Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Навчальний посібник для студентів денної форми навчання / Л. М. Унгурян, І. Б. Пєткова // За ред. Л. М. Унгурян. Одеса: Одес нац мед ун-т, 2020. с. Мова укр - файл


скачать (669.2 kb.)


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Навчальний посібник з дисципліни

«Міжнародний маркетинг у фармації»

для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація»

ОДЕСА-2020

УДК

Автори:

Л.М. Унгурян, І.Б. ПєтковаРецензенти:
Рекомендовано ПЦМК з фармації ОНМедУ

(протокол № від )

Міжнародний маркетинг у фармації: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання / Л.М. Унгурян, І.Б. Пєткова // За ред. Л.М. Унгурян. – Одеса: Одес. нац. мед. ун-т, 2020. - с. - Мова укр.


У навчальному посібнику наводиться перелік основних теоретичних питань, за темою заняття; форми та схеми для заповнення навчальних тем, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ступеня магістрів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація».

Перелік умовних позначень

БМФС - Багатоканальні маркетингові фармацевтичні системи

ВМФС - Вертикальні маркетингові фармацевтичні системи

ВТО - Всесвітня торгова організація

ГМФС - Горизонтальні маркетингові фармацевтичні системи

ЄС - Європейський Союз

КП - Комунальне підприємство

ЛЗ - Лікарський засіб

ЛП - Лікарський препарат

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я

ПДВ - Податок на додану вартість

СОТ - Світова організація торгівлі

ФОП - Фізична особа - підприємецьВСТУП

Міжнародний маркетинг у фармації (ММФ) є завершальною у комплексі професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, що формують спеціалістів-провізорів. Згідно з навчальним планом спеціальністі «Фармація», вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг у фармації» здійснюється в 8 семестрі.

У сучасних умовах господарювання, що характеризується подальшим загостренням конкурентної боротьби на світових ринках, все складнішими організаційними й технологічними моделями виробництва, надмірною інформаційною насиченістю і комунікативністю, ефективність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічної активності в цілому, тісно пов’язана з цілями і методикою використання інструментів міжнародного маркетингу. Причому його міжнародні аспекти значно актуалізуються завдяки подальшій інтернаціоналізації світової економіки, розширенню міжнародної торгівлі, більш динамічному й масовому переміщенню факторів виробництва.

ММФ – як дисципліна належить до нормативних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх провізорів.

Даний навчальний посібник являє собою практикум з міжнародного маркетингу у фармації. Кожна тема практичного заняття побудована за наступною структурою: тема та мета практичного заняття, перелік питань для визначення вихідного рівня знань, рекомендована література, основні терміни, ситуаційні завдання для аудиторного виконання, а також завдання для самостійної роботи студента (кейс-завдання, тести формату Крок-2).

ТЕМА 1: СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО СЕРЕДОВИЩА.
Мета заняття. Закріпити теоретичні знання про суть та особливості розвитку сучасного світового фармацевтичного ринку, особливості та основні цілі міжнародного фармацевтичного маркетингу, мотиви та етапи виходу на міжнародний ринок, значення економічного, політико-правового і культур-ного середовища та різних міжнародних організацій та угод.
Скачать файл (669.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации