Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Інструкція - Пожежної безпеки на підприємстві - файл 1.doc


Інструкція - Пожежної безпеки на підприємстві
скачать (138.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc139kb.17.11.2011 13:54скачать

содержание

1.doc

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВІ


Інструкція


м. Київ, 2011


Зміст


Зміст
2

1.

Загальні положення
3

2.

Основні вимоги пожежної безпеки
4

3.

Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
9^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» і встановлює правила дотримання пожежної безпеки в усіх будинках, будівлях, спорудах, виробничих, службових, складських, допоміжних та інших приміщеннях підприємств усіх форм власності та підпорядкування.

 1. Працівники підприємств, установ та організацій зобов'язані:

  • дотримуватися вимог пожежної безпеки;

  • не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;

  • знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;

  • користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;

  • виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку;

  • після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знест-румлювати електроспоживачі, які за умовами виробництва не повинні працю-вати в неробочий час;

  • уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі ви-никнення пожежі.

  1. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях підрозді-лів підприємства покладається на керівників підрозділів та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, а в неробочий час - на чергових (охоронців).

 1. Під час зміни чергові зобов'язані перевіряти:

  • протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;

  • справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежегасіння.

 1. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки черговий зобов'язаний повідо-мити керівництво й ужити заходів щодо їх усунення.

 1. Керівник підприємства зобов'язаний:

 • контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;

 • проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;

 • періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування;

 • забезпечити утримання у справному стані засобів пожежегасіння та шляхів евакуації.

 1. Ця Інструкція поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення підприємства і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками.


^ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території

 1. До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.

 1. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх, використовувати для складування матеріалів, улаштування стоянок транспорту.

 1. Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.

 1. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

 1. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

 1. На території на видних місцях повинні бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежегасіння.

 1. Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будинків, будівель, споруд та приміщень.

 1. Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень виробничого, складського призначення й лабораторій необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 і класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 «Правила бу-дови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ПБЕ)».

 1. На вхідних дверях у зазначених приміщеннях слід розміщати таблички із зазначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.

 1. Усі будинки, будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва й постійно утримуватись у чистоті.

 1. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.

 1. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.

 1. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

 1. Забороняється:

  • влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;
   знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні;

  • зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;

  • замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з сере-дини, зовнішні евакуаційні двері під час перебування в будинку людей. За необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати повинні бути розкриті (розсунуті, зняті).

 1. Установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в касах, складах та інших приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.

 1. Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

 1. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

 1. Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

 1. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.

 1. Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

 1. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

 1. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.

 1. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабелями повинна становити не менше 0,8 м.

 1. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.

 1. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.

 1. Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л. із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

 1. Спецодяг працюючих із лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР слід своєчасно прати й ремонтувати, зберігати у розвішеному вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених приміщеннях.

 1. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкрито¬го вогню

 1. Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях забороняється.

 1. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.

 1. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформля¬ти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газо електрозварювальному обладнанні. Вогневі роботи повинні негайно припинятися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення та органів державного пожежного нагляду.

 1. Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту

 1. Будівлі й приміщення повинні оснащуватись установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.

 1. Усі установки повинні бути справними, утримуватися в робочому стані та мати сертифікати відповідності.

 1. Для утримування в робочому стані УПС та АУП слід виконувати такі заходи:

  • технічне обслуговування для збереження показників безвідмовної роботи на весь термін служби;

  • матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення для безвідмовної роботи в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення робочого стану;

  • опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого та чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж і налагодження установок, зобов'язані мати ліцензію на право виконання цих робіт.

 1. Будинки й приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

 1. Мережі протипожежного водопроводу повинні забезпечувати нормативні витрати й напір води.

 1. Утримування інженерного обладнання

 1. Силове й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ).

 1. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

 1. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

 1. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.

 1. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виробника або електричної лабораторії). Використання саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

 1. Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисного виконання необхідно систематично перевіряти на герметичність, при цьому особливу увагу слід звертати на стан ущільнювальних прокладок.

 1. Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.

 1. Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.

 1. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

 1. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

 1. Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електрик зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.

 1. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки центральним водяним опаленням.

 1. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті. У разі виникнення пожежі потрібно негайно вимкнути (відключити) вентиляційну систему (за відсутності її аварійного відключення).

 1. Вентиляційні камери, шахти та повітроводи необхідно очищати від горючих предметів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та використання камер для інших потреб забороняється.

 1. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

  • використовувати як опорні конструкції горючі елементи рам (у разі встановлення кондиціонера у віконному прорізі);

  • кустарно (самотужки) переобладнувати кондиціонери;

  • заміняти триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

  • встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

 1. Відпрацьовані ЛЗР і ГР, стоки речовин, які під час взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зливати до каналізаційної мережі забороняється.

 1. Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

 1. Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі й т. ін).

 1. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ


 1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

  • негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «01», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

  • вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;

  • повідомити про пожежу керівника (власника).

 1. Керівник (власник), якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

  • перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

  • перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;

  • вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

  • у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

  • забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

  • організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

 1. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

 1. Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.Скачать файл (138.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации