Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Економіка організації та планування - файл виробнича програма.doc


Економіка організації та планування
скачать (302 kb.)

Доступные файлы (31):

виробнича програма.doc56kb.26.11.2006 16:58скачать
Інноваційні процеси-ЕОПВ.doc38kb.13.03.2005 09:32скачать
Інноваційні процеси-понят.класіф.doc39kb.08.06.2005 20:27скачать
Інтеграц. ефективність.doc34kb.13.03.2005 09:32скачать
Калькуляція.doc101kb.17.12.2006 15:36скачать
Кошторис виробництва ї.doc67kb.17.12.2006 14:29скачать
Методика розрахунку параметрів потокових ліній.doc98kb.28.10.2006 22:25скачать
Методи організації виробництва.doc54kb.28.10.2006 17:48скачать
Наукова організація праці.doc143kb.13.03.2005 09:32скачать
Оборот.фонди-для лекц.doc31kb.30.03.2006 18:52скачать
Об.ф-д.з.doc30kb.30.03.2006 18:57скачать
Оперативно-вироб.план.doc46kb.13.03.2005 09:32скачать
Орг.підготов.вир.doc103kb.18.05.2005 20:12скачать
Особливості ОВП в серійнму.doc140kb.11.01.2007 22:05скачать
персонал.doc39kb.25.02.2007 10:52скачать
Планування виробничої потужності.doc111kb.26.11.2006 17:52скачать
Планування фонду оплати праці.doc152kb.05.12.2006 02:06скачать
Планування чисельності персоналу.doc87kb.05.12.2006 01:15скачать
Поняття ефективності та чинники ії.doc79kb.11.01.2007 22:50скачать
Прибуток і рентабельність.doc72kb.08.01.2007 18:11скачать
Сутність ОВП.doc81kb.08.01.2007 19:28скачать
Тема Виробничі фонди.doc44kb.25.02.2007 16:02скачать
Тема Конструкторська підготовка виробництва.doc43kb.04.03.2007 11:32скачать
Тема Оборотні фонди та оборотні кошти.doc36kb.25.02.2007 15:09скачать
Тема Оплата праці.doc43kb.13.11.2006 01:12скачать
Тема Організація багатоверстатного обслуговування.doc81kb.12.11.2006 23:47скачать
Тема Організація технологічної підготовки.doc41kb.04.03.2007 12:26скачать
Тема Продуктивність праці.doc40kb.25.02.2007 11:58скачать
Тема Спрацювання.doc45kb.25.02.2007 19:41скачать
Тема Форми та системи оплати праці.doc39kb.13.11.2006 16:50скачать
Ціни на товарну продукцію.doc58kb.17.12.2006 16:34скачать

содержание

виробнича програма.doc

Розділ Планування діяльності підприємствТема Розробка та обгрунтування виробничої програми

План


 1. Основні розділи плана розвитку підприємства

 2. Показники виробничої програми

 3. Складання виробничої програмиЛітература


 1. Планування діяльності підприємства: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /за ред. В.Є.Москалюка – К.:КНЕУ, 2002

 2. Соколицин С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительним производством – Л.: Машиностроение, 1988
 1. Основні розділи плана розвитку підприємства


План розвитку підприємства розробляється на рік та містить наступні розділи:

 • план виробництва промислової продукції (виробнича програма);

 • план розвитку науки та техніки;

 • план підвищення (збільшення) економічної ефективності виробництва;

 • план капіталовкладень та капітального будівництва;

 • план матеріально – технічного забезпечення;

 • план по праці та кадрам;

 • план по витратам виробництва та реалізації продукції;

 • фінансовий план;

 • план соціального розвитку колектива;

 • план заходів по охороні навколишнього середовища та раціональному використанню природних ресурсів.
 1. Показники виробничої програми


Виробнича програма – система адресних завдань структурного підрозділу підприємства по випуску продукції за визначеною номенклатурою, асортементом, якістю.

До натуральних показників виробничої програми відносять:

 • номенклатуру;

 • асортимент.

Номенклатура – перелік найменувань виробів, завдання по виробництву яких міститься у плані розвитку підприємства.

Асортимент – сукупність різновидів продукції кожного найменування.

Натуральними вимірниками виробничої програми можуть виступати:

 • фізічні обсяги випуску продукції;

 • подвійно – натуральні показники;

 • умовно – натуральні показники.

До вартісних показників виробничої програми відносять:

 • товарну продукцію;

 • реалізовану продукцію;

 • валову продукцію;

 • чисту продукцію (можна).

Товарна продукція включає все, що виготовлено на підприємстві з метою реалізації.


ТП (Стов) = ∑Ці * Nі + Р, грн


Ці – ціна і – того товару, грн;

Nі – кількість виробів в плані;

Р – вартість робіт та послуг промислового характеру на сторону


Реалізована продукція – та, за яку отримані кошти на розрахунковий рахунок або будуть отримані протягом 3 – х банківських днів.


^ РП (Среал) = ТП + ГПпр – ГПкр + Впр – Вкр, грн


ГП – готова продукція на складі

В – відвантажена продукція, але не оплачена

пр – початок року

кр – кінець року

Цей показник є основним для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства


Валова продукція – визначається на базі товарної продукції, з урахуванням зміни залишків незавершенного виробництва


ВП (Свал) = ТП + ∆НЗВ


НЗВ = НЗВкр – НЗВпр


Умовно чиста продукція - визначається на основі товарної продукції без врахування матеріальних витрат на виробництво


ЧП = ТП – МВ


МВ – матеріальні витрати на виробництво


 1. ^ Складання виробничої програми


Виробнича програма складається на основі портфеля замовлень підприємства, а також вивчення можливого попиту.

До портфеля замовлень включають:

 • державні контракти;

 • державні замовлення;

 • контракти інших споживачів та угод про наміри.

Задання фінішним підрозділам планується на рівні виробничої програми з урахуванням залишків готової продукції на складах підприємства.

Проміжні цехи отримують завдання з урахуванням міжцехових та внутрішньоцехових залишків незавершенного виробництва.


Скачать файл (302 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации