Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Кейси з Маркетингу - файл Кейс 3 Маркетингу 3 .doc


Кейси з Маркетингу
скачать (707.1 kb.)

Доступные файлы (4):

Кейс 3 Маркетингу 3 .doc71kb.17.02.2006 02:13скачать
Кейс з Маркетингу 1 .doc84kb.17.02.2006 02:07скачать
Кейс з маркетингу 2 .doc482kb.17.02.2006 02:10скачать
Кейс з маркетингу 4 .doc373kb.17.02.2006 02:02скачать

содержание

Кейс 3 Маркетингу 3 .doc

Кейс 3 Маркетингу №3

АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ

1. Фактори зовнішнього середовища, що впливають на розвиток
компанії.


 1. Істотна конкуренція

 2. Невисокий рівень заробітку громадян. Недоступність
  авіаперевезень для пересічних українців.

 3. Висока вартість сировини (пального), що імпортується.

 4. Недостатня підтримка з боку держави

 5. Старий технічний парк.

 6. Висока собівартість квитків порівняно із іншими світовими
  компаніями.

2. Ринкові переваги АВІАЛІНІЙ УКРАЇНИ

 1. Серйозний парк літаків.

 2. Досвід, набутий ще з часів СРСР

 3. Частка трансатлантичних перевезень, що становить 12%. Рейси до
  США та Канади.

 4. Можливість взаємозаліку квитків з іншими компаніями, надання
  блоків місць тощо.

 5. Рейси бізнес-класу по СНД.

^ 3. Стратегія на ринку міжнародних авіаперевезень, маркетингові
заходи.


 1. Пошук інвесторів для оновлення парку літаків.

 2. Позиціонування себе як найпотужнішої компанії Східної Європи.

 3. Представництва в інших країнах.

 4. Підвищення комфортабельності польоту.


^ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ; проблеми закріплення конкурентних позицій національної компанії в глобальному сегменті


Ситуаційну вправу «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ: проблеми закріплення конкурен­тних позицій національної компанії в глобальному сегменті» доречно викори­стовувати для обговорення в курсах «Міжнародний маркетинг», «Зовнішньо­економічна діяльність», «Світова економіка», «Маркетинг». Кейс висвітлює господарську ситуацію, націлену на визначення шляхів зміцнення конкурент­них позицій української авіакомпанії на міжнародному ринку та активізації різних аспектів маркетингової діяльності одного з провідних державних під­приємств України.

^ Мета кейсу формувати у студентів проблемно-орієнтоване мислення та навички прийняття управлінських рішень на підставі багатофакторного аналізу складної ділової ситуації, зокрема:

> аналізу сильних і слабких сторін компанії, загроз і можливостей міжна­родного ринку авіаперевезень;

> оцінки конкурентних позицій авіакомпанії на вітчизняному і міжнарод­ному ринках;

> обґрунтування перспектив експансії міжнародного ринку авіаперевезень та ефективної взаємодії української авіакомпанії з іноземними партне­рами, подолання психологічних упереджень і технічних проблем, пов’язаних з організацією міжнародних авіаперевезень.

Робота над ситуаційною вправою потребує прийняти певне управлінське рішення щодо створення і закріплення конкурентних переваг компанії в між­народному середовищі. Прийняття адекватних управлінських рішень та оптимізація маркетингових заходів для зовнішньоекономічної експансії мають визначити комерційний успіх компанії на міжнародному ринку авіаперевезень

Директор відділу маркетингу великої державної компанії «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» із сумом згадував часи, коли «Аерофлот» був єдиною та найпоту­жнішою компанією СРСР. За радянських часів вона виконувала всі авіаперевезення. Після того як СРСР припинив своє існування і Україна здобула неза­лежність, постало питання про організацію власних авіаперевезень.

1992 року Україна ввійшла до Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), яка на міждержавному рівні регламентує технічні питання безпеки польотів, що дало змогу українським компаніям виконувати авіаперевезення на міжнародних маршрутах. На базі авіазагонів «Аерофлоту» на території України було створено велику кількість - понад 100 - авіапідприємств, кожне з яких спеціалізувалося на певних послугах у галузі авіаперевезень:

• пасажирські та вантажні авіаперевезення авіакомпаніями;

• обслуговування в аеропортах та господарство аеропортів;

• матеріально-технічне забезпечення польотів.

Нині в Україні регулярні міжнародні авіаперевезення забезпечують 10 укра­їнських державних та недержавних компаній і 35 представництв зарубіжних авіапідприємств. Між ними йде активна боротьба за клієнта.

І тепер перед керівництвом одного з найбільших українських авіаперевізників - державної компанії «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» постало питання: як утри­мати свого клієнта, чи зможуть українські авіалінії залишитися привабливими для не чисельних вітчизняних споживачів (менше 1 % громадян користуються авіатранспортом) та як збільшити кількість зарубіжних клієнтів? Інакше ка­жучи, чи зможе компанія завоювати й утримати достойні позиції в досить привабливому глобальному сегменті?

У більшості країн світу уряди активно підтримують зазвичай лише одну з кіль­кох національних компаній, яка стає обличчям країни в галузі авіаперевезень: у Нідерландах -KLM, у Польщі - LOT, у Німеччині - Lufthansa, у Чехії - CSA тощо. Україна обрала тактику підтримки всіх компаній, що виконують міжна­родні перевезення. Це формує певне конкурентне напруження на внутрішньому ринку, а також послаблює конкурентні позиції українських компаній щодо за­рубіжних колег. Проте проблема створення єдиної міцної національної компа­нії виникає час від часу, викликаючи жорстке протистояння провідних україн­ських компаній.

«АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» - найбільша за обсягом пасажирських та вантаж­них перевезень, кількістю працівників, парком літаків повністю державна ві­тчизняна авіакомпанія. Вона однією з перших стала членом Міжнародної асо­ціації авіаційних перевізників (ІАТА) - організації, яка узгоджує комерційні питання між компаніями та забезпечує відповідність їх діяльності стандартам якості в галузі.

Керують «АВІАЛІНІЯМИ УКРАЇНИ» високопрофесійні спеціалісти в галу­зі авіаперевезень, які здебільшого є випускниками Київського міжнародного університету цивільної авіації (КМУЦА). За роки Існування в компанію при­йшло працювати багато молодих обдарованих інженерів, які намагаються адаптувати компанію до діяльності в умовах сучасного міжнародного ринку та світових стандартів у галузі авіаперевезень. Привабливою для молоді є від­носно висока для державних підприємств заробітна платня та можливість під­вищувати свою кваліфікацію на курсах і семінарах ІАТА. Але недостатній до­свід діяльності в умовах ринку та жорсткої конкуренції, а також міжнародного співробітництва поки що не сприяє ефективному використанню компанією всіх переваг та Інструментів глобального маркетингу. На сьогодні «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» мають достатню технічну базу для па­сажирських і вантажних авіаперевезень. Проте парк машин складається пере важно з літаків ІЛ-62, ТУ-134, АН-24, ЯК-42, ТУ-154 у кількості близько 20 одиниць. Середній вік літаків - 12 років, а встановлений термін експлуатації близько 20 років. Застарілий парк літаків, що не відповідає сучасним міжна­родним технічним вимогам, - серйозна проблема для авіакомпанії.

Зменшення парку літаків в Україні внаслідок їх списання за ресурсом

 • 1995

 • 1996

 • 1997

 • 1998
  ■ 1999

 • 2000


В-737 ТУ-154 ТУ-134 АН 24


АН-26
Літаки вітчизняного виробництва менш комфортабельні проти зарубіжних ана­логів, витрачають на 25-50 % більше пального. Маса вітчизняних літаків переви­щує масу зарубіжних у 1,5 рази, що збільшує вартість аеропортового обслугову­вання та плату за злітну смугу. Це суттєво підвищує собівартість польоту і вар­тість квитків. Крім того, на відміну від багатьох провідних авіакомпаній світу, «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» не мають у власності терміналів, заправок, технічних служб. Усе це - окремі господарські структури, за послуги яких треба платити.

Більшість авіакомпаній світу прагнуть використовувати загальновизнані лі­таки типу BOEING, AIRBUS, McDonnal Douglas тощо, часто орендуючи їх. Отже, українським компаніям, які співпрацюють із зарубіжними компаніями, організовуючи зустрічні перевезення у певних напрямках, слід використовувати техніку аналогічного класу та комфортності. Так, на лінії Київ - Варшава польська компанія LOT використовує сучасні літаки BOEING 737-400 і BOEING 737-500. Пасажиромісткiсть таких літаків становить відповідно 140 та 125 осіб, тоді як українських літаків - лише 68 осіб. Це суттєво впливає на рентабельність авіаперевезень. Тим більше, що квиток авіакомпанії LOT до­рожчий за квиток «АВІАЛІНІЙ УКРАЇНИ» (які виконують зустрічні переве­зення) за рахунок більшої престижності літаків у середньому на $30.

Ще однією принциповою проблемою є те, що багато іноземних країн з еко­логічних міркувань взагалі заборонили літакам радянського виробництва пе­ретинати свій повітряний простір.

У майбутньому компанія планує розширити й удосконалити парк машин і шукає кошти та надійних партнерів для поступового оновлення парку літаків.

Головний офіс компанії та її керівництво знаходяться в Києві, працюють також офіси в Донецьку, Львові, Харкові, Вінниці, Запоріжжі, Кіровограді, Луганську та Хмельницьку. Крім того, компанія має свої представництва та агентів у понад 20 країнах світу, куди вона виконує регулярні рейси.

Внутрішні рейси розглядають переважно як допоміжні для залучення пасажи­рів на ті чи ті міжнародні рейси, які на сьогодні є головним джерелом прибутку.

Компанія постійно намагається збільшувати частоту рейсів на всіх напрям­ках, щоб поліпшити «стикування» з рейсами інших авіакомпаній, оскільки од­ним з найважливіших критеріїв вибору авіакомпаній клієнтом - його основ­ною мотивацією - є економія часу. Так, на лінії Київ - Варшава конкурентна боротьба переважно зосереджується не навколо «прямих» пасажирів до Вар­шави, а навколо транзитних, 90 % яких з Варшави вирушають до Нью-Йорка.

Компанія «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» першою почала виконувати прямі рейси з України до США та Канади. Частка «АВІАЛІНІЙ УКРАЇНИ» на ринку трансатлантичних перевезень становить 12 %.

Ринковою перевагою «сильної» національної компанії є можливість у про­цесі міждержавних узгоджень впливати на умови та графіки перевезень. Це значно скорочує час польоту і робить перельоти на літаках привабливішими для клієнтів. Загалом компанія намагається досягти міжнародних стандартів перевізних послуг: бронювання місць, різноманітні цінові знижки та пільги, запровадження «вагової» системи провезення багажу, сервісне обслуговуван­ня на борту літака, особливі умови для певних категорій пасажирів й органі­зація доставки пасажирів в аеропорт.

У міжнародній практиці між авіакомпаніями широко застосовують взаємний залік перевізних документів (авіаквитків), що поліпшує обслуговування клієнтів. Подальшим крокам у співпраці може бути підписання угоди про взаємне надан­ня блоків місць. Крім того, «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» намагаються поліпшити об­слуговування пасажирів, відкриваючи місця бізнес-класу на рейсах по СНД.

За роки функціонування компанія «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» набула певного досвіду поведінки в міжнародному середовищі. Проте вирішення однієї про­блеми породжує наступну. Від того, наскільки правильно буде визначено го­ловні пріоритети І оптимізовано управлінські рішення, залежить майбутнє компанії на міжнародному ринку.Скачать файл (707.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации