Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лабораторна робота №4 Тема. Формування запитів та робота з представленнями - файл


скачать (35.3 kb.)


Ляшенко Роман, ПО-17

Лабораторна робота № 4

Тема. Формування запитів та робота з представленнями.

Мета: навчитися створювати запити за допомогою конструктора запитів в Management Studio; навчитися правильному застосуванню умов пошуку даних в базі даних.

Хід роботи

1. Створення та виконання запиту до бази даних за допомогою конструктора запитів і представлень.Як приклад створимо запит до таблиць Orders, Ordered для визначення складу товарів, які замовляла певна фірма, наприклад, Svit_idey.

Приклади

Приклад 1. Вибрати рядки зі значенням, наприклад, "Бєлова" в стовпці Surname таблиці Employees.Приклад 2. Вибрати рядки, у яких прізвище (Surname) слід в алфавітному порядку за прізвищем Бєлова.Приклад 3. Пошук з запереченням NOT.

Будь-яке логічне вираз можна перетворити в його заперечення, поставивши переднім один з наступних операторів:!, ^, ~, Які є синонімами оператора NOT.Застосування порівняння LIKE

Приклад 4. Створити запит для пошуку службовців, чиї прізвища закінчуються на "ова". Ви повинні будете отримати наступну інструкцію:Приклад 5. Створити запит для пошуку службовців, чиї прізвища починаються з "К", після якого йдуть точно два символу і потім символ "л". Решта символів байдужі.

Застосування оператора CONTAINS

Приклад 6. Створити запит на пошук клієнтів, чиї назви содержаат букви "i" і "I" в будь-якому місці.У разі виконання даного коду отримуємо помилку, через те, що відсутній повнотекстовий індекс.

Приклад 7. Створити запит, який повертає назви фірм, які не мають факсу:

Приклад 8. Застосування оператора BETWEEN. Створити запит, який повертає всі прізвища, що починаються з літер, розташованих між "А" і "К".Приклад 9. Застосування оператора BETWEEN. Створити запит, який повертає найменування товарів, ціна яких лежить в межах між 14 і 32 включно.Приклад 10. Створити запит, який повертає назви товарів, що мають такі ціни: 15, 19, 32.Приклад 11. За допомогою використання області критеріїв конструктора запитів створити запит, який повертає службовців, які працюють на посаді представника і прийнятих на роботу до 1 січня 1994 рПриклад 12. За допомогою використання області критеріїв конструктора запитів створити запит, який повертає клієнтів з Німеччини або Італії. Для пошуку рядків, що задовольняють хоча б одній умові серед декількох, використовують логічний оператор OR. Повинна бути сформована наступна інструкція:Приклад 13. Невдала спроба виконання складеного умови. Створіть і виконайте наступний оператор:Приклад 14. Успішна спроба виконання складеного умови. Для зміни нормального пріоритету виконання операцій використовують дужки. У наведеному нижче прикладі дужки розміщуються навколо двох дат прийому на роботу, щоб вони перевірялися оператором AND, як єдине ціле. Виконаємо попередній оператор, але з правильною розстановкою дужок:

Висновок: У ході лабораторної роботи навчилися створювати запити за допомогою конструктора запитів в Management Studio та правильно застосовувати умови пошуку даних в базі даних.

1. Поясніть значення умови пошуку та її застосування. Текст, наступний за ключовим словом WHERE, називається умовою пошуку, оскільки оператор SELECT шукає рядки, що задовольняють цій умові пошуку. Умова пошуку складається з імені стовпця (наприклад «Surname»), оператора (наприклад «=») і значення (наприклад «Бєлова»). WHERE – необов’язковий елемент запиту, який використовується, коли потрібно відфільтрувати дані за потрібною умовою. Дуже часто всередині елемента WHERE використовуються IN / NOT IN для фільтрації стовпця за кількома значеннями, AND / OR для фільтрації таблиці за кількома стовпцями.

2. Поясніть правила застосування шаблонів в умовах пошуку. Умови пошуку можуть містити спеціальний шаблон. Якщо дані, що перевіряються задовольняють даному шаблону, то термін включається в результат.

3. Як формулюється умова пошуку для перевірки на діапазон допустимих значень? Оператори BETWEEN і IN порівнюють дані значення з безліччю заданих значень. Оператор BETWEEN перевіряє потрапляння шуканого значення в заданий діапазон. Він є чутливим до регістру символів і не вимагає невизначених символів. Оператор IN порівнює шукані значення з одним зі значень заданого списку. Значення списку повинні відділятися один від одного комами. Можна використовувати оператор NOT для пошуку значень що не збігається ні з одним зі значень заданого списку.

4. Як формулюється умова пошуку для перевірки на перелік конкретних значень? За допомогою логічних операторів. Кілька умов пошуку можна об’єднати в одному реченні WHERE за допомогою використання логічних операторів AND і OR.5. Поясніть правила управління порядком обчислення логічних умов. Коли введені складні умови пошуку, слід бути впевненим у правильності порядку виконання цих умов. Саме використання дужок може змінити порядок обчислення, якщо ми маємо оператор, у якого більш високий пріоритет.


Скачать файл (35.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации