Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ДП НЕК Укренерго - файл 1 часть.doc


ДП НЕК Укренерго
скачать (785.7 kb.)

Доступные файлы (2):

1 часть.doc811kb.30.04.2010 00:40скачать
2 часть.doc531kb.26.04.2010 03:11скачать

содержание

1 часть.docАрк.Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Арк.Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Зміст

Вступ________________________________________________________________3

1. Історія створення ДП НЕК “Укренерго”______________________________4

2. Характеристика підприємства НЕК «Укренерго»_______________________5

2.1. Магістральні електричні мережі НЕК "Укренерго"________________5

2.2. Місце НЕК "Укренерго" в енергетичній галузі____________________6

3. Структура та функції енергогосподарства_____________________________7

3.1 Основні напрями діяльності НЕК "Укренерго"____________________8

4. ПС “Октябрська” короткий огляд____________________________________9

5. Охорона праці, техніка безпеки та правила протипожежної безпеки______10

5.2. Забезпечення безпеки робочого місця__________________________10

5.1. Регламентація умов праці____________________________________12

5.3. Заходи безпеки під час роботи________________________________14

5.4. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання____18 Індивідуальне завдання

6. Силовий вимикач ЗАР1FG (Siemens)________________________________22

6.1 Технічні характеристики_____________________________________22

6.2 Конструкція і принцип роботи силового вимикача________________35

6.3 Експлуатація і місце застосування_____________________________33

6.4 Заходи безпеки____________________________________________34

7. Висновок_______________________________________________________35

Список використаної літератури __________________________________36

Арк.
2

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаВступ

Без енергетики сьогодні практично не може розвиватися жодне виробництво. Тому енергетика як галузь займає одне з провідних місць щодо руху прогресу та соціально-економічного розвитку сучасного суспільства.

Значні темпи забудови м. Києва протягом останніх років призвели практично до повного використання резервів потужності на джерелах електричної та теплової енергії. Збільшення промислових навантажень, інтенсивна розбудова житлового сектору потребують реконструкції, будівництва і введення в дію нових джерел енергопостачання.

У найближчі роки теплові навантаження значно зростатимуть. У деяких районах міста вже спостерігаються незадовільні гідравлічні режими, зокрема, перевищення допустимого тиску в зворотних трубопроводах, мінімально допустимі перепади тиску мережної води у споживачів. Після розроблення та затвердження перспективної Схеми теплопостачання м. Києва, яка визначить концепцію розвитку існуючих джерел теплової енергії, будуть внесені відповідні коригування до перерозподілу зон теплопостачання для створення нормальних гідравлічних режимів.

Національна енергетична компанія «Укренерго» є державним підприємством, підпорядковується Міністерству палива та енергетики України і виступає гарантом цілісноті та надійного функціонування Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Оперативне управління режимами роботи ОЕС України здійснюється з Центрального і восьми регіональних диспетчерських пунктів НЕК "Укренерго". Для реалізації оперативно-технологічного управління постійно розвиваються й удосконалюються засоби диспетчерського керування. Компанія не тільки впроваджує новітні технології, але й активно бере участь у їхній розробці.
Арк.
3

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата1. Історія створення ДП НЕК “Укренерго”


Історія НЕК "Укренерго" нерозривно пов'язана з історією об'єднаної енергетичної системи України. Формування основної мережі ОЕС України було почато у 30-ті роки. У 1940 р була введена в експлуатацію перша в СРСР лінія електропередачі 220 кВ Дніпро-Донбас.

При формуванні перших енергосистем для оперативного управління створювалися диспетчерські пункти. Об'єднана диспетчерська служба Півдня була створена в 1938 р. У 1988 р. ОДУ Півдня було перетворено в ОДУ України, а в 1993 р. - у Національний диспетчерський центр електроенергетики України (НДЦ України), до складу якого ввійшли 8 регіональних диспетчерських центрів.

У результаті реструктуризації виробничо-енергетичних об'єднань України в 1995 р. створена Державна електрична компанія "Укрелектропередача". У статутний фонд компанії ввійшли лінії електропередачі основної мережі напругою 220 кВ і вище, міждержавні лінії електропередачі всіх класів напруги, підстанції 220-330-400-500-750 кВ та їхня інфраструктура.

У 1998 р. на базі НДЦ України та ДЕК "Укрелектропередача" на підставі наказу Міністерства енергетики України від 15.04.1998 № 54 „Про створення державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго” створюється ДП НЕК "Укренерго".
Арк.
4

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


2. Характеристика підприємства НЕК «Укренерго»


2.1. Магістральні електричні мережі НЕК "Укренерго"

В експлуатаційному обслуговуванні НЕК «Укренерго» станом на 01.01.2008 р. знаходиться 21179,55 км ПЛ по трасі. З них:

- ПЛ 880 кВ – 98,54 км;

- ПЛ 750 кВ – 4119,6 км;

- ПЛ 500 кВ – 374,76 км;

- ПЛ 400 кВ - 338,95 км;

- ПЛ 330 кВ – 12658,81 км;

- ПЛ 220 кВ – 3049,35 км;

міждержавних ПЛ 35-110 кВ - 539,54 км.

Незначні зміни у довжині трас ПЛ порівняно з 2006 р. відбулися внаслідок прийняття в експлуатацію заходів ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Ладижинська ТЕС на Дністровську ГАЕС.

Технічний стан повітряних ліній електропередачі, що побудовані у 60-ті роки та експлуатуються 40-50 років, свідчить про те, що більшість ПЛ вичерпали нормативний експлуатаційний ресурс.

Ці ПЛ проектувались на легші кліматичні навантаження ніж ті, що передбачаються сьогодні, тобто з позиції діючих норм, побудовані раніше ПЛ можна вважати ослабленими або такими, що вимагають конструктивного підсилення.

Підвищення рівня експлуатації магістральних ліній електропередач є невід’ємною частиною повсякденної роботи колективу НЕК «Укренерго». З цією метою 1 раз на 2 роки проводяться змагання професійної майстерності лінійних бригад НЕК «Укренерго», участь у міжнародних змаганнях лінійних бригад. Також постійно проводяться наради керівників служб ліній з освоєння нових технологій, організовується навчання персоналу у спеціалізованих установах.

Арк.
5

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


2.2. Місце НЕК "Укренерго" в енергетичній галузі


НЕК “Укренерго” є однією з найбільших енергетичних компаній України, яка відіграє важливу роль в структурі паливно-енергетичного комплексу країни. Компанія здійснює централізоване оперативно-технологічне управління Об’єднаною енергетичною системою (ОЕС) України, забезпечуючи надійність функціонування і оптимальні режими роботи енергосистеми та її паралельну роботу з енергообєднаннями сусідніх країн.

НЕК “Укренерго” обслуговує 22,1 тис. км магістральних електричних мереж напругою 220-750кВ, у тому числі міждержавні мережі, через які здійснюється експорт та імпорт електроенергії.


Арк.
6

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


3. Структура та функції енергогосподарства

Для експлуатації електроенергетичного господарства в складі НЕК "Укренерго" організовано 8 електроенергетичних систем (відособлених структурних одиниць), яким підпорядковані 32 структурні підрозділи по експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж. До складу НЕК "Укренерго" також входять відособлені структурні одиниці: "Головний інформаційно-обчислювальний центр", "Вінницяелектротехнологія", Пансіонат “Енергетик”, підрозділ громадського харчування “Енергетик”.


Арк.
7

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


3.1 Основні напрями діяльності НЕК "Укренерго":


 • забезпечення цілісності об’єднаної енергетичної системи (далі - ОЕС) України, задоволення інтересів держави, енергопостачальних підприємств усіх форм власності у сфері забезпечення їх електроенергією по електромережах 220кВ і вище та по електромережах, через які здійснюється обмін електроенергією з іншими державами( далі- Магістральні та Міждержавні електромережі), а також споживачів, які мають прямі договори з НЕК «Укренерго» на постачання електроенергії;

 • здійснення централізованого оперативно-технологічного управління ОЕС України із забезпеченням надійної паралельної роботи теплових, атомних і гідравлічних електростанцій України, об’єднаних магістральними електромережами;

 • запобігання порушенням режимів і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з найменшими втратами для країни;

 • забезпечення паралельної роботи з енергосистемами країн СНД та Європи, а також спеціальних схем передачі електроенергії в ці країни;

 • забезпечення балансу виробництва і споживання електричної енергії в країні;

 • забезпечення надійної передачі електроенергії енергопостачальним компаніям та споживачам;

 • створення умов для ефективної роботи Магістральних та Міждержавних електромереж як складової частини інфраструктури Оптового ринку електричної енергії (далі-ОРЕ) України у забезпеченні передачі електроенергії;

 • забезпечення функціонування ОРЕ щодо диспетчеризації і передачі електроенергії по Магістральних та Міждержавних мережах на підставі договорів з ДП ”Енергоринок” та іншими членами ОРЕ.


Арк.
8

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


4. ПС Октябрська короткий огляд


ПС “Октябрська” одна з підстанцій Центральної енергосистеми, яка входить в київське кільце 330 кВ. На підстанції представлені наступні класи напруги з розподільними пристроями, а саме 330/110/35/10 кВ. Власні потреби підстанції забезпечуються акумуляторними батареями.

Дана підстанція тупикового типу, отримує живлення на стороні 330 кВ по одній лінії перерізом проводів 300 мм. кв. від ПС Ново-Київська, на “одинарну” систему шин шинний міст. По лінії 330 кВ організовано систему передачі даних та відповідний диференційний захист лінії, так званими “вуликами”, призначеними для відділення інформаційних імпульсів від струму промислової частоти.

На шині лінія розщеплюється та підходить на два автотрансформатори типу: АТДЦТН-200000/330/110 У1 з пофазними пристроями РПН. В колах вимикачів встановлені трансформатори струму типу: ТФУМ-330А-У1/2000, та трансформатор струму фірми SIEMENS типу SAS-562/5G.

Напруга 110 кВ представлена системою шин подвійна з обхідною, що отримує живлення від АТ. На шинах 110 кВ чотири лінії, які зарезервовані (отримують живлення з різних систем шин). Трансформатори систем шин типу: напруги НКФ-110-83/3, струму ТВТ-110/2000. Дві лінії можуть працювати як в прямому так і в реверсивному режимах. Вимикачі як повітряні, для яких передбачена компресорна установка так і елегазові фірм АВВ та SIEMENS.

Подвійною системою шин виконано шини напругою 35 кВ. Систему шин 35 кВ живлять трансформатори типів:

- Т-1: ТДТНГ-40500/110;

- Т-2: ТДТН-40000/110;

- Т-3: ТДТНГ-60000/110;

- Т-4: ТДТНГ-40000/110;

Арк.
9

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Два з яких Т-2 і Т-3 виводили в аварійний ремонт. На обмотки НН приєднано дугогасні котушки, які можуть підтримувати напругу (за рахунок індуктивності) при аварії до 8 годин. До шин 35 кВ є переходи з повітряних в кабельні лінії, шість серед яких:

 • КЛ-35 Більшовик

 • КЛ-35 Маріїнська

 • ПЛ-35 ТЕЦ

 • ПЛ Телецентр/Артемівська

 • ПЛ Телецентр/Львівська

 • ПЛ-35 Лук’янівська

 • КЛ-35 Маріїнська

На шинах 10 кВ 16 приєднань, система шин шестикутник, реактори для обмеження струмів короткого замикання, комплектні розподільні комірки, незначна кількість мало масляних вимикачів.


5. Охорона праці, техніка безпеки та правила протипожежної безпеки


^ 5.1. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ

Права і обов’язки

Кожен працівник має право:

 • на належні безпечні і здорові умови праці;

 • на отримання достовірної інформації про умови праці;про існуючий ризик порушення здоров’я ,про заходи захисту від впливу шкідливих і небезпечних факторів;

 • на обов’язкове страхування(за рахунок організації) від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

 • на періодичне проходження медичного огляду(платно за рахунок організації);

 • на відшкодування втрат здоров’ю, якщо втратити понесені під час роботи.Арк.
10

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Кожен працівник зобовязаний:

  • дбати про особисту безпеку і здоров’я ,а також про безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей, в процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території підприємства;

  • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

  • виконувати роботу у відповідності з посадовою інструкцією і інструкцією з охорони праці;

  • дотриматися правил внутрішнього трудового розпорядку організації;

  • негайно повідомляти безпосередньому керівнику, а у разі його відсутності вищестоящому керівнику про нещасні випадки , або всі замічені порушення вимог охорони праці, про несправності споруд, обладнання і захисних засобів і пристроїв;

  • утримувати в чистоті і порядку робоче місце і обладнання;

  • забезпечувати збереження засобів захисту , інструменту, пристроїв, засобів пожежогасіння, а також документації;

  • проходити в установленому порядку первинний та періодичні медичні огляду;

  • пам’ятати про особисту відповідальність за недотримання вимог охорони праці.

Умови допуску до роботи:

До роботи в електроустановках допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли попередній медичний огляд і ввідний інструктаж при прийманні на роботу.

Перед допуском до самостійної роботи працівник повинен пройти:

 • медичний(наркологічний) огляд;


Арк.
11

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата
 • спеціальну підготовку перед допуском до виконання самостійної роботи в електроустановках (підвищеної небезпеки);

 • первинний інструктаж на робочому місці;

 • перевірка знань, інструкцій і правил:

 • з технічної експлуатації електроустановок,

 • з охорони праці,

 • з пожежної безпеки;

 • стажування(перед початком самостійної роботи);

 • дублювання (для оперативних працівників)

 • інструктажі (вступний, первинний).

Допуск до самостійної роботи оформляється розпорядженням по структурному підрозділу організації.

^ Навченому працівнику видається кваліфікаційне посвідчення з записом про перевірку знань, інструкцій і правил, про групу з електробезпеки і про право на виконання спеціальних робіт.

^ Професійна підготовка персоналу, підвищення його кваліфікації, перевірка знань і інструктажі проводяться у відповідності з вимогами державних і галузевих і нормативних правових актів.

^ Працівники, що получили незадовільну оцінку при кваліфікаційній перевірці, до самостійної роботи не допускаються і на протязі одного місяця повинні пройти повторну перевірку.

При порушенні правил охорони праці в залежності від характеру порушень проводиться позаплановий інструктаж або позачергова перевірка знань.


^ 5.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • висока напруга електричної мережі;

 • висока напруженість електричного і магнітного полів на підстанціях і лініях напругою 330 кВ і більше;

 • підвищений рівень шуму та вібрації;


Арк.
12

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата
 • підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

 • вплив хімічних речовин(фарби, антисептики, масла, ацетон та ін.);

 • недостатня освітленість робочого місця;

 • розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі(підлоги);

 • обертові і рухомі машини і механізми.

Для захисту від впливу шкідливих та небезпечних факторів працівникам ПОВИННІ безкоштовно видаватися засоби індивідуального захисту у відповідності з характером роботи, умовами виробництва та діючими нормами.

Необхідні засоби захисту до застосування від небезпечних факторів:

Електрозахисті засоби:

 • покажчики напруги різних класів, в т. ч стаціонарного типу;

 • діелектричні рукавички, калоші, килими, ізоляційні накладки і підставки;

 • слюсарно-монтажні інструменти з ізолювальними рукоятками для роботи в електроустановках напругою до 1000 В;

 • переносні заземлення;

 • сигналізатори напруги;

 • огороджувальні пристрої;

 • плакати і знаки безпеки.

Від ударів голови:

 • захисні каски.

Від падіння з висоти:

 • запобіжні монтерські пояси;

 • стопорні пристрої;

 • страхувальні канати.

Від переохолоджування при низькій температурі:

 • теплий спецодяг;

 • чередування роботи з находженням в обігріваємому приміщенні.


Арк.
13

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Від впливу електричного поля:

 • екрануючі пристрої;

 • екрануючі комплекти одягу;

 • обмеження часу перебування в небезпечній зоні.

Від впливу хімічних виробничих факторів:

 • спецодяг із кислото захисної тканини;

 • гумові кислото лугостійкі рукавички;

 • захисні герметичні окуляри;

 • фільтрувальні протигази, респіратори.

Всі підрозділи повинні бути забезпечені аптечкою.


^ 5.3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

Загальні вимоги безпеки

Кожен працівник повинен забезпечувати повне виконанні чинних правил техніки безпеки і, перш за все, повинен засвоїти наступне:

- ніхто не має права і не повинен виконувати будь-яку роботу без дозволу, або розпорядження (наряду) керівництва. В електроустановках бригада може виконувати роботу тільки після спеціального допуску на робочому місці;

- як правило, роботи повинні проводитись бригадою, яка складається не менше ніж з двох осіб. Обов'язково повинен призначатися старший (керівник роботи). Одноосібно можно проводити роботи за розпорядженням працівникам з групою електробезпеки ІІІ: прибирання приміщень, благоустрій територій, скошуваний трави, відчищання від снігу доріг і проходів, нагляд за сушкою трансформаторів, роботи в обслуговуванні електродвигунів, поновлення надписів на кожухах обладнання на огородженнях поза номерами розподільних пристроїв, роботи з обслуговування маслоочисної апаратури.

Роботи на електродвигунах і механічній частині вентиляторів та масляних трансформаторів, компресорів, знімання показни­ків електролічильників та інших електровимірювальних прила­дів, заміна ламп освітлення, ремонт та обслуговування освітлю­вальної арматури на висоті до 2,5 м, розміщених поза
Арк.
14

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


камера­ми розподільчих пристроїв. Прибирання приміщень в електро­установках понад 1000 В, де струмові дні частини огороджені, з також приміщень щитів керування і релейного захисту. Перелік таких робіт затверджується по кожному підприємству;

- в процесі роботи члени бригади повинні виконувати розпо­рядження керівника робіт, забороняється самостійно, без дозво­лу, покидати робоче місце, з також самостійно повергатись на робоче місце після перерви в роботі;

- при роботах в діючих електроустановках обладнання, на якому проводяться роботи, повинно бути відключено, заземле­но з усіх сторін, звідки може бути подано напругу, робоче місце повинно бути відгороджено вірьовками та плакатами таким чи­ном, щоб запобігти помилковому попаданню працюючих на діючі електроустановки;

- ніхто не має права і не повинен заходити в зону робіт іншої бригади;

При роботі з використанням основних електрозахисних за­собів (ізолювальні штанги, кліщі, покажчики напруги та інше) допускається наближення людини до струмоведучих частин на відстань, що визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів.

^ В електроустановках напругою вище 1000 В користуватися покажчиками напруги необхідно в діелектричних рукавичках.

Уразі виконання робіт в електричних мережах необхідно па­м'ятати, що після аварійного зникнення напруги вона може бу­ти подана без попередження.

^ Уразі наближення грози всі роботи в розподільчих пристроях електроустановок (РУ), на виво­дах і лінійних роз'єднувачах повітряних ліній електропередаван-ня (ПЛ) повинні бути припинені.

^ У відкритих розподільчих прист­роях і на ПЛ напругою 330 кВ і біль­ше не допускається знаходитись без засобів захисту в зоні впливу електричного поля напруженістю більше 5 кВ/м зверх допустимого часу.

Для захисту від впливу елект­ричного поля напруженістю більше 5 кВ/м зверх допустимого часу не­обхідно застосовувати індивідуаль­ний екрануючий комплект одягу, крім випадків коли не виключена можливість дотику до струмо­ведучих частин, що перебувають під напругою до 1000 В.Арк.
15

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


^ При виконанні ремонтних робіт з підйомом на висоту допус­тимо користуватися приставною дерев'яною або склопластико­вою драбиною, стоячи на сходинці, що знаходиться на відстані не мен­ше 1 м від верхнього кінця драбини. При роботі на висоті більше 1,3м не­обхідно користуватися запобіжним поясом. Робота повинна виконувати­ся бригадою не менше ніж з двох осіб Один з них повинен знаходи­тись на поверхні землі.

^ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ піднімати або опускати вантаж по пристав­ній драбині, працювати на при­ставних драбинах з електричним або пневматичним інструментом виконувати газо і електрозварю­вальні роботи та ін. Для виконання таких робіт необхідно застосовува­ти риштування.

^ При роботі на зисоті більше 1,3м над рівнем землі, підлоги, площад­ки необхідно застосовувати за­побіжний пояс. Роботу з викорис­танням драбин необхідно виконува­ти вдвох, при цьому один із пра­цівників повинен знаходитися вни­зу.

Працювати на переносних дра­бинах ^ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, якщо потрібно:

-застосовувати переносний електроінструмент;

-виконувати натягування проводів;

-притримувати на висоті важкі предмети.

^ При роботі з легкозаймистими речовинами, з тому числі є акумуляторному приміщенні необхідно додержуватися заходів пожежної безпеки: не палити, не користуватися відкритим во­гнем, не користуватися електронагрівальними присгооями. об­ладнанням і інструментом, котрі можуть дати іскру.

^ При випадковому попаданні на тіло кислоти необхідно нейт­ралізувати її 5%-ним розчином соди і промитії великою кількістю води.

В приміщеннях з технологічним обладнанням і розподільчих пристроях електроустановок (за винятком щитів управління) необхідно носити захисну каску.

^ При роботі на обертових, рухомих машинах і механізмах не повинно бути вільно звисаючих частин одягу. При пуску обертових механізмів необхідно находитися на безпечній відстані від них.Арк.
16

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


^ При підвищеному рівні шуму необхідно застосовувати проти-шумні навушники або вкладиші.

При недостатньому освітленні необхідно застосовувати місцеве осітлення.

При роботі в електороустановках ^ НЕ ДОПУСАЄТЬСЯ:

 • наближення людей, механізмів і вантажопіднімальних машин до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою на відстані менше вказаних в правилах;

 • робота в зігнутому стані, якщо при випрямленні відстань до струмоведучих частин буде менше вказаної в правилах;

 • при роботі без неогороджених струмоведучих частин розташуватися так,щоб ці частини знаходилися позаду або з двох бокових сторін;

 • працювати в одязі з короткими або засуканими рукавами ;

 • виконувати будь-які перемикання обладнання без відома старшого чергового персоналу, за винятком випадків, коли є загроза здоров’ю або життю людей, а також аварії обладнання;

 • торкатися до гарячих (з температурою більше 450С) поверхонь обладнання;

 • працювати на обертовому обладнанні, що не маєзахисної огорожі;

 • рухатися в неосвітленній зоні без ліхтаря;

 • опиратися і ставити на барєри площадок,поручневі огорожі, запобіжні кожухи муфт і підшипників, ходити по трубопроводам, конструкціям не призначеним для проходу по ним;

 • знаходитися без виробничої необхідності на площадках агрегетів, поблизу люків, лазів та ін.;

 • намотувати на руки або пальці обтирочний матеріал

 • при обтиранні зовнішньої поверхні працюючих обертовіх механізмів;

 • застосовувати під час прибирання горючі речовини;

 • знімати загорожі з механізмів, виконувати будь-які ремонтні роботи;

 • знаходитися в зоні роботи кранів та інших вантажопіднімальних механізмів.


Арк.
17

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Дії в небезпечних ситуаціях

У разі вининення аварійної ситуації ( нещасний випадок,пожежа,стихійне лихо) необхідно негайно припинити роботу і повідомити про ситуацію керівництво або оперативний персонал.

При пожежі, повені, землетрусі та ін.:

 • оповістити всіх працюючих у вирбничій зоні;

 • надати допомогу постраждалим;

 • повідомити в пожежну допомогу, у разі необхідності викликати працівників медичної,газової та інших служб;

 • приступити до гасіння вогнища засобами пожежогасіння. Частини електроустановок і електропроводки, що горять і знаходяться під напругою необхідно гасити вуглекислотними вонегасниками;

 • визвати на місце пожежі безпосереднього керівника або інших осіб;

 • діяти відповідно до оперативних обставин згідно місцевому оперативному плану пожежогасіння.


^ 5.4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ

13.4 Трансформатори, автотрансформатори, компенсувальні реактори

13.4.1.Пожежна безпека при експлуатації трансформаторів, автотрансформаторів i компенсувальних реакторів забезпечується:

—утриманням у справному стані пристроїв охолодження, регулювання i захисту обладнання;

—дотриманням температурних режимів;

—утриманням у справному стаж i в постійній готовності автоматичних систем пожежегасіння та маслоприймальних пристроїв.

13.4.2.Маслоприймальні пристрої під трансформаторами i реактора­ми, маслопроводи або спеціальні дренажі повинні утримуватися у справно­му стані для попередження розтання масла при аварії та попадання його в кабельні канали та їхні споруди.
Арк.
18

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


13.4.3.Гравійна засипка, яка розміщується в маслоприймальних чашах, повинна утримуватися в чистої й не рідше ніж 1 раз на piк промиватися.

13.4.4.При значній забрудненості гравійної засипки або появі на ній рослинності вона повинна бути замінена.

13.4.5.Одночасно з промиванням гравійної засипки слід випробувати пропускну здатність масловідводів i стаціонарну систему пожежегасіння (за її наявності).

13.4.6.У разі виявлення свіжих крапель масла на гравійній засипці або на маслоприймачі негайно вжити заходів щодо виявлення джерел їхньої появи, попередження нових проявів (підтяжка болтових з'єднань, заварювання тріщин).

13.4.7.Бортові огородження маслоприймальних пристроїв повинні виконуватися на довжину усього периметра гравійної засипки без розривів заввишки не менше 150 мм над рівнем землі

У місцях викочування трансформаторів i реакторів бортові огород­ження повинні перешкоджати розтіканню масла i виготовлятися з матеріалу, який легко демонтується при ремонтах, а потім встановлюється на своє місце.

13.4.8.Забороняеться використовувати (пристосовувати) стінки кабельних каналів як бортове огородження маслоприймачів трансформатopiв i реакторів.

13.4.9.Вводи кабельних ліній шафи управління, захисту й автомати­ки, а також розгалужувальні (з'єднувальні) коробки на трансформаторах i реакторах старанно ущільнюються матеріалами, що не горять.

13.4.10.Аварійні ємності для приймання масла від трансформаторів i масляних реакторів повинні перевірятися не рідше ніж 2 рази в рік, а також після сильних дощів, розтавання cнiry або гасіння пожеж. За наявності води проводиться її відкачування, про що слід внести запис в оперативний журнал. Стаціонарні рівнеміри повинні утримуватися у справному стані.

13.4.11.Перевірка роботи стаціонарної установки пожежегасіння i повноти зрошення проводиться при планових відключеннях на 8 годин i більше, а також ремонтах.Арк.
19

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Результати випробувань записуються в оперативний журнал, дефек­та — в журнал дефект.

Система трубопроводів стаціонарної установки пожежегасіння фарбується в червоний колір.

13.4.12.Горловина вихлопної труби трансформатора не повинна бути направлена на обладнання, встановлене ближче 30 м, а також місця про­ходу персоналу. У разі потреби встановлюються відбійні щити.

Матеріал i влаштування мембрани на вихлопній тpy6i повинні відповідати технічним вимогам.

Забороняється використовувати для цього матеріали, які не передбачені заводом-виробником.

При огляді трансформатора потрібно контролювати цілісність мем­брани.

13.4.13.У разі виникнення пожежі на заземленому трансформаторі (реакторі) він повинен бути негайно виключений від мережі ycix напруг, якщо не відключився від дії релейного захисту. Персонал повинен проконтролювати включення стаціонарної установки пожежегасіння (за її наявності), викликати пожежну охорону й далі діяти за оперативним планом пожежегасіння.

13.4.14.Забороняеться при пожежі на трансформаторі (реакторі) зливати масло з корпусу, бо це може призвести до поширення вогню на обмот­ки, а також ускладнить гасіння пожежі.

13.4.15.У місцях встановлення пожежної техніки необхідно обладнати й позначити місця її заземлення.

Місця заземлення пересувної пожежної техніки визначаються спеціалістами, які обслуговують об'єкт, разом з представниками державної пожежної охорони та позначаються знаком заземлення.

13.4.16.Забороняеться включення в експлуатацію трансформаторів i масляних реакторів на електростанціях i підстанціях, якщо не забезпечена повна готовність до роботи установок пожежегасіння, передбачених проек­том, відповідно до відомчого переліку об'єктів, що підлягають обладнанню установками автоматичного пожежегасіння.
Арк.
20

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


13.4.17.Гасіння пожеж на трансформаторах проводиться згідно з інструкцією на даний об'єкт.

17.4. Гасіння пожеж на трансформаторах i маслонаповнених реакторах

17.4.1. При аварії на трансформаторі (реакторі) з виникненням пожежі він повинен бути вимкнений з мережі з ycix сторін i заземлений.

Після зняття напруги гасіння пожежі потрібно проводити будь-якими засобами пожежогасіння (розпиленою водою, повітряно-механічною піною, вогнегасниками).

17.4.2. За наявності на трансформаторі (реактора) стаціонарної уста­новки пожежогасіння її необхідно ввімкнути дистанційно (вручну), якщо не ввмкнулась автоматично.

17.4.3. При внутрішньому пошкодженні трансформатора (реактора) з викидом масла через вихлопну трубу або через нижній роз'єм (зріз болтів i деформація фланця) i виникнення пожежі всередині трансформатора (ре­актора) потрібно вводити засоби гасіння пожежі всередину трансформато­ра (реактора) через верхні люки i через деформований роз'ем.

17.4.4.При виникненш пожежі на трансформаторі (реакторі) зливати масло з трансформатора (реактора) забороняеться, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішних обмоток i ускладнення подальшого гасіння.

17.4.5.При пожежі на трансформаторі, встановленому в закритому приміщенні (камері), i ЗРП слщужити заходів щодо попередження поширення пожежі через отвори, канали, вентиляційну систему тощо. При гаciннi пожежі треба застосовувати тi ж засоби гасіння пожежі, що й для трансформаторів зовнішньо установки.

17.4.6.Підчас розвиненої пожежі на трансформаторі необхідно захищати водяними струменями від дії високої температури металеві опори, портали, сусідні трансформатори та інше обладнання, при цьому в зоні водяних струменів з ближнього обладнання i розподільних пристроїв треба зняти високу напругу й вони повинні бути заземленні основні вимоги.

Арк.
21

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


^ 6. Силовий вимикач ЗАР1FG (Siemens)


6.1 Технічні характеристики

Силовий вимикач ЗАР1FG є трехполюсным автоматичним компресорним вимикачем у виконанні для зовнішньої установки, де в якості ізолюючого і дугогасящего засобу застосовується элегаз.

Вимикач має один пружинний привід на усі фази, що дозволяє йому виконувати операцію АПВ на трьох фазах.

а) норми, положення

Силовий вимикач і прикладені при постачанні пристосування і спеціальні інструменти відповідають законам, розпорядженням і стандартам, що діють до моменту постачання.

 • розпорядженням публікації 1ЄС 62271-100.

 • розпорядженням публікації 1ЄС 60694.

б) робочі температури

Силовий вимикач призначений для застосування в діапазоні температури навколишнього середовища від -40°С до 40°С.

в) ізолююча здатність Табл. 6 Ізолююча здатність

frame1Арк.
22

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


г) електричні характеристики

Табл. 6.1 Електричні характеристики

frame2

д) тривалість комутацій

Табл. 6.2 Тривалість комутації

frame3
Арк.
23

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


е) засіб, що гасить, SF6Рис. 1 Крива заповнення SF6 і значення спрацьовування датчика щільності (Надлишковий тиск)

Де а - тиск заповнення елегазом (номінальна крива щільності);

b - повідомлення Втрата SF6 ;

c - блокування функцій SF6 ;

е - крива скраплення.

Табл. 6.3 Засіб, що гасить, SF6

frame4Арк.
24

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


ж) захист від утворення конденсаційної вологи

Нагрівальні резистори (елементи) системи захисту від випадання роси повинні бути постійно включені.


6.2 Конструкція і принцип роботи силового вимикача

Три опорних ізолятори силового вимикача знаходяться на спільній опорі основи 11 (Рис 2).Рис. 2 Трифазний силовий вимикач ЗАР1 FG. Опорна установка

Арк.
25

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата


Де

11 - Несуща опора;

15.7 - Індикація комутаційного стану;

16 - Опорний ізолятор;

18 - Блок приводу;

22 - Дугогасильна камера.

Опорні ізолятори заповнені елегазом, що служить ізоляційним і дугогасильним середовищем.

Три опорних ізолятори з'єднані з газовою камерою за допомогою трубопроводу. Щільність елегаза контролюється приладом контролю щільності і рівень тиску відображається на манометрі.

Вимикач оснащений пружинним приводом, що знаходиться в блоці приводу 18, розташованому на несущій опорі 11. Необхідна для виконання комутації енергія накопичується в загальній для всіх полюсів пружині, що включає, і пружині, що відключає. Що включає і відключають пружини розташовані в блоці приводу.

Опорний ізолятор В задіюється за допомогою поворотного механізму безпосередньо пружинним приводом і з'єднаний з поворотними механізмами опорних ізоляторів А и С за допомогою сполучних штанг.

На вбудованій у блок приводу 18. монтажній рамі розташовані всі пристрої, необхідні для контролю і керування вимикачем, а так само клемні коробки, необхідні для електричних приєднань.


Полюсна колонка

Опорні ізолятори силового вимикача однакові по виконанню, на Рис. 3 представлений опорний ізолятор у розрізі. Гасильна камера 22 монтована на штирьовом ізоляторі 16, що утворить ізоляцію з землею.

Арк.
26

Зм

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаСкачать файл (785.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации