Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Теория информации и кодирования (укр яз) - файл завдання лаб.doc


Лекции - Теория информации и кодирования (укр яз)
скачать (889.4 kb.)

Доступные файлы (7):

завдання лаб.doc59kb.27.05.2010 12:51скачать
з_лек1.pps
з_лек2.pps
з_лек3.pps
з_лек4.pps
з_лек5.pps
приклад лаб.doc796kb.09.02.2010 13:05скачать

содержание

завдання лаб.doc
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”


ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів 2-го курсу напряму “Системна інженерія”


КИЇВ 2010

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1


Тема: Ансамблі та джерела повідомлень


Мета роботи: порівняння джерел повідомлень.


Запитання на допуск до роботи

 1. Що таке джерело повідомлень?

 2. Що таке ансамбль повідомлень?

 3. Як визначається кількість інформації в одному повідомленні?

 4. Що таке ентропія та які її властивості?

 5. За яких умов ентропія джерела стає максимальною?

 6. Чим визначається продуктивність дискретного джерела?


Завдання

Задати два дискретних джерела повідомлень без пам'яті, що вибирають повідомлення akА та bkB де А, B - множини літер прізвища, імені, по-батькові українською та англійською мовою відповідно.

Розрахувати ансамблі для кожного джерела повідомлень, пов'язавши з кожним дискретним повідомленням ai та bi ймовірність pi його вибору джерелом.

Визначити кількість інформації, що містить кожне повідомлення, та ентропію обох джерел.

Визначити продуктивність обох джерел припустивши, що вони вибирають всі свої повідомлення за один і той самий проміжок часу  = cep = 1с.

Порівняти джерела за інформативністю та продуктивністю.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2


Тема: Первинні коди


Мета роботи: порівняння первинних рівномірних та нерівномірних кодів, побудованих за різними методиками.


Запитання на допуск до роботи

 1. Яка різниця між двійковими та недвійковими кодами?

 2. Чим відрізняються рівномірні коди від нерівномірних?

 3. Якими параметрами характеризуються коди?

 4. Що таке кодова відстань і що характеризує мінімальна кодова відстань коду?

 5. Яка кодова відстань первинного коду?

 6. Які способи використовуються для подання кодів?

 7. Чим різняться семантична та статистична надмірності повідомлень і кодів?

 8. Що таке оптимальне кодування?

 9. На чому ґрунтується перша універсальна методика побудови ОНК?

 10. На чому ґрунтується друга універсальна методика побудови ОНК?

 11. Чим різняться ОНК Шеннона-Фано та Хаффмена?


Завдання

Задати дискретне джерело повідомлень без пам'яті, що вибирає повідомлення akА, де А - множина літер прізвища, імені, по-батькові українською мовою.

Розрахувати ансамбль джерела повідомлень, пов'язавши з кожним дискретним повідомленням ai ймовірність pi його вибору джерелом.

Для ансамблю повідомлень побудувати коди:

двійкові коди:

 • рівномірний двійковий код з мінімальною довжиною,

 • код Грея,

 • двійковий ОНК Шеннона-Фано,

 • двійковий ОНК Хаффмена,

недвійкові коди:

 • рівномірний недвійковий код з мінімальною довжиною,

 • недвійковий ОНК Шеннона-Фано або Хаффмена.

Коди представити у табличній формі та у вигляді кодового дерева.

Порівняти коди за оптимальністю.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3


Тема: Коди, що виявляють помилки


Мета роботи: порівняння кодів, що виявляють помилки, побудованих за різними методиками.


Запитання на допуск до роботи

 1. Які коди належать до кодів, що виявляють помилки?

 2. Як впливає мінімальна кодова відстань коду на його здатність виявляти помилки?

 3. Які особливості побудови двійкового коду з перевіркою на парність?

 4. Чим відрізняється двійковий код із перевіркою на непарність від аналогічного коду з перевіркою на парність?

 5. Які особливості побудови двійкового інверсного коду?

 6. Чим відрізняється двійковий код із простим повторенням від інверсного?

 7. Яка надмірність двійкових кодів із перевіркою на парність, інверсного та з простим повторенням?

 8. Які особливості побудови двійкового кореляційного коду?

 9. Які особливості побудови двійкових кодів зі сталою вагою?

 10. Чим відрізняється двійковий код із кількістю одиниць в комбінації, кратною трьом, від коду зі сталою вагою?

 11. Які особливості побудови недвійкових кодів, що виявляють помилки?


Завдання

Задати дискретне джерело повідомлень без пам'яті, що вибирає повідомлення akА, де А - множина літер прізвища, імені, по-батькові українською мовою.

Розрахувати ансамбль джерела повідомлень, пов'язавши з кожним дискретним повідомленням ai ймовірність pi його вибору джерелом.

Для ансамблю повідомлень побудувати:

двійкові коди:

 • код із перевіркою на парність

 • код із перевіркою на непарність

 • код із простим повторенням

 • інверсний код

 • кореляційний код

 • код із кількістю одиниць у комбінації, кратною трьом.

недвійкові коди:

 • код із перевіркою на парність за модулем q

 • незвідний змінно-позиційний код (додаткове завдання)

Порівняти коди за надмірністю. Закодувати перші три літери прізвища. Змінити один з символів та показати процес виявлення помилки для одного з кодів.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4


Тема: Коди, що виправляють помилки


Мета роботи: порівняння кодів, що виправляють помилки, побудованих за різними методиками.


Запитання на допуск до роботи

 1. Що таке коректувальна здатність коду?

 2. Як класифікуються двійкові коди, що виправляють помилки?

 3. Яка особливість побудови лінійного систематичного двійкового групового коду?

 4. Чим відрізняються вкорочені лінійні систематичні двійкові групові коди від повних?

 5. Для чого застосовуються коди-супутники?

 6. Як визначається склад перевірних елементів у двійковому коді Хеммінга?

 7. Де розміщуються перевірні елементи в двійковому коді Хеммінга?

 8. Чим різняться двійкові коди Хеммінга з кодовими відстанями dmin=3 та 4?

 9. Які коди належать до циклічних?

 10. Які є методи побудови двійкових циклічних кодів?

 11. Як визначається довжина комбінації в двійкових кодах БЧХ?

 12. Де застосовуються двійкові коди Файра?

 13. Яка послідовність побудови двійкового коду Файра?

 14. У чому полягають переваги двійкових кодів Файра над кодами БЧХ?

 15. Як будуються двійкові коди з багатократним повторенням?

 16. Чим визначається вимірність ітеративних і каскадних кодів?

 17. Яке основне призначення рекурентних кодів і який принцип їх побудови?

 18. Чим визначається здатність виправлення ланцюгового коду?

 19. Як класифікуються недвійкові коректувальні коди?

 20. Де застосовуються та як будуються коди Ріда-Соломона?

 21. Як будуються багатовимірні ітеративні коди?


Завдання

Задати дискретне джерело повідомлень без пам'яті, що вибирає повідомлення akА, де А - множина літер прізвища, імені, по-батькові українською мовою.

Розрахувати ансамбль джерела повідомлень, пов'язавши з кожним дискретним повідомленням ai ймовірність pi його вибору джерелом.

Для ансамблю повідомлень побудувати коди, здатні виправляти поодинокі помилки (vвп=1):

двійкові коди:

 • лінійний систематичний груповий (блоковий) код

 • код Хеммінга

 • циклічний код

 • код БЧХ

 • код із багатократним повторенням

 • ітеративний код

недвійкові коди:

 • код Ріда-Соломона (додаткове завдання)

Порівняти коди за надмірністю. Закодувати перші три літери прізвища. Змінити один з символів та показати процес виправлення помилки для одного з кодів.
Скачать файл (889.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации