Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

~Сценарий әдісі - файл


скачать (399.4 kb.)


«Тәуекел-менеджмент» курсы бойынша тест тапсырмалары
Тәуекелдерді бағалаудың аталған әдістерінің қайсысы инвестициялық жобаның ең маңызды факторлары туралы түсінік береді? {

~Шешім ағашын құру

~Сценарий әдісі

~Ықтималдық әдісі

=Сезімталдықты талдау

}

Пайдаланылған ресурстарға байланысты шығындар бөлінеді {=Материалдық, еңбек, ақпараттық, уақытша

~Салыстырмалы, еңбек, ақпараттық, зияткерлік

~Кездейсоқ, материалдық, еңбек, уақытша

~Абсолютті, материалдық, еңбек, ақпараттық

}

Тәуекелдерді басқару стратегиясында келесі ережелер қолданылады{~Минималды тәуекел, максималды пайда, нәтиженің оңтайлы ықтималдығы, оңтайлы ~ұтыс пен тәуекелдің оңтайлы үйлесімі

=Максималды Жеңіс, нәтиженің оңтайлы ықтималдығы, нәтиженің оңтайлы ауытқуы, ұтыс пен тәуекелдің оңтайлы үйлесімі

~Нәтиженің оңтайлы ықтималдығы, нәтиженің оңтайлы ауытқуы, ұтыс пен тәуекелдің оңтайлы үйлесімі, тәуекелге бей-жай қарамау

}

Тәуекелді бағалау көрсеткіштері топтарға бөлінеді {~Орташа, статистикалық, сараптамалық

=Сенімділік жағдайында, жартылай белгісіздік жағдайында, толық белгісіздік жағдайында

~Статистикалық, сараптамалық, ішінара белгісіздік жағдайында

~Салыстырмалы, ықтималды, сенімділік жағдайында

}

Уақытты жоғалтуға қандай шығындар жатқызуға болады {=Объектіні тапсыру мерзімдерінің орындалмауы

~Бағалы қағаздардың жоғалуы

~Айыппұл төлеу

~Сатылатын өнім бағасының төмендеуіне байланысты түсімнің төмендеуі

}

Тәуекелге түзету енгізу арқылы немесе ақша ағындарының пайда болу ықтималдығын есепке алу арқылы жүзеге асырылатын тәуекелді бағалау әдісін таңдаңыз? {~Шешім ағашын құру

~Сценарий әдісі

=Таза келтірілген құнды есептеу кезіндегі тәуекелдерді есепке алу

~Сезімталдықты талдау

}

Қабылданған шешімдер бұрын қабылданған шешімдерге қатты тәуелді болатын және одан әрі даму сценарийлерін анықтайтын жағдайларда қолданылатын тәуекелді бағалау әдісін таңдаңыз? {~Модельдеу модельдеу

~Ықтималдық әдісі

~Таза келтірілген құнды есептеу кезінде тәуекелдерді есепке алу

=Шешім ағашының құрылысы

}

Әр түрлі факторлардың кейбір тәуелді нәтижелерге әсер ету дәрежесін эмпирикалық бағалауға арналған сандық эксперименттер сериясы болып табылатын тәуекелді бағалау әдісін таңдаңыз? {~Шешім ағашын құру

~Ықтималдық әдісі

~Сценарий әдісі

=Модельдеу

}

Сыртқы жағдайды болжау жатады: {=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Жұмыс кезеңдері бойынша тәуекелді бөлу мыналарға жатады: {~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Резервтер жүйесін құру: {~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

}

Біліксіз қызметкерлерді жұмыстан шығару мыналарға жатады: {~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

=Тәуекелдерден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

}

Қабылданған шешімдер бұрын қабылданған шешімдерге қатты тәуелді болған және одан әрі даму сценарийлерін анықтаған жағдайларда қолданылатын тәуекелді бағалау әдісін таңдаңыз: {~Модельдеу модельдеу

~Ықтималдық әдісі

~Таза келтірілген құнды есептеу кезінде тәуекелдерді есепке алу

=Шешім ағашының құрылысы

}

Әр түрлі факторлардың кейбір тәуелді нәтижелерге әсер ету дәрежесін эмпирикалық бағалауға арналған сандық эксперименттер сериясы болып табылатын тәуекелді бағалау әдісін белгілеңіз: {~Шешім ағашын құру

~Ықтималдық әдісі

~Сценарий әдісі

=Модельдеу

}

Қызметкерлерді оқыту және нұсқау беру әдістерін таңдаңыз: {~Тәуекелден жалтару әдістері

=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

}

Аталғандардың қайсысы жатады ысырап болады. {=Объектіні тапсыру мерзімдерінің орындалмауы

~Бағалы қағаздардың жоғалуы

~Айыппұл төлеу

~Сатылатын өнім бағасының төмендеуіне байланысты түсімнің төмендеуі

}

Бұл әдістерге жобаға қатысушылар арасында жауапкершілікті бөлу жатады: {=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

}

Тәуекелдерді бағалаудың келесі әдістерінің қайсысы статистикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдауға негізделген? {=Ықтималдық әдісі

~Шешім ағашын құру

~Сценарий әдісі

~Сезімталдықты талдау

}

Тәуекелді бағалаудың аталған әдістерінің қайсысы тәуекелге түзету енгізу арқылы немесе ақша ағындарының пайда болу ықтималдығын есепке алу арқылы жүзеге асырылады? {~Шешім ағашын құру

~Сценарий әдісі

=Таза келтірілген құнды есептеу кезіндегі тәуекелдерді есепке алу

~Сезімталдықты талдау

}

Тәуекелдерді бағалаудың аталған әдістерінің қайсысы қабылданған шешімдер бұрын қабылданған шешімдерге қатты тәуелді болған және одан әрі даму сценарийлерін анықтаған жағдайларда қолданылады? {~Модельдеу модельдеу

~Ықтималдық әдісі

~Таза келтірілген құнды есептеу кезінде тәуекелдерді есепке алу

=Шешім ағашының құрылысы

}

Тәуекелдерді бағалаудың аталған әдістерінің қайсысы әртүрлі факторлардың кейбір тәуелді нәтижелерге әсер ету дәрежесін эмпирикалық бағалауға арналған сандық эксперименттер сериясы болып табылады? {~Сезімталдықты талдау

~Шешім ағашын құру

~Сценарий әдісі

=Модельдеу

}

Таза ағымдағы құнды есептеу кезінде тәуекелді қалай ескеруге болады? {~NPV формуласының бөлімінде дисконт мөлшерлемесін түзету арқылы

~Таза ақша ағындарын түзету арқылы NPV формулаларының тіркесімі

=Барлық нұсқалар дұрыс

~Таза ақша ағындарын түзету арқылы NPV формуласының алымында

}

Тәуекелдерді басқарудағы басқару субъектісі дегеніміз не? {=Басқарудың әртүрлі әдістері мен тәсілдері арқылы тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын адамдардың арнайы тобы

~Тәуекел, тәуекел капитал салымдары және шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы экономикалық қатынастар

~Корпорацияға тән тәуекелдердің барлық түрлері

~Қаржылық тәуекел

}

Бұл объект болып табылады басқару, тәуекел-менеджмент? {=Тәуекел, капиталды инвестициялау және шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы экономикалық қатынастар

~Басқарушылық әсердің әртүрлі әдістері мен тәсілдері арқылы тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын адамдардың арнайы тобы

~Компания басшылары

~Компания менеджменті

}

"Кез-келген ұйымның қызметі әрқашан оның сыртқы немесе ішкі ортасындағы тәуекелдермен бірге жүреді" деген тұжырым мағынаны білдіреді… {=Тәуекелдің сөзсіздігі Заңы

~Ықтимал шығындар мен пайдаларды біріктіру Заңы

~Тәуекел дәрежесі мен жоспарланған кіріс деңгейі арасындағы тікелей байланыс Заңы

~Нарықтық экономика заңы

}

Сыртқы жағдайды болжау тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Сақтандыру тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {=Тәуекелдерден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

}

Тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына тәуекелдерді жұмыс кезеңдері бойынша бөлу жатады? {~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Тәуекелді жобаларды іске асыру үшін бірлескен қызмет туралы шарттар жасасу тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

=Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

}

Қызметкерлерді оқыту және нұсқау беру тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {~Тәуекелден жалтару әдістері

=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

}

Жоба қатысушылары арасында жауапкершілікті бөлу тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

}

Біліксіз қызметкерлерді жұмыстан шығару тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

=Тәуекелдерден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

}

Резервтер жүйесін құру тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

=Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

}

Арнайы инновациялық бөлімшелерді құру тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {=Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

}

Әр түрлі салалар мен қызмет салаларында инвестицияларды бөлу тәуекелдерді басқару әдістерінің қай тобына жатады? {=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

}

Қазіргі "тәуекел" ұғымы» … {=Ықтимал материалдық залалды көрсету үшін қолданылады

~Мүмкін болатын материалдық шығынмен де, мүмкін болатын ұтыспен де байланысты

~Алынған материалдық шығынмен ғана анықталады

~Кәсіпкерлік қызметтен болатын ықтимал шығындарды математикалық күту

}

Кәсіпкерлік тәуекелдің классикалық теориясы (Дж. Милл, Н. У. Сениор) қауіпті анықтайды… {=Кәсіпкерлік қызметтен болатын ықтимал шығындарды математикалық күту

~Тәуекел оқиғаның ықтималдығы

~Кәсіпкерлік қызметтің белгісіздігі

~Мүмкін болатын материалдық шығынмен де, мүмкін болатын ұтыспен де байланысты

}

Тәуекелді оқиғаның объективті ықтималдығы… {~Белгілі бір әсер алу мүмкіндігі туралы болжамға негізделген

=Процесс немесе құбылыс болатын жиілікті есептеуге негізделген

~Тәуекел оқиғаның ықтималдығы

~Кәсіпкерлік қызметтің белгісіздігі

}

Оқиғалардың болу ықтималдығын анықтау үшін статистикалық мәліметтерді практикалық қолдануды шектейтін негізгі себептер қандай {=Статистикалық деректердің жеткіліксіз көлемі немесе олардың болмауы

~Зерттеушінің субъективті ерекшеліктерінің әсері

~Кәсіпкерлік қызметтің нақты жағдайларында белгісіздіктің болуы

~Сыртқы ортаның әсері

}

Тәуекелді шешімдер қабылдау кезінде әлеуметтік белгісіздіктің пайда болуымен не байланысты? {~Көшбасшы мен орындаушылардың жеке сипаттамаларының әсерімен

=Сыртқы ортаның белгісіздігімен

~Шешімдерді жүзеге асыруда әртүрлі әлеуметтік байланыстар мен коммуникациялардың пайда болуымен

~Нарық заңдарымен

}

"Белгісіздік" ұғымы мен "тәуекел"ұғымы қалай байланысты? {~Нақты Кәсіпкерлік қызметте бұл ұғымдар синоним болып табылады

=Тәуекел кейбір оқиғалардың басталуы мүмкін жағдайды сипаттайды өмір сандық түрде бағаланады, ал белгісіздік мұндай оқиғалардың пайда болу ықтималдығын бағалау мүмкін еместігін білдіреді

~Белгісіздік сыртқы ортаның жағдайын сипаттайды, ал тәуекел – кәсіпкердің әрекеті, сондықтан бұл ұғымдар бір-бірімен байланысты емес.

~Сәйкес емес

}

Кәсіпорынның негізгі және айналым қаражатын тиімсіз пайдалануына байланысты шығындар тәуекелі жатады: {~Коммерциялық тәуекел

=Өндіріс тәуекелі

~Қаржылық тәуекел

~Тәуекелді сақтандыру

}

Ақшаның сатып алу қабілетіне байланысты тәуекелдерге мыналар жатады: {=Өтімділік тәуекелдері, валюталық, дефляциялық, инфляциялық тәуекелдер

~Төмен кірістілік тәуекелі, тікелей қаржылық шығындар тәуекелі, жоғалған пайда тәуекелі

~Инвестициялық және қаржылық тәуекелдер

~Несиелік тәуекел

}

Кредиттік тәуекел білдіреді: {~Коммерциялық банктердің, несие мекемелерінің, инвестициялық институттардың тартылған қаражат бойынша төлеген пайыздық мөлшерлемелерінің берілген кредиттер бойынша мөлшерлемелерден асып кетуі нәтижесінде жоғалу қаупі

~Коммерциялық мәмілелер бойынша төлем жасамау тәуекелі және комиссиялық сыйақыны толық алмау тәуекелі

=Қарыз алушының негізгі қарыз бен пайыздарды төлемеу қаупі

~Валюта резервінің бір бөлігін жоғалту қаупі

}

Инвестициялық портфельді қалыптастыру кезінде бағалы қағаздардың басқа түрлерімен салыстырғанда инвестициялау үшін капитал салу түрлерін, бағалы қағаздардың түрін дұрыс таңдамау тәуекелі мыналарды білдіреді: {=Таңдамалы тәуекел

~Қор тәуекел

~Іскерлік тәуекел

~Несиелік тәуекел

}

Компания менеджментінің, оның қызметкерлерінің қателіктерінен туындаған тәуекелдер (соның ішінде шешімдер қабылдау кезінде); ішкі бақылау жүйесінің проблемалары, нашар әзірленген жұмыс ережелері жатады: {~Іскерлік тәуекелдер

=Ұйымдастырушылық тәуекелдер

~Заңды тәуекелдер

~Менеджмент тәуекелдері

}

Тәуекел-кәсіпкерлік қызметте туындайтын проблема: {~Жоспарланған пайда мен ұйымның нақты мүмкіндіктері арасындағы сәйкессіздік

~Әр түрлі тәуекел факторларының ұйымның мақсаттарына жетуіне әсері

=Қауіпсіздік қажеттілігі мен кәсіпкерлік қызмет процесінде тәуекелдің нақты деңгейі арасындағы үлкен сәйкессіздік

~Валюта резервінің бір бөлігін жоғалту қаупі

}

Тәуекелді бөлу (диссипация) әдістері: {~Тәуекел қызмет түрлері, Инвестициялар түрлері, портфельдегі бағалы қағаздар түрлері бойынша бөлінеді

~Тәуекел шарттарды жасасу арқылы бөлінеді, мысалы, сақтандыру шарттары

=Тәуекел іскери серіктестер арасында бөлінеді

~Тәуекелдер меншік иелері арасында әртараптандырылады

}

Тәуекелдерді басқару әдісі ретінде қызметті әртараптандыру мыналарды қамтиды: {~Жаңа нарықтарды игеру, тұтынушылардың әртүрлі топтарына назар аудару, өнім түрлерін кеңейту

=Шағын капиталды қажет ететін бірнеше инвестициялық жобалардың кәсіпорынның барлық қаржылық резервтерін сіңіретін ірі инвестициялық жобаға артықшылығы

~Бірнеше серіктестермен іскерлік қарым-қатынастарды ұйымдастыру

~Тәуекелден жалтару

}

Тәуекел коэффициентінің шамасы 0,3-тен 0,6-ға дейінгі шекте: {~Тәуекелдің ең төменгі деңгейі

~Тәуекелдің рұқсат етілген деңгейі

=Тәуекелдің жоғары деңгейі

~Тәуекелдің қолайсыз деңгейі

}

Максималды орташа мәнді таңдауға негізделген белгісіздік жағдайында шешім қабылдау критерийі деп аталады: {~Лаплас Өлшемі

~Вальд Критерийлері

=Гурвиц Өлшемі

~Savage Өлшемі

}

Қате қабылданған шешімнен шығындарды азайтуға бағытталған өлшем деп аталады: {~Лаплас Өлшемі

~Вальд Критерийлері

~Гурвиц Өлшемі

=Саваж Өлшемі

}

Тәуекелді жобалардан, сенімсіз серіктестерден, тәуекелді қаржылық мәмілелерден, қарыз капиталының үлкен үлесінен бас тарту әдістері: {~Тәуекел беру әдістері

=Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекел бөлу әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Арнайы шарттар жасасу( мысалы, факторинг шарттары), кепілдемелерді пайдалану, кепілдіктер беру әдістерге жатады: {~Тәуекел жалтару

=Тәуекелдің берілуі

~Тәуекел әртараптандыру

~Шектеу


}

Белгілі бір көрсеткіштердің ішкі стандарттарының болуы, олардың асып кетуі тәуекелдердің пайда болуына әкеліп соғады және осы көрсеткіштер үшін шекті мәндерді белгілеу деп аталады: {

~Диссипация

~Хеджирлеу

=Қолдауын шектеумен

~Концентрациясы

}

Жоғары тәуекелді жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін венчурлық кәсіпорындарды құру деп аталады: {=Локализация

~Қолдауын шектеумен

~Хеджирлеу

~Концентрациясы

}

Сақтандыру қорлары мен резервтер жүйесін қалыптастыру әдіске жатады: {~Әртараптандыру

~Шектеу


=Өтемақылар

~Сақтандыру

}

Тәуекелдерді сәйкестендіру: {~Кәсіпкерлік қызметтің қолданыстағы тәуекел түрлерін талдау

~Тәуекел оқиғалардың салдарын бағалау

=Ұйым қызметінің ерекшелігін ескере отырып, тәуекелдердің түрлерін, көздерін анықтау және олардың пайда болу табиғатын білу

~Тұрақты процесс

}

Салдары сенімділіктің жоғары дәрежесімен анықталуы мүмкін және статистикалық немесе бухгалтерлік есептілікті талдау кезінде сәйкестендірілуі мүмкін тәуекелдер мыналарға жатады: {=Белгілі тәуекелдерге

~Болжамды тәуекелдер

~Күтпеген тәуекелдер

~Белгісіз қауіптер

}

Қабылданған шешім нәтижесінде күтілетін табыс толық көлемде алынбайтындығының немесе кәсіпкерлік ресурстар жоғалатындығының сандық көрінісі болып табылады: {~Тәуекел факторы

=Тәуекел көрсеткіші

~Тәуекел түрі

~Тәуекелдің күші

}

Тәуекел факторларының әсерімен байланысты пайданың жанама шығындары: {~Операцияның орындалмауынан, мәміленің жасалмауынан, тауардың іске асырылмауынан болған шығындар

=Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге арналған шығындар

~Бизнес-операция жасау кезінде мүмкін болатын шығындар

~Уақытша шығындар

}

Сыни тәуекел сипатталады: {~Кәсіпорынның мүліктік жағдайына тең шығындар

=Есептік кіріске тең шығындар

~Күтілетін пайданы жоғалту

~Меншікті капиталдың мөлшеріне тең шығындар

}

Мәмілелер жасасу кезінде жол берілетін тәуекел шамасының шекті мәні: {=10%;

~1%;


~0,1%.

~50%


}

Сенімділік жағдайында тәуекелді бағалаудың қандай көрсеткіштерін қолдануға болады? {

~Ықтималдық және статистикалық көрсеткіштер

=Абсолютті, салыстырмалы және орташа көрсеткіштер

~Тәуекел деңгейінің сараптамалық бағасы

~Оң және теріс көрсеткіштер

}

Тәуекелді шешімдер қабылдау кезінде қандай ақпарат сенімділік жағдайын сипаттайды? {~Ұйым қызметінің статистикалық және қаржылық көрсеткіштері

=Қауіп-қатер шешімінің факторлары мен шарттары туралы ақпарат

~Жағдайды сараптамалық бағалау туралы ақпарат

~БАҚ ақпарат

}

Тәуекелді бағалаудың абсолютті көрсеткіштері: {~Болжамды көрсеткіш мәндерін бөлу

~Тәуекел шамасының субъективті бағалаулары

=Қаржылық құжаттаманың нақты көрсеткіштері

~Деректер БАҚ

}

Өтімділік тәуекелі: {~Пайдаланылатын қаржы құралдарының жалпы сомасындағы меншікті капиталдың төмен үлесіне байланысты қаржылық жағдайдың тұрақтылығын жоғалту қаупі

~Активтерді қолма-қол ақшаға айналдыру кезінде уақытша шығындар мен бастапқы шығындар тәуекелі

=Фирманың қаржылық міндеттемелерін өз активтерімен жаба алмау қаупі

~Активтерді жоғалту қаупі

}

Төлем қабілеттілігін жоғалту тәуекелін бағалау мыналарға негізделген: {~Тәуекел дәрежесі бойынша қалыптасқан баланс активтері мен пассивтерінің топтарын талдау және салыстыру

=Кәсіпорынның меншікті және Қарыз қаражатын бағалау

~Айналым қаражатын және оларды қалыптастыру көздерін бағалау

~Корпорацияның активтерін талдау

}

Тәуекел коэффициенті, тәуекел шкаласы және нормативтер жүйесі: {~Тәуекел абсолюттік көрсеткіштері

=Тәуекелдің салыстырмалы көрсеткіштері

~Тәуекел статистикалық көрсеткіштері

~Оң көрсеткіш

}

Тәуекел оқиғасы туралы ақпарат оның пайда болу жиілігі (ықтималдығы) түрінде болатын жағдай деп аталады: {~Жағдайға айқындылық

=Тәуекел жағдайы (жартылай белгісіздік)

~Белгісіздік жағдайы

~Тұрақты жағдай

}

Нәтиженің шекті мәндерінің орташа мәннен ауытқуын сипаттайтын статистикалық бағалау көрсеткіші деп аталады: {~Дисперсия

=Вариация ауқымы

~Орташа квадраттық ауытқу

~Орташа ауытқу

}

Нәтиже тәуекелінің өлшемі ретінде Дисперсия: {~Орташа квадраттық ауытқудың орташа күтілетін мәнге қатынасы, ол кірістілік бірлігіне келетін тәуекел мөлшерін сипаттайды

=Нақты нәтижелердің орташа күтілетін нәтижелерден квадраттық ауытқуларының орташа өлшенген мәні, бұл орташа нәтижеге қатысты нәтижелердің таралуын сипаттайды

~Нәтижелердің барлық мүмкін мәндерінің олардың пайда болу ықтималдығына орташа өлшенген көбейтіндісі

~Екі санның көбейтіндісі

}

Кірістілік бірлігіне келетін тәуекел мөлшерін білдіретін және әртүрлі өлшем бірліктерінде көрсетілген нәтижелерді салыстыруға мүмкіндік беретін күрделі салыстырмалы индикатор деп аталады: {~Дисперсия

=Вариация коэффициенті

~Орташа квадраттық ауытқу

~Өтімділік коэффициенті

}

Тәуекелді бағалаудың статистикалық көрсеткіштерінің кемшілігі: {=Бастапқы деректердің үлкен көлемі және шешім қабылдаудың қосымша сипаттамалары мен өлшемдерін ескеру қажеттілігі

~Шектеулі қолдану

~Есептеу күрделілігі

~Бастапқы ақпараттың болмауы

}

Сараптама жүргізу кезінде сарапшылардың оңтайлы саны, егер ол жасырын болмаса және шешімді сарапшылар бірлесіп әзірлесе, мыналар болып табылады: {~2-3 адам

=5-12 адам

~15-20 адам

~10-50 адам

}

Сараптаманы бірнеше турда жүргізу, сарапшылардың жалпыланған пікірін (медианаларын) айқындау және жекелеген мамандардың радикалды пікірлерін негіздеу: {~Топтау әдісі

~Рейтинг әдісі

=Дельфи Әдісі

~Сараптамалық бағалау әдісі

}

Дельфи әдісі оны жүргізуге қойылатын келесі талаптармен сипатталады: {~Бірыңғай шешімді әзірлеу мақсатында проблемалық жағдайды сапалы бағалау және талқылау ғана

~Тек мәселенің сипаттамаларын сандық бағалау, баллдық бағалау жүйесін пайдалану

=Көп деңгейлі, анонимділік, сараптама тақырыбы туралы ақпаратты толтыру мүмкіндігі

~Көптілділік

}

Гурвиц критерийі бойынша шешім таңдауда қолданылатын α түзету коэффициенті деп аталады: {=Оптимизм коэффициенті

~Тәуекел коэффициенті

~Артықшылық коэффициенті

~Өтімділік коэффициенті

}

Тәуекелдік шешімдерді таңдау кезінде Вальд критерийі (ең үлкен сақтық критерийі) мыналарды қамтиды: {=Максималды кепілдендірілген нәтижемен опцияны таңдау

~Максималды орташа нәтижемен опцияны таңдау

~Оңтайлы даму ықтималдығын ескере отырып, опцияны таңдау

~Дұрыс нұсқаны таңдау

}

Ұйымдағы қаржылық менеджменттің бөлігі ретінде тәуекелдерді басқарудың мақсаты: {=Өз ресурстарын толық немесе ішінара сақтау және тәуекелдің қолайлы деңгейінде күтілетін нәтижені (пайданы) алу

~Компанияның қаржылық, өндірістік және басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруы кезінде барлық ықтимал тәуекелдерді болдырмау

~Кәсіпорын қызметіне сыртқы тәуекел факторларының әсерін төмендету

~Корпорацияның шығындарын барынша арттыру

}

Міндеттердің қайсысы ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесіне кірмейді? {~Шаруашылық жүргізуші субъектінің тәуекел салдарына қатынасын ескере отырып, тәуекел-менеджмент стратегиясын іске асыру үшін тәуекел шешімін таңдау қағидаларының (өлшемшарттарының) иерархиялық жүйесін белгілеу

~Тәуекелдерді басқару бағдарламасын әзірлеу, оның орындалуын ұйымдастыру, соның ішінде нәтижелерді бақылау және талдау

=Тәуекелді кәсіпкерлік орта жағдайында ұйым қызметінің әртүрлі түрлері бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау

~Тәуекел дәрежесін азайту үшін басқару шешімдерін қабылдау

}

Тәуекелдерді басқарудың басқарылатын жүйесі мыналарды қамтиды: {~Тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы, стратегиясы және критерийлері

=Капиталдың тәуекелдік салымдары және шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы экономикалық қатынастар

~Тәуекелдерді басқару субъектілері – қаржы менеджері, тәуекел менеджері немесе сақтандыру маманы

~Тәуекелдерді сақтандыру және хеджирлеу

}

Қолайлы тәуекел ұғымы мыналарды қамтиды… {~Басшының тәуекел деңгейін субъективті бағалауына сәйкес Басқару шешімдерін таңдау қажеттілігі

~Егер оның мәні 10-нан %аспаса, тәуекелге бару мүмкіндігі

=Тәуекелдің бастапқы, бағаланған және соңғы деңгейін бөлу және осы негізде тәуекелдерді басқару жөніндегі іс - шараларды үздіксіз жүзеге асыру

~Тәуекелдерді сақтандыру және хеджирлеу

}

Негізгі ережелері тәуекел-менеджменттің жатқызады… {=Ұтыс максимумы, нәтиженің оңтайлы ауытқуы, ұтыс пен тәуекел шамасының оңтайлы үйлесімі

~Ұтыс пен тәуекел шамасының оңтайлы үйлесімі, тәуекелдік шешімдер қабылдау кезінде басшының субъективті ерекшеліктерін ескеру

~Нәтиженің ең үлкен ауытқуы, максималды Жеңіс

~Пайда алу

}

Тәуекелдерді басқарудың дамыған жүйесінде тәуекелдерді басқару тактикасы… {~Таңдалған тәуекел баламасын тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық құжаттама жүйелері - қаулылар, нұсқаулықтар, әдістемелік және технологиялық материалдар

~Әзірленген және бекітілген тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы

=Тәуекелді бағалау және тәуекелдік іс-шараларды іске асыру нақты факторлар мен жағдайларды ескере отырып, тәуекел жағдайының туындауына қарай жүргізілетін ситуациялық тәсіл

~Түйсігі


}

Жоспарлау кезеңінде тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыру кезінде тәуекелдің ықтимал теріс салдарын азайту… {

~Белгісіздік жағдайында тәуекелдік шешім қабылдауға мүмкіндік беретін оңтайлы шешімді таңдау үшін әртүрлі шешім қабылдау критерийлерін (Вальд, Гурвиц және т. б.) қолдану

=Қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша түрлі іс-шараларды әзірлеу

~Әр түрлі регламенттердің, нұсқаулықтардың, жұмыс режимдерінің сақталуын қатаң бақылау

~Іс-әрекеттердің ықтималды

}

Тәуекелдерді басқару жүйесіндегі реттеу мыналарды қамтиды: {~Қаржы менеджерлері мен басқа мамандарды тәуекелдер мен ықтимал шығындар деңгейін төмендетуге мүдделі болуға шақыру

=Пайда болған ауытқуларды жою үшін басқару объектісіне ағымдағы әсер ету

~Басқару объектісі, басқару субъектісі, басқару аппараты және жеке қызметкер арасындағы қатынастардың сәйкестігін қамтамасыз ету

~Басқару шешімдерін қабылдау

}

Шешім қабылдаудың эвристикалық ережелері: {~Тиімді тәуекелді шешімдер қабылдау мақсатында кәсіпкерліктің ықтималды ортасы туралы статистикалық ақпаратты өңдеу ережесі

~Тәуекелдік жағдайлардың даму болжамдарын әзірлеу жолдары

=Белгісіздік пен қауіп жағдайында қауіпті шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін шындықты табудың логикалық әдістері мен әдістемелік ережелерінің жиынтығы

~Ережелер жиынтығы және норма

}

Эвристикалық ереже "таза құннан гөрі тәуекелге баруға болмайды" дегенді білдіреді: {~Кәсіпкердің мүмкіндіктерін ескеретін ережелер

~Шешім қабылдау жағдайын ескеретін ережелер

=Капиталды салу шарттарын ескеретін ережелер

~Пайда әкелетін ережелер

}

Ереже капиталды инвестициялау шарттарын ескеретін эвристикалық ережелерге қолданылмайды: {~Инвестицияның кірістілігі инфляция деңгейінен асып кетсе, инвестициялау мағынасы бар

=Егер жобаның кірістілігі мүмкін болса, инвестициялау мағынасы бар

~Инвестициялау (өндіріске, бағалы қағаздарға және т. б. қаражат) банкте ақшаны сақтаудан гөрі таза пайда алуға болатын кезде ғана мағынасы бар

~Пайданы барынша арттыру

}

Синергетикалық тәуекел шешімдері: {~Іске асырылуы бастапқыда жоспарланғаннан көп пайда әкелетін шешімдер

=Тиімділігі тепе-тең емес өсу сипаты бар шешімдер

~Тәуекелдерді басқару кезінде алынған тиімділік бірлігіне ресурстарды жұмсау тиімділігі қаралатын сала, қызмет түрі үшін қабылданған нормалар мен нормативтерге сәйкес келетін шешімдер

~Басқару шешімдері

}

Алыпсатарлық (динамикалық, коммерциялық) тәуекелдер - {~Әрқашан кәсіпкерлік қызмет үшін шығындар әкеледі

=Шығындар мен қосымша пайда әкелуі мүмкін

~Қосымша пайда мүмкіндіктерін сипаттайды

~Тек шығындарды көтереді

}

Тәуекелден жалтару әдістерін қолданудың негізгі кемшілігі қандай: {~Сақтандыру қорғанысының ішкі резервтерін пайдаланудың мүмкін еместігі

~Тәуекелден жалтару жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға шығындардың жоғары деңгейі

=Қосымша мүмкіндіктер мен кіріс көздерінен бас тарту

~Төмен roi деңгейі

}

Тәуекелдерді беру әдістері: {=Тәуекелдің теріс салдарын бейтараптандыруға көбірек мүмкіндіктері бар үшінші тұлғалармен келісім-шарттар жасасу

~Жобаны іске асыру кезеңдері бойынша тәуекелді шектеу

~Басқару объектісінің кейбір сипаттамаларына сандық шектеулер қою.

~Банкроттық ықтималдығы

}

Аталған әдістердің қайсысы тәуекелді өтеу әдістеріне жатпайды: {~Резервтер жүйесін құру

~Қызметкерлерді оқыту

=Сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыру үшін бірнеше валютаны таңдау

~Қызметкерлерді ынталандыру

}

Тәуекелді хеджирлеу: {=Қарсы валюталық, коммерциялық, кредиттік және өзге де міндеттемелер мен талаптарды жасау арқылы тәуекел тауарының бағасын сақтандыру

~Операциялардың кейбір сипаттамаларына қойылатын сандық шектеулер жүйесін құру

~Тәуекелді жобаларды іске асыру үшін жеке балансы бар арнайы құрылымдық бөлімшелерді құру

~Шетел валютасын сатып алу

}

Өндірушілер үшін нормативтік стандарттар мен шектеулерді енгізуді қамтитын экологиялық тәуекелдерді басқару әдістерінің тобын көрсетіңіз: {~Ластану құқығын бөлу

=Әкімшілік реттеу

~Жүйесі төлемдер мен салықтардың экологиялық ластану

~Экономикалық ынталандыруды құру

}

Сыртқы жағдайды болжау қандай әдістерге жатады? {=Тәуекелдерді өтеу әдістері =

~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Жұмыс кезеңдері бойынша тәуекелді бөлу қандай әдістерге жатады? {~Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

=Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

}

Тәуекелді жобаларды іске асыру үшін бірлескен қызмет туралы шарттар жасасу қандай әдістерге жататынын таңдаңыз: {~Тәуекелдерді әртараптандыру әдістері

~Тәуекелден жалтару әдістері

~Тәуекелдерді өтеу әдістері

=Тәуекелдерді оқшаулау әдістері

}

Нарық жағдайына тәуелді емес және белгілі бір ұйымның ерекшелігі болып табылатын тәуекелдің атауы: {~Таза

~Алыпсатарлық

=Несистемный

~Жүйелік


}

Қаражат салуға (инвестициялауға) қатысты шешім пайда алу үшін белгілі бір уақытта активтер

болашақ-бұл: {

~Шаруашылық шешімдер

=Басқару шешімдері

~Инвестициялық шешімдер

~Қаржылық шешімдер

}

Максималды рұқсат етілген көрсеткішті қандай көрсеткіш сипаттайды жүзеге асырылуы мүмкін шығыстардың салыстырмалы деңгейі жобаны іске асыру жағдайында: {~Табыстылық индексі

~Ішкі рентабельділік коэффициенті

=Таза тарату құны

~Өтелу мерзімі

}

Қаржылық шешімдер – бұл: {~Әдісін, пішінін, көлемін, техникасын таңдау туралы шешім Тараптардың бірі берген міндеттемені орындау шарттары қаржы шартының

~Активтерге қаражат салуға (инвестициялауға) қатысты шешім болашақта пайда табу үшін белгілі бір уақыт

=Болжауға, оңтайландыруға қатысты шешім экономикалық негіздеу және жиынтықтан балама таңдау кәсіпорынның нақты мақсатына жетудің нұсқалары

~Көлемі мен құрылымын анықтау туралы шешім ағымдағы қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін қолда бар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер

}

Инвестордың әртараптандыруға қатысты жалпы ережесі салымдарды көрсетілген активтердің осындай түрлері арасында бөлу прошлые годы: {~Жалпы нарықтық бағалармен байланыстың әртүрлі тығыздығы және бір-бірінің ішіндегі пайда нормасының ауытқуының қарама-қарсы фазасы портфель

~Жалпы нарықтық бағалармен байланыс тығыздығы және бір-бірінің ішіндегі пайда нормасының ауытқуының қарама-қарсы фазасы портфель

=Жалпы нарықтық бағалармен байланыстың әртүрлі тығыздығы және ішінде пайда нормасының ауытқу фазасына пропорционал портфель

~Дұрыс жауап жоқ

}

Әдістерге қатысты қазіргі "портфолио теориясының" атасы тәуекелдерді таңдау кезінде тәуекелдерді теңдестіру және экономикалық пайда Инвестициялар: {~Д.Тобин.

~Д. Дерлоу

~Тарабан А.

=Г. Марковиц

}

Ең төменгі тәуекел портфельдері талап ету арқылы қалыптасады: {~Табыстылыққа шектеу қойылған жағдайда тәуекел барынша

=Табыстылыққа шектеу қойылған жағдайда тәуекелді азайту

~Тәуекел шектеу шартымен кірістілікті барынша

~Тәуекел шектелген жағдайда кірістілікті азайту.

}

Максималды тиімділік портфельдері талаптар: {~Табыстылыққа шектеу қойылған жағдайда тәуекел барынша

~Кірістілікке шектеу қойылған жағдайда тәуекелді азайту.

=Тәуекелге шектеу қойылған жағдайда кірістілікті барынша арттыру

~Тәуекел шектелген жағдайда кірістілікті азайту.

}

Сандық нысандағы қажеттіліктер мен ресурстарды тізімдеу, бұл таңдалған объект үшін көп жақты талдау негізінде құрылады мақсатқа жетудің оңтайлы жолын табу мақсаты ұйымдар – бұл: {=Бюджет

~Тәуекел


~Экономикалық шешім

~Инвестициялық портфель

}

Гарри Марковиц теориясы бойынша нарықтық тепе-теңдік принципі не екенін түсінуге негізделген: {~Аралас экономика жағдайында бағалы қағаздар нарығы жақсы теңдестірілген жүйе

~Өтпелі экономика жағдайында бағалы қағаздар нарығы жақсы теңдестірілген жүйе

=Нарықтық экономика жағдайындағы бағалы қағаздар нарығы жақсы теңдестірілген жүйе

~Өтпелі экономика жағдайында бағалы қағаздар нарығы болып табылады теңдестірілген жүйе.

}

Өнімге шығындарды аудару әдісіне сәйкес бюджеттер бөлінеді: {~Тікелей шығыстар бюджеттері, жанама шығыстар бюджеттері

~Тұрақты шығындар бюджеті, ауыспалы шығындар бюджеттері

~Бекітілген шығындар бюджеттері, үстеме шығындар бюджеттері

=Тікелей шығыстар бюджеттері, үстеме шығыстар бюджеттері =

}

Шығыстар деңгейіне, бюджеттерге өндіріс көлемінің әсері бойынша ортақ негізінде: {~Тікелей шығыстар бюджеттері, жанама шығыстар бюджеттері

=Тұрақты шығындар бюджеттері, ауыспалы шығындар бюджеттері

~Бекітілген шығындар бюджеттері, үстеме шығындар бюджеттері

~Тікелей шығындар бюджеттері, үстеме шығыстар бюджеттері.

}

Ресурстық бөліктің және қажеттілік бөлігінің сәйкестігі, бюджеттер ортақ негізінде: {~Теңгерімді, апта, тапшы

~Негізгі, көмекші, арнайы

~Күндізгі, тоқсандық, онкүндік

=Теңдестірілген, тапшы, профицит.

}

Операциялық және қаржылық бюджеттер келесідей жіктеледі белгісі: {=Нысаналы мақсаты бойынша

~Бюджеттеу объектісінің артында

~Маңыздылық деңгейі бойынша

~Шығындардың түрлері бойынша.

}

Шығындарды есепке алу әдісі бойынша бюджеттер бөлінеді: {~Аралас, операциялық, арнайы

=Элемент бойынша, баптан кейінгі, аралас

~Негізгі, қаржылық, мақаладан кейінгі

~Аралас, инвестициялық, қосалқы.

}

Маңыздылық деңгейіне байланысты бюджеттер бөлінеді: {~Операциялық, қаржылық, инвестициялық

~Аралас, операциялық, арнайы

~Элементтік, баптаудан кейінгі, аралас

=Негізгі, көмекші, арнайы.

}

Ұйымның бюджеттері жүйені ескере отырып жасалуы керек тәуекелдер бірқатар факторларға байланысты, атап айтқанда: {~Уақыт факторы, толық ақпарат бар

~Болжамды әзірлеушілердің біліктілігі жеткіліксіз кездейсоқ оқиғалар

~Оқиғалар мен болжанатын толық ақпараттың болуы уақыт факторы

=Уақыт факторы, толық ақпараттың болмауы, болжанатын кездейсоқ оқиғалар мен біліктіліктің жеткіліксіздігі әзірлеушілер.

}

Бюджеттік жоспарлаудың қай кезеңінде анықтау жүзеге асырылады барлық ықтимал тәуекелдерді қалыптастыру және оларды сәйкестендіру тәуекелдердің әсерін кейіннен бағалау үшін ақпараттық база: {=I кезең

~II кезең

~III кезең

~ІV кезең

}

Бюджеттік жоспарлаудың соңғы кезеңінде орынды жүзеге асыруға: {~Әсерді ескере отырып, бюджеттің оңтайлы нұсқасын таңдау әлеуетті тәуекелдер.

=Тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау және қолдану

~Ықтимал тәуекелдердің бюджет көрсеткіштеріне әсерін бағалау

~Барлық ықтимал тәуекелдерді анықтау және оларды сәйкестендіру, кейіннен әсерді бағалау үшін ақпараттық базаны құру тәуекелдер.

}

Тәуекел – бұл: {~Шығынға әкелетін қолайсыз оқиға

=Қатаң белгіленген уақыт аралығында стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін барлық алғышарттар

~Табиғи апаттардың немесе техникалық апаттардың туындау ықтималдығы

~Сату бағдарламасының сәтсіздікке ұшырау ықтималдығы

}

Тәуекелді басқару-бұл: {~Қауіпті жобадан бас тарту

~Тәуекел іске асыру ықтималдығын төмендетуге бағытталған шаралар кешені

=Өтемақыға, төмендетуге, ауыстыруға, қабылдауға немесе одан кетуге бағытталған шаралар кешені

~Тәуекелді іске асыруға дайындалуға бағытталған іс-шаралар кешені

}

Қазіргі заманғы кәсіпорындарда тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыру мыналарды қамтиды: {~Тәуекел жағдайында экономикалық субъектілер қызметінің салдарын анықтау

~Тәуекел деңгейін төмендету үшін осы қызметті болжау

=Осы әрекеттің ықтимал теріс салдарына жауап беру мүмкіндігі

~Осындай салдарды жою мүмкіндігі

}

Тәуекел-менеджменттің мазмұндық жағы мыналарды қамтиды: {~Тәуекелді жобаны іске асыру бойынша қызметті жоспарлау

=Тәуекелді бағалау және талдау нәтижесінде алынған тәуекелдің ықтималдығы мен сипаттамаларын салыстыру

~Тәуекел салдарын азайту немесе жою шараларын таңдау

~Кәсіпорында тәуекелдерді басқару қызметін ұйымдастыру

}

Аталғандардың қайсысы емес жүйесінің элементі болып табылады, тәуекел-менеджмент? {~Тәуекел баламаларында сәйкессіздіктерді анықтау

~Теріс салдарды азайтуға немесе жоюға бағытталған нақты шараларды әзірлеу

~Қауіпті жобаларды психологиялық қабылдауды есепке алу

=Жоғарыда аталғандардың барлығы тәуекелдерді басқару жүйесінің элементтері болып табылады

}

Тәуекелдерді басқару міндеттерінің қандай санаттарын бөлуге болады? {~Тәуекелдерді басқару қолдану

=Тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану

~Тәуекелдерді олардың түрлері бойынша басқару

~Тәуекелдерді бағалау дәлдігі

}

VAR-бұл: {=Тәуекел мәнінің парадигмасы (Value-at-Risk)

~Пайданың шығын көлемінің көрсеткіші (Volume at Reduce)

~Тәуекел жобаларға қызметкерлердің қарсылық дәрежесі (Volume at Resistance)

~Тәуекел көлемі (қабылданған тәуекел көлемі)

}

Тәуекелдерді басқарудың негізгі функциясы: {~Сезімтал тәуекелдерді басқару жүйесін құру

= Компаниядағы әрбір жоба бойынша тәуекелді бағалау

~Жалпы компания үшін тәуекелді бағалау

~Кездейсоқ оқиғалардың нәтижесінде компанияның банкроттықтың алдын алу

}

VAR есептеу кезінде қандай тәсілдер бөлінеді? {=Эмпирикалық

~Логикалық

~Бағалау

~Саралау


}

Жоғарыда айтылғандардың қайсысы бір актив үшін VAR есептеу элементі емес? {

~Активтің ағымдағы құны

~Құнның тәуекел факторының қолайсыз өзгеруіне сезімталдығы

=Перспективадағы құнның өзгеруі

Осы сенімді деңгейде тәуекел факторының ықтимал өзгеруі

}

Құбылмалылық-бұл: {=Нарықтық сұраныстың өзгергіштігі

~Нарықтық сұраныстың тұрақтылығы

~Бағамдық айырмашылықтар мен пайыздық мөлшерлемелердің өзгергіштігі

~Бағамдық айырмашылықтар мен пайыздық мөлшерлемелердің тұрақтылығы

}

Тәуекелдерді басқарудың мәні: {~Тәуекел жою

=Тәуекелді басқару

~Тәуекел азайту

~Тәуекел таңдау

}

Тәуекелдерді басқаруда басқару объектісінің функциялары қандай? {~Тәуекелдерді шешуді ұйымдастыру

~Тәуекел капитал салымдарын ұйымдастыру

~Тәуекел мөлшерін азайту бойынша жұмысты ұйымдастыру

=Жоғарыда аталғандардың барлығы басқару объектісінің функциялары болып табылады

}

Жоғарыда айтылғандардың қайсысы тәуекелдерді басқарудағы басқару субъектісінің функциялары емес? {~Болжау

=Нормалау

~Ұйымдастыру

~Реттеу


}

Аталғандардың қайсысы болып табылады ережесіне тәуекел-менеджмент {

~Кішкентайға көп қауіп төндіруге болмайды

=Тәуекел-игі іс

~Бір ғана шешім бар деп ойлауға болмайды, мүмкін басқалары да бар

~Бірнеше нұсқалары бар болған кезде, сіз ең төменгі тәуекел жолын баруға тиіс

}

Аталған дереккөздердің қайсысы тәуекелдерді басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету үшін пайдаланыла алмайды {=Ұйым басшылығының имиджі

~Несие шарттары

~Нарықтардың даму тенденциялары

~Бухгалтерлік есеп

}

Қандай тәуекелдер компанияға қосымша пайда әкелуі мүмкін? {=Алыпсатарлық

~Таза


~Ретроспективті

~Кез келген

}

Тәуекелдерді алыпсатарлық және таза деп бөлу негізделген: {~Тәуекел субъектілерінің жіктеу

~Тәуекел объектілерін жіктеу

~Тәуекел бағалау сипаты

=Тәуекел салдарының сипаты

}

"Пайда болу саласы бойынша" жіктеу критерийіне жатпайтын тәуекелдер түріне": {~Өндірістік тәуекел

=Кадрлық тәуекел

~Қаржылық тәуекел

~Коммерциялық тәуекел

}

Коммерциялық тәуекел-бұл пайда болатын тәуекел: {~Коммерциялық кәсіпорындарда

~Коммерциялық мәмілелер жасасу кезінде

=Тауарларды немесе қызметтерді сату процесінде

~Тауарларды немесе қызметтерді өндіру процесінде

}

Қаржылық тәуекелдер қандай түрлерге бөлінеді? {=Валюталық

~Ақша


~Жобалау

~Табыстылықты бөлу тәуекелдері

}

Валюталық тәуекел байланысты: {~Валюталарды сатып алу және сату

=Шетел валютасы бағамының өзгеруіне байланысты кез келген шығындар

~Бір шетел валютасын басқасына айырбастау

~Кросс-курстарды есептеу кезіндегі қателер

}

Инфляциялық тәуекел-бұл: {~Инфляцияның өсу қаупі

=Кірістің өсу қаупі

~Инфляциялық күтулер қаупі

~Әр түрлі өткізу нарықтарындағы инфляция қарқынындағы айырмашылықтың туындау қаупі

}

Жүйелік тәуекел-бұл: {=Қандай да бір нарық конъюнктурасының нашарлау қаупі

~Ұйымды басқару жүйесінің бұзылу қаупі

~Ұйым ұшыраған тәуекелдердің жалпы жүйесі

~Тәуекелдерді бағалау және басқару жүйесі

}

Іскерлік тәуекел-бұл: {=Қарызды төлемеу қаупі

~Коммерциялық жобаның сәтсіздікке қаупі

~Іскерлік қатынастарды бұзу қаупі

~Сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамау тәуекелі

}

Инновациялық тәуекел - бұл: {~Ғылыми-техникалық зерттеулер нәтижелерін тапсыру мерзімдерінің бұзылу қаупі

~Жаңа өнімнің нарыққа қабылданбау қаупі

=Инновациялық жоба іске асырылмайтын немесе өтелмейтін тәуекел

~Фирма қолданатын инновациялар туралы ақпараттың ағып кетуіне байланысты тәуекел

}

Олардың аталғандары өндірістік тәуекелдердің түрлеріне қатысты емес пе? {~Нарық конъюнктурасының өзгеруі

~Бәсекелестікті күшейту

~Форс-мажор

=Өндірістік жабдықтың амортизациясы

}

Егер белгісіздік болса, оңтайлы шешімдерді таңдау процесі: {=Күрделене түсуде

~Оңайлатылады

~Өзгеріссіз қалады

~Тәуелділік жоқ

}

Бірлікке жақын оқиғалардың болжамдылығы сәйкес келеді: {~Толық белгісіздік

=Толық сенімділік

~Жартылай белгісіздік

~Дұрыс жауап жоқ

}

Қоршаған ортаның (табиғаттың) жай-күйі туралы ақпараттың болмауымен байланысты белгісіздік деп аталады; {~Күмәнді

=Үмітсіз

~Белгісіз

~Қайтарымсыз

}

Кепілдік берілген нәтиже критерийі (Вальдтың ең жоғары критерийі) критерий болып табылады: {~Ең аз зиян

~Ең үлкен зиян

~Оптимистік

=Пессимистік}


Скачать файл (399.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации