Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Билеты и ответы на ГОСы по менеджменту на специалиста 2011 - файл ЗАДАЧИ ГОС.doc


Билеты и ответы на ГОСы по менеджменту на специалиста 2011
скачать (2627.7 kb.)

Доступные файлы (4):

ГОС Инновац. мен-т.doc1034kb.09.04.2011 14:35скачать
ГОС Мен-т орг..doc2033kb.28.03.2011 14:21скачать
ГОС Стратегич. мен-т.doc265kb.28.03.2011 14:21скачать
ЗАДАЧИ ГОС.doc888kb.28.03.2011 13:59скачать

ЗАДАЧИ ГОС.doc

  1   2   3
Практичне завдання до білету № 1


У даному регіоні підвищеним попитом використовується товар Х, який можна закупити на республіканському ярмарку. Питаючись вийти з несприятливого фінансового становища, організація вирішує направити своїх представників для закупівлі необхідного товару. При цьому попередньо була визначена вероятність надходження незручної події, що дорівнює b=0,3.

Визначити ступінь ризику рішення, що приймається:

Витрати (В) включають:

1. Витрати, які зв'язані з участю у ярмарку (Р1) 5000 грн.

2. Командировочні витрати спеціалістів (Р2) 30000 грн.

3. Розмір виплати відсотків за кредит, взяті для закупівлі товарів (Р3) – 200000 грн.

4. Витрати по доставці товару автомобільним транспортом самовивіз (Р4) – 10000 грн.

Орієнтована вартість товару (Р5) – 2500000 грн.


^ Рішення до завдання № 1


Степень риска (СР) определяется как произведение вероятности В на предположительную величину затрат СР=b*В

В=Р1+Р2+Р3+Р4+Р5=5000+30000+200000+10000+2500000=2745000 грн.

Тогда СР равна: 0,3*2745000=823500 грн.


^ Практичне завдання до білету № 2

Науковці представили підприємству 3 варіанти розвитку інноваційного процесу на 5-літній період. Визначено розмір інвестицій і їх умови. Зокрема норматив відсотка прогнозується стабільним протягом 5 років і дорівнює 20 % річних.

Необхідно прийняти рішення щодо найбільш ефективного інноваційного проекту. На скільки вище його ефективність стосовно інших проектів.

Необхідні для розрахунків дані наведені в таблиці.

Показники

Проекти

1

2

3

Прибуток, тис. грн.


1 рік

1000

1250

1150

2 рік

1800

1300

1185

3 рік

2100

1450

1215

4 рік

2225

1875

1435

5 рік

2430

2230

1988

Обсяг інвестицій за 5 років тис. грн.

2165

934

525


^ Рішення до завдання № 2

Для решения на поставленную задачу необходимо найти чистую прибыль по каждому из проектов по формуле:

ЧП=ПВД – И,

Где ПВД – валовая дисконтированная прибыль;

И - инвестиции за период реализации проекта;

ПВД=

Проект 1:

Проект 2:

Проект 3:

Тогда ЧП равно:

Проект 1: ЧП = 5348,2-2165=3183

Проект 2: ЧП=4583,8934=3649

Проект 3: ЧП=3975,2-525=3450

Таким образом второй проект выгодней первого на 466 тыс. грн., а третьего на

199 тыс. грн.


^ Практичне завдання до білету № 3


Функціонування фінансово-промислової групи залежить від реалізації 5-ти проектів. Відповідна інформація наведена в таблиці.

Номер проекту

Показники

1

2

3

4

5

1. Витрати на проект

2190

3820

2430

3270

2930

2. Чистий прибуток

230

170

310

280

150

3. Доля проекту у витратах

?

?

?

?

?

4. Доля проекту в прибутку

?

?

?

?

?

5. Коефіцієнт корпоративної ефективності проекту

?

?

?

?

?


Необхідно розрахувати показники №3, №4, №5, а потім визначити який проект забезпечує найбільший внесок у діяльність фінансово промислової групи. Здійснити ранжирування проектів за показником корпоративної ефективності.

^ Рішення до завдання № 3

Вначале рассчитаем долю каждого проекта в общих затрата:

Доля I проекта в затратах =

Доля II проекта в затратах = Доля III проекта в затратах =

Доля IV проекта в затратах = Доля V проекта в затратах = .

Рассчитаем далее долю каждого проекта в прибыли:

Доля I проекта в прибыли =

Доля II проекта в прибыли = Доля III проекта в прибыли =

Доля IV проекта в прибыли = Доля V проекта в прибыли = .

Затем рассчитываем коэффициент корпоративной эффективности каждого проекта по формуле:

Кк= Проект I Кк1 = Проект II Кк2 =

Проект III Кк3= Проект IV Кк4= Проект V Кк5=

Таким образом наиболее эффектный 3 проект. В порядке убывания эффективности проекты расположились таким образом:

Номер проекту

Показники

1

2

3

4

5

1. Витрати на проект

2190

3820

2430

3270

2930

2. Чистий прибуток

230

170

310

280

150

3. Доля проекту у витратах

0,1496

0,2609

0,166

0,2234

0,2001

4. Доля проекту в прибутку

0,2018

0,1491

0,2719

0,2456

0,1316

5. Коефіцієнт корпоративної ефективності проекту

1,3489

0,5715

1,6380

1,0994

0,6577

III-1 I-2 IV-3 V-4 II-5


^ Практичне завдання до білету № 4

Виконати розрахунок оцінки рівня конкурентоспроможності організації за даними наведеними у таблиці 1. Розрахунок конкурентоспроможності виконати в статиці з урахуванням вагомості товарів і ринків.

^ Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності організації-виробника

Таблиця 1

Показники

Товари організації

А

Б

В

Г

 1. Ринок на якому представлений товар

промислово-розвинуті країни

Інші країни

Внутрішній ринок

Внутрішній ринок

 1. Показник значимості ринку

1,0

0,7

0,5

0,5

 1. Рівень конкурентоспроможності товару на даному ринку

0, 95

1,05

1,10

0,97

 1. Обсяг продажів товару на даному ринку млн. ден. од.

60

210

730

80

 1. Загальний обсяг продажів товару на даному ринку

1070

1080

1080

1080

 1. Питома вага товару в обсязі продажів

?

?

?

?

Рішення до завдання № 4

 1. Найдём удельный вес товара в объёме продаж.

А- Б- В- Г-

2) Определяем конкурентоспособность организации в статике по формуле:

К орг = Где - удельный вес -го товара организации в объёме продаж за анализируемый период; - конкурентоспособность го товара на ом рынке.

К орг. =

Выводы: 1) конкурировать на внешнем рынке с такими показателями невозможно;

 1. В структуре товарной массы организации примерно 25% объёма продаж конкурентоспособны в промышленно развитых странах (5,6%) и др. странах (19,4%) и 75% - на внутреннем рынке.

 2. Для повышения конкурентоспособности организации необходимо снимать с производства товар Г и повышать качество и другие показатели конкурентоспособности услуг товаров.

Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності організації-виробника

Показники

Товари організації

А

Б

В

Г

Ринок на якому представлений товар

промислово-розвинуті країни

Інші країни

Внутрішній ринок

Внутрішній ринок

Показник значимості ринку

1,0

0,7

0,5

0,5

Рівень конкурентоспроможності товару на даному ринку

0, 95

1,05

1,10

0,97

Обсяг продажів товару на даному ринку млн. ден. од.

60

210

730

80

Загальний обсяг продажів товару на даному ринку

1070

1080

1080

1080

Питома вага товару в обсязі про

0,056

0,194

0,676

0,076

Практичне завдання до білету № 5

У таблиці 1 наведений зразковий перелік якостей (конкурентних переваг при позитивній оцінці), що визначають конкурентоспроможність менеджера.

^ Зразковий перелік якостей персоналу і їхня вагомість

Таблиця 1

Якості, що визначають конкурентоспроможність менеджера

Вагомість якості

1. Конкурентоспроможність організації, у якій працює менеджер.

0,2

2. Спадкоємні конкурентні переваги (здібності, фізичні дані, темперамент і т.п.).

0,15

3. Ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички, уміння).

0,2

4. Інтелігентність, культура.

0.1

5. Комунікабельність.

0,1

6. Організованість.

0,15

7. Вік, здоров'я

0.1

Разом:

1

Установлені наступні умови оцінки експертами якості менеджера:

- якість відсутнє – 1 бал;

- якість виявляється дуже рідко – 2 бали;

- якість виявляється не сильно і не слабко – 3 бали;

- якість виявляється часто – 4 бали;

- якість виявляється систематично, стійко – 5 балів;

Оцінка якостей одного з менеджерів здійснювалася експертною групою в складі 3-х людин. Результати оцінки наведені в таблиці 2.

^ Результати оцінки якостей менеджера

Таблиця 2

Номер експерта

Експертна оцінка семі якостей менеджера по п'ятибальній системі

1

2

3

4

5

6

7

1

4

5

4

4

5

5

4

2

4

4

5

3

5

5

4

3

4

5

5

4

5

4

4

Визначите рівень конкурентоспроможності менеджера і дайте рекомендації для її подальшого підвищення.

^ Рішення до завдання № 5

Конкурентоспособность менеджера рассчитываем по формуле:

Кп, где Кп- уровень конкурентоспособности конкретной категории персонала; - количество оцениваемых качеств персонала; - количество экспертов;

- весомость го качества персонала; - оценка м экспертом го качества персона по пятибалльной системе;

- максимально возможное количество баллов, которое может получить оцениваемый индивид (5 баллов  экспертов).

Кп=0,20(4+4+4)+0,15(5+4+5)+0,2(4+5+5)+0,1(4+3+4)+0,1(5+5+5)+0,15(5+5+4)+0,1(4+4+4)/(5х3)=

Вывод: менеджер имеет высокую конкурентоспособность. Для её дальнейшего повышения ему следует повышать деловые качества, интеллигентность и культуру, а также укреплять здоровье.


^ Практичне завдання до білету № 6

За двома підприємствами є інформація, яка наведена в таблиці:


Показники діяльності підприємств

Підприємства

І

ІІ

 1. Виробнича потужність (шт.)

1000

1000

 1. Ціна товару

100

100

 1. Постійні витрати

35000

29250

 1. Питомі перемінні витрати (на одиницю товару)

30

25


Необхідно на основі наявної інформації розрахувати виробничу програму самоокупності за кожним підприємством і визначити ступінь ризику майбутнього виробництва.

^ Рішення до завдання № 6

 1. Рассчитаем программу самоокупаемости предприятий: , где

- программа самоокупаемости - постоянные затраты Ц – цена товара

- удельные переменные затраты I = ; ІІ= шт.

Судя по полученным результатам () положение II предприятия на рынке благоприятнее. У него меньше вероятность оказываться банкротом в процессе функционирования в перспективе. I-му предприятии, чтобы иметь min прибыль надо производить не менее 500 ед. продукции. Если же спрос на продукцию упадёт и каждое предприятие сможет продать например max 450 единиц продукции, то I-е предприятие будет нести убытки, а II-ое будет работать с прибылью, т.к. у него граница безубыточности производства ниже (390).

Производственные программы самоокупаемости позволяют оценить неопределенность рыночной ситуации в будущем и служат индикатором предстоящего риска производства. Для этого проводят оценку рынка Хр.

Хр=, где

Хр – оценка рынка, - производственная мощность.

Существует шкала риска.

Хр

Характеристика уровня риска

8,0

Риск отсутствует

6,0 8,0

Незначительный

4,2 6,0

Малый

3,0 4,2

Ниже среднего

2,5 3,0

Существенный

2,0 2,5

Значительный

1,7 2,0

Высокий

1,7

Сверхвысокий

В нашем случае:

ХрI=; ХрII=

Таким образом для первого предприятия уровень риска значительный, а для второго – существенный.


^ Практичне завдання до білету № 7

Фірма виробляє продукцію для ринку – сиркова паста. Генеральний директор повинен вирішити скільки ящиків сиркової пасти треба виробити на місяць, вероятність, що попит на продукт протягом місяця буде на 6,7,8,9 ящиків дорівнювати щодо 0,1;0,3;0,5;0,1.

Витрати на виробництво одного ящику 45$. Фірма реалізує ящик за 95$. Якщо продукт не продається протягом місяця, то він псується і фірма не отримує прибутку.

Визначити оптимальну стратегію виробництва сиркової пасти протягом місяця.

^ Рішення до завдання № 7

Пользуясь исходными данными, проиграем ситуацию.

Построим матрицу:

Спрос на ящики

6


(0,1)

7


(0,3)

8


(0,5)

9


(0,1)

Средняя ожидаемая прибыль

Про-во ящиков

6
6*(95-45)=3006*50=300


6*50=300


6*50=300

300*0,1+300*0,3+300*0,5+300*0,1=300

7
6*50-45=225


7*50=350


7*50=350


7*50=350

255*0,1+350*0,3+350*0,5+350*0,1=340,5

8
6*50-90=210


7*50-45=305


8*50=400


8*50=400

210*0,1+305*0,3+400*0,5+400*0,1=352,5

9
6*50-135=165


7*50-90=260


8*50-45=355


9*50=450

165*0,1+260*0,3+355*0,5+450*0,1=317


Наибольшая средняя ожидаемая прибыль равна 352,5$ она отвечает требованию производству 8 ящиков. Рекомендуют директору выпускать 8 ящиков в месяц.


^ Практичне завдання до білету № 8

Підприємство випускає групу приладів одного призначення, що характеризуються наступними параметрами: Х1-кількість вимірюваних параметрів; Х2-точність вимірів, %; Х3-межі вимірів основного параметра; Х4 - кількість вимірів у одиницю часу.

Максимальні значення параметрів для даної групи приладів наступні:

Х1 - 4; Х2 -% ; Х3- 100; Х4- 6 вимірів у секунду.

Собівартість базового приладу дорівнює 115 тис. грн.

Підприємство вирішило розробити новий прилад з наступними параметрами: кількість виміру параметрів Х1 - 3; точність вимірів Х2 - ; межа виміру основного параметра Х3 - 90; кількість вимірів у одиницю часу Х4 - 5.

Перед бригадою експертів у кількості 9 чоловік поставлена задача прогнозування собівартості нового приладу на стадії розробки технічного завдання.

Кожен експерт проводив попарне співвідношення між параметрами за наступними принципами:

- якщо вагомість даного параметра, на думку експерта, вище іншого, з яким порівнюється даний параметр, то йому привласнювалося 2 бали;

- якщо вагомість параметрів однакова, то даному параметру привласнювався 1 бал;

- якщо вагомість даного параметра нижче іншого, то першому параметру привласнювалося 0 балів.

Результати проведення попарного співвідношення між параметрами приведені в таблицях 1 і 2.

^ Результати експертної оцінки

Таблиця 1

Співвідношення параметрів

Експерти

Сума балів

Середня оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х1 и Х2

0

1

1

1

2

1

2

2

1Х1 и Х3

2

2

1

2

1

2

2

2

2Х1 и Х4

1

2

2

0

1

2

1

2

2Х2 и Х3

2

1

2

1

2

0

1

2

1Х2 и Х4

2

2

2

0

0

2

0

1

1Х3 и Х4

0

1

2

0

1

1

1

1

1
^ Вагомість параметрів (а)

Таблиця 2

Параметри

Х1

Х2

Х3

Х4

а = Бмах

Х1

?

?

?

?

?

Х2

?

?

?

?

?

Х3

?

?

?

?

?

Х4

?

?

?

?

?


Завдання: Заповнити порожні графи в таблицях (знайти суму балів, середню оцінку і вагомість (а) кожного параметру). Потім, використовуючи умову задачі і результати розрахунків у таблицях виконати розрахунок прогнозу собівартості нового виробу.

Рішення до завдання № 8

 1. Находим сумму баллов по каждому соотношению в таблице 1.

 2. Находим среднюю единицу. (сумму / 9) в таблице 1.

 3. Находим вес каждого параметра в таблице 2.

 4. Рассматриваем полезный эффект или затраты в баллах условного объекта

Б=

Где n – количество параметров объекта, включенных в систему для расчёта полезного эффекта или какого-либо элемента затрат данного объекта;

- плановое или фактическое значение i-го параметра объекта;

- максимальное значение i-го в данной системе баллов;

- максимальное количество баллов по i-му параметру объекта

тогда:

Б=

Бб=

Тогда себестоимость нового комплекта равна

тыс. грн.

^ Результати експертної оцінки

Таблиця 1

Співвідношення параметрів

Експерти

Сума балів

Середня сума оцінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х1 и Х2

0

1

1

1

2

1

2

2

1

11

1,2

Х1 и Х3

2

2

1

2

1

2

2

2

2

16

1,8

Х1 и Х4

1

2

2

0

1

2

1

2

2

13

1,4

Х2 и Х3

2

1

2

1

2

0

1

2

1

12

1,3

Х2 и Х4

2

2

2

0

0

2

0

1

1

10

1,1

Х3 и Х4

0

1

2

0

1

1

1

1

1

8

0,9

^ Вагомість параметрів (а)

Таблиця 2

Параметри

Х1

Х2

Х3

Х4

а = Бмах

Х1

1,0

1,2

1,8

1,4

5,4

Х2

0,8

1,0

1,3

1,1

4,2

Х3

0,2

0,7

1,0

0,9

2,8

Х4

0,6

0,9

1,1

1,0

3,6^ Практичне завдання до білету № 9

Підприємство випускає групу приладів одного призначення, що характеризуються наступними параметрами: Х1-кількість вимірюваних параметрів; Х2-точність вимірів, %; Х3-межі вимірів основного параметра; Х4 - кількість вимірів у одиницю часу.

Максимальні значення параметрів для даної групи приладів наступні:

Х1 - 5; Х2 -% ; Х3- 110; Х4- 7 вимірів у секунду.

Собівартість базового приладу дорівнює 115 тис. грн.

Підприємство вирішило розробити новий прилад з наступними параметрами: кількість виміру параметрів Х1 - 4; точність вимірів Х2 - ; межа виміру основного параметра Х3 - 80; кількість вимірів у одиницю часу Х4 - 4.

Перед бригадою експертів у кількості 9 чоловік поставлена задача прогнозування собівартості нового приладу на стадії розробки технічного завдання.

Кожен експерт проводив попарне співвідношення між параметрами за наступними принципами:

- якщо вагомість даного параметра, на думку експерта, вище іншого, з яким порівнюється даний параметр, то йому привласнювалося 2 бали;

- якщо вагомість параметрів однакова, то даному параметру привласнювався 1 бал;

- якщо вагомість даного параметра нижче іншого, то першому параметру привласнювалося 0 балів.

Результати проведення попарного співвідношення між параметрами приведені в таблицях 1 і 2.

^ Результати експертної оцінки

Таблиця 1

Співвідношення параметрів

Експерти

Сума балів

Середня оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х1 и Х2

0

2

1

0

2

1

2

1

1Х1 и Х3

1

2

1

2

0

1

2

2

2Х1 и Х4

1

1

2

0

2

2

0

2

2Х2 и Х3

2

1

2

1

2

0

1

2

1Х2 и Х4

2

1

2

1

0

2

1

2

1Х3 и Х4

0

0

2

1

1

2

1

1

1
^ Вагомість параметрів (а)

Таблиця 2

Параметри

Х1

Х2

Х3

Х4

а = Бмах

Х1

?

?

?

?

?

Х2

?

?

?

?

?

Х3

?

?

?

?

?

Х4

?

?

?

?

?


Завдання: Заповнити порожні графи в таблицях (знайти суму балів, середню оцінку і вагомість (а) кожного параметру). Потім, використовуючи умову задачі і результати розрахунків у таблицях виконати розрахунок прогнозу собівартості нового виробу.

Рішення до завдання 9

 1. Находим сумму баллов по каждому соотношению в таблице 1.

 2. Находим среднюю единицу. (сумму / 9) в таблице 1.

 3. Находим вес каждого параметра в таблице 2.

 4. Рассматриваем полезный эффект или затраты в баллах условного объекта

Б=

Где n – количество параметров объекта, включенных в систему для расчёта полезного эффекта или какого-либо элемента затрат данного объекта;

- плановое или фактическое значение i-го параметра объекта;

- максимальное значение i-го в данной системе баллов;

- максимальное количество баллов по i-му параметру объекта

тогда

Б =

Бб=

Тогда себестоимость нового комплекта равна

тыс. грн.

^ Результати експертної оцінки

Таблиця 1

Співвідношення параметрів

Експерти

Сума балів

Середня оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х1 и Х2

0

2

1

0

2

1

2

1

1

10

1,1

Х1 и Х3

1

2

1

2

0

1

2

2

2

13

1,4

Х1 и Х4

1

1

2

0

2

2

0

2

2

12

1,3

Х2 и Х3

2

1

2

1

2

0

1

2

1

12

1,3

Х2 и Х4

2

1

2

1

0

2

1

2

1

12

1,3

Х3 и Х4

0

0

2

1

1

2

1

1

1

10

1,1
  1   2   3Скачать файл (2627.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации