Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Програма з іноземних мов для середніх навчальних закладів Питання для обговорення - файл


скачать (17.6 kb.)

Практичне заняття № 2


Система навчання іноземних мов: цілі, зміст, принципи навчання ІМ. Дерстандарт. Програма з іноземних мов для середніх навчальних закладів

Питання для обговорення

 1. Яку роль виконує Державний стандарт з іноземної мови в процесі оновлення змісту шкільної освіти в Україні?

 2. Які фактори впливають на визначення методичної категорії «мета навчання»?

 3. 3. У чому полягає сутність цілей навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах?

  1. Практична мета.

  2. Освітня мета.

  3. Розвиваюча мета.

 4. У чому полягає зміст навчання ІМ у СНЗ? Основні підходи до його визначення. Дайте визначення основних складових іншомовної комунікативної компетентності.

 5. Розкрийте зміст провідних принципів навчання.

  1. Дидактичні принципи (науковість, доступність, наочність).

  2. Провідні методичні принципи.


Практичні завдання.

 1. Випишіть з пояснювальної записки програми з іноземної мови основні комунікативні вміння (додайте до Вашого портфоліо).

 2. Підготуйте таблицю для зʼясування різниці у формулюванні цілей і задач уроку. Вкладіть у методичний портфоліо.


Література:

 1. Лекція

 2. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.: Учебник / Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. – М., 1982.

 3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. / або 1999.

 4. Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн. ред.. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт., 2013.

5. Ніколаєва С.Ю Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285с.

6. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2005 (2009).


Скачать файл (17.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации