Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Міністерство регіонального розвитку та будівництва академія муніципального управління - файл


скачать (1517.1 kb.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Кафедра економіки, підприємництва та природничих наук

Конспект лекційНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІКРОЕКОНОМІКА

Освітній рівень «бакалавр»


Для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка


Для галузі знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Для галузі знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа


Для галузі знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Автори:

_________________________

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання

Затверджено

на засіданні кафедри економіки та підприємництва

протокол № 1

від « » серпня 2017р.

КИЇВ 2017


Мікроекономіка: конспект лекцій, для студентів освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа.


Укладач:

Схвалено рішенням кафедри економіки та підприємництва Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

Протокол № 1 від « » серпня 2017р.

Рецензенти:


Д.е.н., завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету


Скачать файл (1517.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации