Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тема 11. Оптимізація режимів праці та відпочинку - файл


скачать (140.9 kb.)


Тема 11. Оптимізація режимів праці та відпочинку

План:


  1. Загальні вимоги до режиму праці.

  2. Режими праці та відпочинку.

  3. Раціональне чергування часу та відпочинку.

Література

1. Калина А.В. Організація і оплата праці в ринкових умовах (аспекти ефективності): Учб. Посібник 3 – е вид. перевид. І доп. /А.В. Калина. – К.: МАУК. 2015.2. Мягченко О.П.Безпека життєдіяльності людини та суспільства.Навч.пос.-К.:Центр учбової літератури,2010.-384с.

3. Організація та нормування праці [Текст]: практикум / Н. С. Данилевич [та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2014. -251 с.

4. Організація праці: навч. посіб. / В.М. Данюк [та ін.] ; заг. ред. В.М. Данюк; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. - К.: КНЕУ, 2009. - 332 с.

5. Юрчик Г.М. Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб`єктів ринку праці / Г.М. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 2. – С. 20-24.  1. Скачать файл (140.9 kb.)

    Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации