Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Отчет по практике - Ужгородская швейная фабрика - файл 1.doc


Отчет по практике - Ужгородская швейная фабрика
скачать (363.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc364kb.17.11.2011 06:48скачать

содержание

1.doc

Зміст


1. Вивчення організаційно-правової форми, типу та елементів механізму функціонування підприємства ………………………………………..………4

2. Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства………………………………………………………………………....5

3. Оцінка конкурентних переваг підприємства та його унікальної компетентності……………………………………………………………….…..8

4. Аналіз динаміки, структури майна підприємства та джерел його формування…………………………………………………………………… 12

5. Інвестиційна діяльність підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства……………………………………………………………………18

6. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства ……………...…....28

1. Вивчення організаційно-правової форми, типу та елементів механізму функціонування підприємства

У 1995р. фабрика стала акціонерним товариством закритого типу, це суттєво змінило пріоритети та стратегію розвитку, діяльність в усіх інших напрямках. Політичне та економічне становлення незалежної Української держави сприяло формуванню якісно нових виробничих відносин - працівники підприємства одними з перших перейшли на умови роботи, яких вимагала нова економічна система.

Метою та напрямками діяльності підприємства є:

 • виробництво і реалізація швейних виробів та надання послуг у цій сфері на території України та за її межами;

 • ремонт швейного та іншого обладнання;

 • випуск власних періодичних видань;

 • оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

 • внутрішні і міжнародні перевезення;

 • надання різних видів послуг;

 • організація демонстрації продукції на виставках.

Зараз це сучасна компанія з мережею виробничих цехів, що працюють за сучасними технологіями, з дотриманням високих стандартів якості, при ефективному управлінні та якісному обслуговуванні замовників.

Сьогодні „Ужгородська швейна фабрика” – відомий у Європі виробник високоякісного стильного одягу під торговою маркою „Парада”. Постійне вдосконалення швейних технологій, високий рівень підготовки висококваліфікованих кадрів, розширення виробництва сформували бездоганний імідж та ділову репутацію підприємства на європейському ринку. Це дає можливість ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" зміцнювати налагоджені зв'язки з партнерами, започатковувати нові ділові відносини та виходити на якісно вищий рівень співробітництва.

На європейському ринку швейної промисловості підприємство успішно продає свої вироби вже понад 10 років. Основні ринки збуту знаходяться в Англії, Франції, Італії, Німеччині та Голландії.

 1. ^ Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства


Для оцінки техніко - організаційного та економічного рівня підприємства необхідно провести аналіз показників стану основних засобів (таблиця 2.1.).


^ Таблиця 2.1. Коефіцієнти стану основних засобів ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» за 2008-2009 роки

^ Роки

Показники


2008

поч.


2009

поч.


Структ. зруш.


2008

кін.


2009

кін.


Структ. зруш.

Коефіцієнт зносу

0,53

0,52

-0,01

0,52

0,54

+0,02

Коефіцієнт придатності

0,47

0,48

+0,01

0,48

0,46

-0,02

Коефіцієнт оновлення

0,13

0,1

-0,03

-

-

-

Коефіцієнт вибуття

0,09

-

-0,09

-

-

-


За рахунок того, що первісна вартість основних засобів за два звітних періоди зменшувалась, то їх знос за час експлуатації теж зменшувався. Це призвело до зростання рівня зносу на кінець 2009 року на 0,02 (відповідне зменшення рівня придатності), що свідчить про погіршення їх технічного стану. При значенні коефіцієнту зносу більше ніж 0,5 (а відповідно і коефіцієнту придатності менше 0,5) є негативним моментом.

Отже, для підвищення ефективності основних засобів потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання, використовуючи нові види верстатів і машин (автоматичні, напівавтоматичні, а також з програмним управлінням), які забезпечують високу досконалість та економічність технологічних процесів.

Показники ефективності використання майна підприємства розраховуються наступним чином:

 1. ^ Коефіцієнт обігу активів підприємства розраховується за формулою:

Кт = [чистий дохід від реалізації продукції] : [середня сума активів]

Кт2008=10118/((15577+15032))/2=0,66

Кт2009=11555/((15032+13702))/2=0,81

 1. ^ Фондовіддача майна:

Фов= [чистий дохід від реалізації продукції] : [середня сума основних засобів]

Фов2008=10118/((14108+15189))/2=0,69

Фов2009=11555((15189+16065))2=0,74

 1. Фондомісткість:

Фом = [середня сума основних засобів] : [чистий дохід від реалізації продукції]

Фом2008=14648,5/10118=1,45

Фом2009=15627/11555=1,35

 1. ^ Коефіцієнт рентабельності активів підприємства розраховується за формулою:

Кра = [чистий прибуток підприємства] : [середня сума активів]

Кра2008=4213/((15577+15032))/2=0,28

Кра2009=992/((15032+13702))/2=0,07

Показники ефективності використання майна наведені в таблиці 2.2.


^ Таблиця 2.2. Показники ефективності використання майна

за 2008-2009 рр.
Показники

2008 рік

2009 рік

Структурні зруш.

1.

Коефіцієнт обігу активів

0,66

0,81

+0,15

2.

Фондовіддача

0,69

0,74

+0,05

3.

Фондомісткість

1,45

1,35

-0,1

4.

Рентабельність всіх активів

28

7

-21


Як видно з даних таблиці, коефіцієнт обігу активів збільшився з 0,66 до 0,81 відповідно в 2008 та 2009 роках. Чим вищий рівень цього показника, тим кращі формуються умови стабільного фінансового стану підприємства. Важливо підтримувати зростаючу тенденцію коефіцієнта обігу активів підприємства.

На кінець 2009 року фондовіддача збільшилась на 0,05, а фондомісткість зменшилась на відповідну величину.

Коефіцієнт рентабельності активів показав, що в 2009 році підприємство з кожної гривні вкладеної в активи одержало 0,07 грн. прибутку.


^ Таблиця 2.3. Показники рентабельності (збитковості) підприємства за 2008-2009 рр.Показники

2008 рік

2009 рік

Структурні зруш.

1.

Збитковість звичайної діяльності

28

7

-21

2.

Збитковість продаж

41,64

8,6

-33,04

3.

Рентабельність виробництва

15,3

8,8

-6,5

4.

Збитковість власного капіталу

86,36

41,9

-44,46

5.

Рентабельність продукції

11,1

6,7

-4,4


Згідно проведеного аналізу рентабельності підприємства (таблиця 2.3.) можна зробити наступні висновки. В 2008 р. 1 грн. власного капіталу принесла 86 коп. збитку, в 2009 р. ситуація покращилась – 1 грн. власного капіталу принесла 41 коп. збитку. Також позитивна динаміка спостерігається щодо рівня збитковості звичайної діяльності та рівня збитковості продаж.


^ 3. Оцінка конкурентних переваг підприємства та його унікальної компетентності


Поряд з високоефективним технологічним процесом виробництва, сучасним обладнанням, досвідченим персоналом та ефективним управлінням, існують ще й інші фактори, що характеризують Ужгородську швейну фабрику, як особливо сприятливу для партнерства, з огляду умов, що впливають на строки виконання замовлень. Основними з яких є:

1) географічне положення, а точніше - найближче розташування до країн Західної Європи. Ужгородська швейна фабрика розміщена майже в центрі Ужгорода - обласного центру Закарпаття. Закарпаття знаходиться у південно-західній частині України і є унікальним з точки зору свого географічного і геополітичного розташування. Це єдина область в Україні, що межує з чотирма західно-європейськими країнами, новими членами ЄС: Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією. На північному заході та північному сході вона межує з Івано-Франківською та Львівською областями. Підприємство знаходиться на перехресті шляхів, що ведуть із заходу на схід та з півночі на південь Європи. Останніми роками наша легка промисловість працювала більше на давальницькій сировині, проте з огляду на зростання зарплати ми починаємо ставати за дорогими для західних компаній. Тому Ужгородська швейна фабрика вже починає поставку своїх повністю українських колекцій до США та Англії.

2) Інший фактор - прискорена система розмитнення.

Зовнішньоекономічна діяльність області перебуває у динамічному розвитку. На Закарпатському кордоні діє 17 контрольно-пропускних пунктів. З них: 6 міжнародні, 4 залізничні і 3 договірні. Вдосконалена система розмитнення вантажів надає можливість високопрофесійному відділу зовнішньоекономічних зв'язків підприємства здійснювати розмитнення за короткий термін. Підприємство отримало офіційний дозвіл від Митного управління на розмитнення товарів на території підприємства в Ужгороді, що теж позитивно впливає на терміни виконання замовлень і сприяє розвитку спільного бізнесу.

Крім головного підприємства колектив відкрив дев’ять філій-цехів у високогірних районах області — Сваляві, Перечині, селах Люта Великоберезнянського району, Великі Геєвці Ужгородського, Мочолі Берегівського районів та інших місцях області.

Головним недоліком підприємства є те, що в нього відсутній маркетинговий відділ.


^ 4. Аналіз динаміки, структури майна підприємства та джерел його формування

Звичайно, що в доброму фінансовому стані зацікавлене передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами.

Аналіз динаміки складу та структури майна підприємства включає горизонтальний та вертикальний аналіз активів.
^

Таблиця 4.1. Горизонтальний аналіз показників балансу ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» за 2008-2009 роки

2008 рік

тис.грн

2009 рік

тис.грн

Зміни

Показники

Код рядка

^ На початок року

На кінець року

На початок року


На кінець року


2008 рік

2009 рік

абсолютне

( +,- )

у %

абсолютне

( +,- )

у %

 1. Необоротні активи
1.1.Нематеріальні активи:
- Залишкова вартість

010

2

2

2

2

-

-

-

-

- Первісна вартість

011

2

2

2

2

-

-

-

-

1.2.Незавершене будівництво

020

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Основні засоби:

030

- Залишкова вартість

030

6578

7283

7283

7396

+705

10,71

+113

1,55

- Первісна вартість

031

14108

15189

15189

16065

+1081

7,66

+876

5,76

- Знос

032

(7530)

(7906)

(7906)

(8669)

+376

4,99

+763

9,65

1.4.Довгострок. фін. інвестиції

040

- за методом участі в капіталі

040

4122

3408

3408

3408

-714

-17,32

-

-

- інші фін. інвестиції

045

94

79

79

79

-15

-15,95

-

-

Усього за розділом І

080

10796

10772

10772

10885

-24

-0,22

+113

1,04

 1. Оборотні активи
2.1.Виробничі запаси

100

354

198

198

154

-156

-44,06

-44

-22,22

2.2.Готова продукція

130

1176

1190

1190

1062

+14

1,19

-128

-10,75

2.3.Товари

140

403

216

216

233

-187

-46,40

+17

7,78

2.4.Дт заборг. за товари:

160

2025

2392

2392

876

+367

18,12

-1516

-63,37

2.5.Дт заборг. за розрах.

170

204

218

218

487

+14

6,86

+269

123,39

2.6.ГК та їх еквіваленти

230

5

4

4

5

-1

-20

+1

25

2.7.Інші оборотні активи

250

614

42

42

1

-572

-93,15

-41

-97,61

Усього за розділом ІІ.

260

4781

4260

4260

2817

-521

-10,89

-1443

-33,87

III.Витрати майбутніх періодів

270

-

-

-

-

-

-

-

-

 1. Власний капітал
1.1.Статутний капітал

300

385

385

385

385

-

-

-

-

1.2.Інший додатковий капітал

330

5161

5161

5161

4183

-

-

-978

-18,94

1.3.Резервний капітал

340

96

96

96

96

-

-

-

-

1.4.Нерозпод. прибуток

350

1343

(2870)

(2784)

(2798)

-1527

-113,70

-14

-0,50

Усього за розділом І

380

6985

2772

2858

1866

-4213

-60,31

-992

-34,70

II.Забезпечення наступних виплат і платежів
-

-

-

-

-

-

-

-

Продовження таблиці 4.1

III.Довгострокові зобов’язання
3.1.Ін. довгострокові зобов’язання

470

714

-

-

-

-714

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

714

-

-

-

-714

-

-

-

IV.Поточні зобов’язання
4.1.Короткострокові кредити банків

500

2987

7942

7942

8392

+4955

165,88

+450

5,66

4.2.Кт заборг. за товари

530

1323

1079

993

926

-244

-18,44

-67

-6,74

4.3.Пот. зобов’язання за розрахунками
905

850

530

701

-55

-6,07

+171

32,26

4.5.Інші поточні зобов’язання

610

2663

2389

2709

1817

-274

-10,28

-892

-32,92

Усього за розділом ІV

620

7878

12260

12174

11836

+4382

55,62

-338

-2,77

V.Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС

640

15577

15032

15032

13702

-545

-3,49

-1330

-8,84При проведенні аналізу статей балансу ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» можна помітити деякі зміни, які відбулися у майновому стані.

Основні засоби (залишкова вартість) в 2009 році збільшилась на 113 тис.грн в результаті їхнього придбання, але це не можна розглядати як негативне явище.

Виробничі запаси за 2009 рік знизилися на 44 тис.грн за 2009 рік порівняно з 2008 роком. Про це свідчить зниження обсягу виробництва.

Товари – у 2008 році складали 216тис.грн, а у 2009 році – 233тис.грн, тобто збільшились на 17 тис. грн.., то це говорить про збільшення торгівельної діяльності.

Дебіторська заборгованість за товари – знизилась, і це можна віднести до позитивної тенденції, адже керівництво прагне саме до її зниження, щоб не допустити переходу її в ранг безнадійної.

В цілому активи підприємства значно зменшились, про що і говорить його неефективна робота.

В структурі зобов’язань, короткострокові кредити банків у 2009 році збільшились на 450 тис.грн у зв’язку з залученням позикових засобів підприємством для придбання виробничих запасів і товарів для реалізації.

Кредиторська заборгованість за товари знизилась у 2009 році, що є позитивним чинником, оскільки дане підприємство свої поточні витрати може покрити власними засобами і залучає їх.

Загалом у структурі зобов’язань відбулося зменшення короткострокових зобов’язань, що у сукупності із зниженням дебіторської заборгованості підприємство знизило ризик неплатоспроможності із усіма негативними наслідками.

Вертикальний аналіз балансу підприємства приведений в таблиці 4.2

^ Таблиця 4.2. Вертикальний аналіз показників балансу ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» за 2008-2009 роки
2008 рік

%

2009 рік

%

Зміни

Показники

Код рядка

^ На початок року

На кінець року

На початок року


На кінець року


абсолютне

( +,- )

2008рікI.Необоротні активи


1.1.Нематеріальні активи:


- Залишкова вартість

010

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

1.2.Незавершене будівництво

020

-

-

-

-

-

-

1.3. Основні засоби:

030- Залишкова вартість

030

42,2

48,4

48,4

53,9

+6,2

+5,5

1.4.Довгострок. фін. інвестиції

040- за методом участі в капіталі

040

26,5

22,6

22,6

24,9

-3,9

+2,3

- інші фін. інвестиції

045

0,6

0,5

0,5

0,7

-0,1

+0,2

Усього за розділом І

080

69,3

71,6

71,6

79,5

+2,3

+7,9

II.Оборотні активи


2.1.Виробничі запаси

100

2,3

1,3

1,3

1,12

-1

-0,18

2.2.Готова продукція

130

7,5

7,9

7,9

7,7

+0,4

-0,2

2.3.Товари

140

2,7

1,4

1,4

1,7

-1,3

+0,3

2.4.Дт заборг. за товари:

160

12,9

15,9

15,9

6,5

+3

-9,4

2.5.Дт заборг. за розрах.

170

1,34

1,7

1,7

3,5

+0,36

+1,8

2.6.ГК та їх еквіваленти

230

0,03

0,02

0,02

0,03

-0,01

+0,01

2.7.Інші оборотні активи

250

3,9

0,2

0,2

0,007

-3,7

-0,193

Усього за розділом ІІ.

260

30,7

28,4

28,4

20,5

-2,3

-7,9

III.Витрати майбутніх періодів

270

-

-

-

-
-

I.Власний капітал


1.1.Статутний капітал

300

2,4

2,5

2,5

2,8

+0,1

+0,3

1.2.Інший додатковий капітал

330

33,2

34,3

34,3

30,5

-1,1

-3,8

1.3.Резервний капітал

340

0,6

0,6

0,6

0,7

-

+0,1

1.4.Нерозпод. прибуток

350

8,6

-19

-18,4

-20,4

-10,4

-2

Усього за розділом І

380

44,8

18,4

19,1

13,6

-26,4

-5,5

II.Забезпечення наступних виплат і платежів
-

-

-

-

-

-

III.Довгострокові зобов’язання


3.1.Ін. довгострокові зобов’язання

470

4,6

-

-

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

4,6

-

-

-
-

IV.Поточні зобов’язання


4.1.Короткострокові кредити банків

500

19,5

52,8

52,8

61,2

+33,3

+8,4

4.2.Кт заборг. за товари

530

8,4

7,3

6,6

6,7

-1,1

+0,1

4.3.Пот. зобов’язання за розрахунками
5,7

5,6

3,5

5,1

-0,1

+1,6

Продовження таблиці 4.2

4.5.Інші поточні зобов’язання

610

17

15,9

18

13,4

-1,1

-4,6

Усього за розділом ІV

620

50,6

81,6

80,9

86,4

+31

+5,5

V.Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

-

-

БАЛАНС

640

100

100

100

100
Питома вага основних засобів складає 53,9 % за 2009 рік, що говорить про важку структуру активів.

Оборотні ж активи зменшились на 7,9%, це відбулось головним чином за рахунок зменшення залишків товарів і зменшення інших оборотних активів (0,193% ). Це свідчить про те, що продукція підприємство не користується попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Тому потрібно переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати.


^ 5. Інвестиційна діяльність підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства


Під інвестиціями, згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність", маються на увазі всі майнові та інтелектуальні цінності, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Об'єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди, оборотні фонди, цінні папери, цільові грошові вкладення, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» здійснює два види інвестицій – капітальні та фінансові. Капітальні були спрямовані в основні засоби, динаміка яких показана в таблиці 5.1.


^ Таблиця 5.1. Інвестиційна діяльність ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»за 2007 – 2009 роки, тис. грн.Показники

Роки

^ Абсол. відх-ня

Відн.відх-ня, %

2007

2008

2009

2008 до 2007

2009 до 2008

2008 до 2007

2009 до 2008

 1. Основні засоби, в т.ч.:

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

996

204


728

30

34

1979

905


1010

-

64

878

78


760

36

4

983

701


282

-30

30


-1101

-827


-250

36

-60


98,6

343,4


38,7

-100

88,2

-55,6

-91,3


-24,8-93,8


Виходячи з результатів таблиці 7.1, можна зробити висновок, що у 2008 році і інвестиції в основні засоби зросли майже вдвічі (на 963 тис. грн.), але у 2009 році знизились приблизно до рівня 2007 року і становили 878 тис. грн. Основним чинником зміни величини інвестицій стали інвестиції в нерухомість. Меншим чином вплинули зміни інвестицій в машини та обладнання, які в 2008 році становили 1010 тис. грн., що на 38,7% більше ніж в 2007 році, а у 2009 році впали на 24,8%.


А щодо фінансових інвестицій то дане підприємство має тільки довгострокові інвестиції за методом участі капіталів у спільну діяльність – 3408 тис. грн. та 79 тис. грн. як частки і паї у статутному капіталі інших підприємств. Протягом аналізованого періоду величина цих інвестицій не змінювалась.

На оцінку інвестиційної привабливості підприємства впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори.

^ До зовнішніх факторів належать:

1. Політична ситуація в країні. Сучасна нестабільна політична ситуація в країні негативно впливає на інвестиційну привабливість підприємства. Полiтична нестабiльнiсть у свiтi, що значно випливає на свiтовий ринок, перерозподiл виробництва взуття мiж країнами.

2. Стан економіки. Нестабільність економічного ситуації у країні та світі також негативно впливають на інвестиційну привабливість підприємства. Легка промисловiсть вiдчуває особливо гостру нестачу державних інвестицій.

3. Законодавча база. Недосконалість, суперечливість та неоднозначність трактування вітчизняного законодавства створюють трудності для ефективної діяльності підприємств. В тому числі, й податкова полiтика держави, через високі податки та їх велику кількість у пiдприємств не залишається коштiв для розвитку виробництва.

4. Рівень інфляції. У 2009 році рівень інфляції на Закарпатті досяг 11,8% і був найнижчим в Україні.

5. Домiнування дешевого iмпортного взуття, що приводить до витеснення української продукцiї з масових сегментiв ринку.

6. Низький рiвень культури i технологiї виробництва, вiдставання вiд промисловостi передових країн.

^ До внутрішніх факторів можна віднести:

1. Чистий прибуток (збиток). У 2007 році підприємство було прибутковим. Чистий прибуток складав 517 тис. грн. і давав певні можливості для інвестування. Але у 2008 та 2009 роках підприємство зазнало чималих збитків. Хоча з 2008 до 2009 років на підприємстві прослідковувалась позитивна динаміка і збитки впали з 4213 тис. грн. до 992 тис. грн., та все одно фінансових ресурсів на інвестиції не достатньо. Також через збитковість підприємство не є привабливим для зовнішніх інвесторів.

 1. Продуктивність праці. Для аналізу продуктивності праці персоналу ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» за 2007-2009 роки необхідно обчислити середньогодинну, середньоденну, середньомісячну та середньорічну продуктивність одного працівника (табл. 7.2), використовуючи Звіти про основні показники діяльності підприємства та Звіти про фінансові результати за 2007-2009 рр.

^ Таблиця 7.2. Показники продуктивності праці персоналу ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» за 2006 – 2008 рр.


Показник

2008

2009

Абсолютне відхилення у 2009, пор. з 2008

Середньорічна ПП 1 працівника, грн./чол.

26176,77

34770,59

8593,82

Середньомісячна ПП 1 працівника, грн./чол.

2181,40

2897,54

716,15

Середньоденна ПП 1 працівника, грн./чол.

72,71

96,58

23,87

Середньогодинна ПП 1 працівника, грн./чол.

9,09

12,07

2,98


Дані таблиці 7.2 показують, що продуктивність праці у 2009 році порівняно з 2008 роком зросла на 38,2%. Середньорічний виробіток 1 працівника збільшився на 8593,82 грн./чол., середньомісячний – на 716,15 грн./чол., середньоденний – на 23,87 грн./чол., середньогодинний – на 2,98 грн./чол. Прослідковується позитивна тенденція в зростанні продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика».

3. Рентабельність виробництва. За даними Балансів за 2007, 2008, 2009 роки та Звітів про фінансові результати за 2007, 2008, 2009 роки ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» можливо розрахувати лише валову рентабельність, оскільки чистий прибуток за всі три роки відсутній, що унеможливлює розрахунок таких показників, як рентабельність діяльності підприємства після оподаткування, рентабельність майна підприємства, рентабельність власного (залученого) капіталу, рентабельність основних (оборотних) засобів, рентабельність власних оборотних коштів, рентабельність одиниці продукції тощо.

Валова рентабельність визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції * 100%. Згідно з даними Звітів про фінансові результати за 2007-2009 роки валова рентабельність склала:

Рв2007 = 5313/8310 = 63,9%

Рв2008 = 1516/8602 = 17,6%

Рв2009 = 3512/8043 = 43,6%

Хоча 2009 році валова рентабельність зросла до 43,6% в порівнянні з 17,6% у 2008 році, це все одно менше показника 2007 року. Але підприємство все одно залишається інвестиційно непривабливим, оскільки результатом діяльності на кінець 2009 року є чистий збиток у розмірі 992 тис. грн.

4. Територія розміщення. Близьке розташування до країн Західної Європи підвищує інвестиційну привабливість ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика».

Отже, на даний момент ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» не є привабливим з точки зори інвестування коштів, оскільки за останні 3 роки тільки погіршується економічний та фінансовий стан підприємства.


^ 6. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства


Оцінка ліквідності підприємства

Ліквідність – це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідним, порівняно з підприємством, оборотний капітал якого складається переважно з запасів.

Показники ліквідності:


1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Його оптимальне значення визнається на рівні 0,2-0,5. Формула розрахунку коефіцієнта має вигляд:

Кабс. = ГК + ПФІ / Поточні зобов’язання

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Розрахунок його здійснюється таким чином:

Кшвид. = ГК + ПФІ + ДЗ / Поточні зобов’язання

Бажано, щоб цей коефіцієнт становив близько 1,5. Однак у наших умовах достатнім визнається його значення, що рівне 0,7-1.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (поточної ліквідності). Формулу для визначення коефіцієнта можна подати у вигляді:

Кзаг. = Оборотні активи (ГК + ДЗ + Запаси) / Поточні зобов’язання

Вважається, що цей коефіцієнт повинен перебувати в межах від 1,5 до 2,5.

^

Таблиця 10.1. Аналіз показників ліквідності ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика” за 2008-2009 роки, кін. року

Показники

2008 рік

2009 рік

Абсолютне відхилення, (+,-)

^ Відносне відхилен-

ня, %

Грошові кошти, тис. грн.

4

4

0

0

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

2610

1363

-1247

-47,8

Запаси, тис. грн.

1604

1449

-155

-9,7

Поточні зобов'язання, тис. грн.

12260

11836

-424

-3,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00033

0,00034

+0,00001

+3,03

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,21

0,12

-0,09

-42,9

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,34

0,24

-0,1

-29,4Згідно таблиці 10.2 можна зробити висновки, що підприємство не ліквідне за період, що аналізується. Це, звичайно, свідчить про нестабільне фінансове становище підприємства на протязі даного періоду.

Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності значно менший за нормативне значення, так як у 2008 році становив 0,00033, його значення свідчить про те, що короткострокову заборгованість підприємство не може погасити, а в 2009 році зріс лише на 3,03%, оскільки в підприємства грошові кошти не зросли.

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2008р. досить низький , він склав 0,21, а у 2009р. цей показник зменшився на 42,9% і становив 0,12. Це зумовлено зменшенням дебіторської заборгованості. А оскільки даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до зменшення свідчить не на користь підприємству.

Отже, як бачимо, показник абсолютної ліквідності набагато нижчий нормативних значень. Це викликано перевищенням темпів росту поточної заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства.

Низькими лишаються показники загальної ліквідності у попередньому році вони становили 0,34, а в звітному році – 0,24, вони мають тенденцію до зменшення на 29,4%. А це свідчить про те, що при значенні коефіцієнта покриття менше 1 підприємство має неліквідний баланс.


^ Аналіз фінансової стійкості

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стабільність підприємства.

Основні показники фінансової стійкості:

^ 1. Коефіцієнт автономіїавт). Розрахунок даного коефіцієнта здійснюється за формулою :

Кавт = ВК/Б = ряд.380/ряд.640.

Цей коефіцієнт відображає питому вагу власних засобів в загальній сумі джерел фінансування. Його оптимальне значення ≥ 0,5.

2. Коефіцієнт фінансової залежності. Він характеризує частку залучених коштів у загальній сумі коштів фінансування (Б). Коефіцієнт фінансової залежності (Кзал) розраховується:

Кзал = Б/ВК = ряд.640/ряд.380 або Кзал = 1/ Кавт.

Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату незалежності. Якщо його значення знижується до одиниці до одиниці, то це означає, що власники повністю фінансують підприємство.

3^ . Коефіцієнт концентрації залученого капіталу(Ккзк) розраховується таким чином :

Кзал.кап. = зобов’язання / валюта балансу

Показує питому вагу зобов'язань в загальній сумі джерел фінансування. Його оптимальне значення <0,5.

4. ^ Коефіцієнт поточної заборгованості(Кп.з.) – показує скільки активів підприємства фінансується за рахунок поточної заборгованості або яка частка короткострокової заборгованості у майні підприємства:

Кп.з. = поточні зобов’язання / загальні пасиви

5. ^ Коефіцієнт платоспроможності (Кплат. ) розраховується за формулою:

Кплат. . = власний капітал / залучений капітал

Показує скільки одиниць власного капіталу припадає на кожну одиницю залученого капіталу.

6. ^ Коефіцієнт фінансового левериджу ф.л.) показує співвідношення залученого (ЗК) і власного капіталу (ВК). Розраховується за формулою:

Кф.л. = залучений капітал / власний капітал

7. Коефіцієнт стійкого фінансуванняс.ф.) . Він розраховується за формулою:

Кс.ф. = власний капітал + довгострокові зобов’язання / загальні пасиви

8. ^ Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел ф.нез.к.д.)– показує частку власного капіталу в загальному обсязі джерел формування, які можна спрямувати на реалізацію довгострокових програм:

Кф.з.к.д. = ВК/(ВК+ довгострокові зобов’язання)

9. ^ Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерелф.з.к.д.)– – характеризує частку довгострокових позик (Дстр.поз.) в загальному обсязі джерел формування, які можна спрямувати на реалізацію довготермінових програм:

Кф.з.к.д = довгострокові зобов’язання./(ВК+ довгострокові зобов’язання.)

10.^ Коефіцієнт маневреності власного капіталман) показує, яка частина власного оборотного капіталу перебуває в обороті, тобто в тій формі, що дозволяє маневрувати цими коштами, а яка капіталізована.

Кман. = ВОК/ВК


^ Таблиця 10.2. Аналіз динаміки фінансової стійкості ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика” за 2008-2009 роки, кін. року

Показники

2008 рік

2009 рік

Абсолютне відхилення, (+,-)

Відносне

відхилення, %

Коефіцієнт автономії

0,18

0,14

-0,04

-22,2

Коефіцієнт фінансової залежності

5,4

7,3

+1,9

+35,2

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,82

0,86

+0,04

+4,9

Коефіцієнт поточної заборгованості

0,82

0,86

+0,04

+4,9

Коефіцієнт платоспроможності

0,23

0,16

-0,07

-30,4

Коефіцієнт фінансового левериджу

4,4

6,3

+1,9

+43,2

Коефіцієнт стійкого фінансування

0,18

0,14

-0,04

-22,2

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

1

1

0

0

Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел

0

0

0

0


З даних табл. 10.2 видно, що доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить низька і за попередній рік становила 0,18. Але у 2009 році трапилось зниження коефіцієнту на 22,2%. Отримані дані свідчать про нестійке фінансове становище і про низьку ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. А доля залучених коштів перевищує нормативне значення 2, у 2008р. становила 5,4, а в наступному році збільшилася на 35,2%. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і втрату незалежності. Це також значить, що власники неповністю фінансують підприємство.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу нижчий за нормативне значення у попередньому році складав 0,82, а у 2009р. частка залученого капіталу збільшилася і становила 0,86 в загальній вартості майна підприємства. Поточна заборгованість дорівнює коефіцієнту концентрації залученого капіталу, так як у підприємства відсутні довгострокові кредити. Тобто, у 2009р. частка короткострокової заборгованості у майні підприємства становила 0,86.

Платоспроможність підприємства показує, що у 2008 році 0,23 власного капіталу припало на кожну одиницю залученого капіталу. А в наступному році показник зменшився на 30,4%, це є негативним для підприємства, бо зменшується власний капітал. Як видно з таблиці 10.2, дані фінансового левериджу значно більші за значення <0,5, у 2009 році порівняно з попереднім цей показник зріс на 43,2%, це свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто при зниження фінансової стійкості.

Коефіцієнт стійкого фінансування показує, що у 2008р. частка активів, яка фінансується за рахунок власного капіталу становить 0,18, це значно менше за нормативне значення >0,75. А в наступному році цей показник ще зменшився на 22,2%, це погано, бо підприємство вважається турботним. Показники коефіцієнтів фінансової незалежності капіталізованих джерел і фінансової залежності капіталізованих джерел не можна проаналізувати, так як відсутні довгострокові зобов’язання.

Типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна короткострокова фін. стійкість:

2008р.: -8000 > 1604

2009р.: -9019 > 1449

2. Нормальна короткострокова фін. стійкість

2008р.: -8000 < 1604 <1021

2009р.: -9019 < 1449 < 299

3. Нестійкий фін. стан

2008р.: 1021 < 1604 < 1871

2009р.: 299 < 1449 < 1000

4. Кризовий фін. стан

2008р.: 1604 > 1871

2009р.: 1449 > 1000

В ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» в 2008 році нестійкий фінансовий стан, а в 2009р. стан погіршився до кризового.


^ Оцінка ділової активності

1. Коефіцієнт оборотності запасів. Характеризує ефективність управління запасами. Для розрахунку використовується формула:

К об.з. = виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість запасів

2. Показник тривалості обороту запасів можна розрахувати таким чином:

tоб.з. = кількість днів у періоді / Коб.з.

Цей показник характеризує період часу протягом якого запаси перетворюються на реалізовані товари.

3. ^ Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

Коб.д.з. = виручка від реалізації /середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості

4. Для аналізу оборотності дебіторської заборгованості використовується також показник тривалості обороту дебіторської заборгованості. Його часто називають терміном кредиту:

tоб.д.з. = кількість днів у періоді / Коб.д.з.

Цей коефіцієнт дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту, взятого дебіторами.

5. ^ Тривалість операційного циклу. На підставі цього показника визначають, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства. Розраховується тривалість операційного циклу таким чином:

tоп.ц. = tоб.з.+ tоб.д.з.

6. ^ Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує, скільки оборотів необхідно компанії для оплати наявної заборгованості.

Коб.к.з. = виручка від реалізації продукції / середньорічна вартість кредиторської заборгованості

7. ^ Тривалість обороту кредиторської заборгованості:

tоб.к.з. = кількість днів у періоді / Коб.к.з

Цей показник дає розрахункову кількість днів для погашення кредиту отриманого від постачальників компанії.

8. ^ Тривалість фінансового циклу. Якщо значення цього показника додатне, то підприємство потребує грошових коштів. Від’ємне значення показника тривалості обороту оборотного капіталу свідчить про те, що підприємство має в безоплатному користуванні чужі гроші. Значення показника розраховується по формулі:

Tф. ц. = tоб.з.+ tоб.д.з - tоб.к.з.

9. ^ Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації). За допомогою цього коефіцієнта оцінюється ефективність використання фірмою наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення.

Коб.а. = виручка від реалізації/вартість майна підприємства


Як видно з даних таблиці 10.3, у звітному році відбулося збільшення оборотів, які здійснюють виробничі запаси на 1,9 тис. грн. або на 33,3%, а тривалість його зменшилась на 25,4%. Це значить, що на протязі 47 днів запаси перетворилися на реалізовані товари.


^ Таблиця 10.3. Аналіз динаміки показників ділової активності ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика” за 2008-2009 роки, кін. року

Показники

2007 рік

2008 рік

^ Абсолютне відхилення, (+,-)

Відносне відхилен-ня, %

Коефіцієнт оборотності запасів

5,7

7,6

+1,9

+33,3

Тривалість оборотності запасів

63

47

-16

-25,4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4,6

7,1

+2,5

+54,3

Тривалість оборотності дебіторської заборгованості

78

51

-27

-34,6

Тривалість операційного циклу

141

98

-43

-30,5

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

8,4

12,1

+3,7

+44,0

Тривалість оборотності кредиторської заборгованості

43

30

-13

-30,2

Тривалість фінансового циклу

98

68

-30

-30,6

Коефіцієнт оборотності активів

0,7

0,8

+0,1

+14,3У 2009 році порівняно з 2008 роком коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на 54,3%. А тривалість дебіторської заборгованості знизилась на 27 днів для погашення кредиту, взятого дебіторами.

У 2008 році тривалість операційного циклу становила 141 день, а в 2009 році зменшилась і становила 98 днів. Це свідчить про те, що тривалість зменшилась на 43 дні для виробництва, продажу і оплати продукції ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика”, тобто підприємство йде до скорочення тривалості операційного циклу і це є добре. Так як виробничі засоби скоріше перетворяться в грошові кошти.

У 2009 році кількість оборотів кредиторської заборгованості збільшилась на 3,7 тис. грн. або на 44%. Для погашення кредиту отриманого від постачальників компанії тривалість оборотності кредиторської заборгованості знизилась на 13 днів.

Показник тривалість фінансового циклу у 2008 році складав 98 днів, у 2009 році – 68 днів. Цей показник свідчить про те, що підприємство потребує грошових коштів. Оборотність активів у звітному році зросла на 14,3%, а це значить, що підприємство ефективно використовує наявні ресурси незалежно від джерел їх залучення.


Скачать файл (363.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации