Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Майнові відносини.
За змістом
Майнові відносини у галузі товарообігу
Особисті немайнові відносини виникають
Диспозитивність у цивільному праві
3. Функції цивільного права.
Регулятивна функція
Охоронна функція
4. Поняття цивільного права як галузі права.
5. Система цивільного права.
Система цивільного права
Отже, система цивільного права
6. Акти цивільного законодавства України.
3. Цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках, встановлених Конституцією України. 4.
7. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
8. Загальні засади цивільного законодавства.
9.Акти цивільного законодавства і договір
10. Аналогія закону та аналогія права в цивільному праві.
11. Наука цивільного права
Предметом науки
12. Поняття цивільних правовідносин.
13. Елементи цивільних правовідносин.
Зміст цивільних правовідносин
Суб'єктивний цивільний обов'язок —
14. Правонаступництво у цивільних правовідносинах.
15. Види цивільно-правових відносин.
За зв'язком учасників відносин
Актами цивільного стану
Специфічність правового статусу фізичної особи
Щодо відповідальності фізичної особ
17. Цивільна правоздатність фізособи та її обсяг.
18. Ім’я фізичної особи.
19. Місце проживання фізособи.
20. Поняття цивільної дієздатності фізособи, її обсяг і можливість обмеження.
Дієздатність, як і правоздатність
Види дієздатності
Часткова дієздатність.
Неповна дієздатність.
Обмеження дієздатності фізичної особи
21. Часткова дієздатність фізособи.
22. Неповна дієздатність фізособи.
23.Повна дієздатність фізособи.
24. Надання фізособі повної цивільної дієздатності.
25. Обмеження цивільної дієздатності фізособи та правові наслідки такого обмеження.
26. Визнання фізособи недієздатною та правові наслідки такого визнання.
27. Визнання фізособи безвісно відсутньою та правові наслідки такого визнання.
28. Оголошення фізичної особи померлою та правові наслідки такого визнання.
29. Поняття актів цивільного стану.
30. Правовий статус фізичної особи – підприємця.
Специфічність правового статусу фізичної особи
Щодо відповідальності фізичної особ
31. Цивільно-правові питання опіки.
Опіка припиняється
32. Цивільно-правові питання піклування.
33. Поняття юридичної особи.
34. Зобов’язальні правовідносини: поняття, склад та види
35. Поняття та система зобов’язального права.
36. Заміна сторін у зобов’язанні.
37. Відступленя права вимоги
38. Переведення боргу.
39. Загальні умови виконання зобов’язання.
40. Виконання зобов’язання іншою особою
41. Виконання зобов’язання частинами.
42. Строк виконання зобов’язання.
43. Дострокове виконання зобов’язання.
44. Місце виконання зобов’язання.
45. Валюта виконання зобов’язання.
Стаття 533 ЦК. Валюта виконання грошового зобов'язання
46. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
47. Зустрічне виконання зобов’язання
48. Виконання альтернативного зобов’язання.
Стаття 539 ЦК. Виконання альтернативного зобов'язання
49. Множинні зобов’язання.
50. Часткове множинне зобов’язання.
51. Солідарне множинне зобов’язання.
52. Принцип реального виконання зобов’язання.
53. Поняття, значення та види забезпечення виконання.
54. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
Переваги неустойки
Види неустойки
1) залікова; 2) штрафна; 3) виключна; 4) альтернативна.
55. Співвідношення неустойки та збитків.
56. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Порука припиняється
57. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
58. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
59. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
60. Окремі види застав.
61. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
62. Підстави припинення зобов’язань
63. Припинення зобов’язання виконанням.
Припинення зобов'язання переданням відступного
Передання відступного
65. Припинення зобов’язань зарахуванням
66. Припинення зобов’язання за домовленністю сторін
67. Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
Дописати про самоврядування!!!!)
68. Основні засади господарської діяльності
Господарська комерційна діяльність (підприємництво)
Некомерційна господарська діяльність
69. Засоби держ-регулювання господ. діяльності
70. Обмеження монополізму і захист суб’єктів господарювання та споживачів від недобросовісної конкуренції
Стаття 28. Природні монополії
Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції
Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції
Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею
Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції
Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства
Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство
72. Некомерційна господарська діяльність
73. Загальна характеристика суб’єктів господарювання
Господарська комерційна діяльність (підприємництво)
Некомерційна господарська діяльність
74. Правовий статус підприємств в Україні
Підприємство має
75. Державні та комунальні унітарні підприємства
Комунальні унітарні підприємства
76. Об’єднання підприємств
Світова практика виділяє наступні види господарських об'єднань
77. Громадянин як суб’єкт господарювання
78. Господарські товариства
Акціонерне товариство
Товариством з обмеженою відповідальністю
Товари́ство з додатко́вою відповіда́льністю
По́вне товари́ство
Команди́тне товари́ство
79. Правовий статус акціонерних товариств
80. Підприємства колективної власності
111 ГК вони називаються підприємствами споживчої кооперації
81. Майнова основа господарювання
До майнових прав учасника товариства належать такі права
83. Цінні папери у сфері господарювання
Стаття 163. ГК. Цінні папери та їх види
84. Господарські зобов’язання
85. Правове регулювання банкрутства.
86. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
87. Особливості правового регулювання господарсько-торговвельної діяльності
88. Комерційне посередництво у сфері господарювання
89. Правове регулювання перевезення вантажів
Повітряні перевезення
90. Правове регулювання інвестиційної діяльності
1. Регулювання сфер і об’єктів інвестування
2. Податкове регулювання інвестиційної діяльності
3. Регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги та проведення відповідної кредитної політики
4. Регулювання інвестиційної діяльності шляхом проведення відповідної амортизаційної політики
5. Регулювання участі інвесторів у приватизації
6. Регулювання фінансових інвестицій
7. Експертиза інвестиційних проектів
8. Забезпечення захисту інвестицій
9. Регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави
91. Правове регулювання інноваційної діяльності
Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності
Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності
Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів
92. Правове регулювання біржової діяльності
93. Зовнішьоекономічна діяльність
94. Правове регулювання іноземних інвестицій
 Особливості режиму іноземного інвестування в Україну
Види іноземних інвестицій
Форми іноземних інвестицій
Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони
Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони
96. Концесійна діяльність
97. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
98. Обмеження монополізму і захист суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від недобросовісної конкуренції
99. Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации