Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Визначення розрахункового електричного навантаження структурного підрозділу промислового підприємства - файл 1.doc


Визначення розрахункового електричного навантаження структурного підрозділу промислового підприємства
скачать (202.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc203kb.18.11.2011 15:50скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ


РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА №1


Визначення розрахункового електричного навантаження структурного підрозділу промислового підприємства”


з дисципліни «Електропостачання»


Варіант 48


Виконав: студент групи ЕТ-51

Постол М.О.


Перевірив: Василега П.О.


Суми 2009

Завдання

Визначити розрахункове електричне навантаження (РЕН) вузлів силової мережі дільниці цеху – двох силових розподільчих шаф (ШР1 і ШР2).

В табл. 3.1 у відповідності з варіантом завдання вказані номери електроспоживачів (ЕС), що живляться від ШР1 і ШР2. В графі РЕН цієї таблиці приведене освітлення (активна і реактивна складові). В табл. 2 дається стисла характеристика ЕС (найменування, встановлена потужність) дільниці цеху.

Визначення РЕН необхідно виконати по вихідних даних свого варіанту табл. 1 і 2.

Результати розрахунку звести в табл. 3.

Таблиця 1. Вихідні дані

№ вар-та

Номера споживачів, що підключені до

РЕН мережі освітлення

ШР1

ШР2

, кВт

,кВАр

48

2, 15, 22, 38

7-10, 101-104

4,5

-Таблиця 2. Дані про споживачів

Номера споживачів

Установлена потужність одного споживача, кВт

Найменування споживача

2, 7-10

7

Токарні верстати

15

3

Свердлильні верстати

22

2,5

Точильне обладнання

38

10,5

Штампувальні преси

101-104

5

Насоси


1. Креслимо таблицю і в графи 1, 2, 3, 4 заносимо вихідні дані свого варіанта із табл. 1 і 2:

  • в графі 1 вказуються найменування вузлів мережі (ШР1, ШР2, навантаження від освітлення) і номери ЕС;

  • в графі 2 вказуються найменування ЕС;

  • в графі 3 вказується кількість ЕС однакової потужності;

  • в графі 4 вказується номінальна встановлена потужність одного ЕС.


2. Графа 5. Розраховуємо загальну потужність кожної групи ЕС:

ШР1:

- токарні верстати 7 кВт

- свердлильні верстати 3 кВт

- точильне обладнання 2,5 кВт

- штампувальні преси 10,5 кВт

Всього по ШР1 23 кВт

ШР2:

- токарні верстати 28 кВт

- насоси 20 кВт

Всього по ШР2 48 кВт

Всього по дільниці 71 кВт


3. Графа 6. Вибір коефіцієнтів використання для кожної групи ЕС. По табл. 3.4 [2 ] вибираємо:

ШР1:

- токарні верстати 0,13

- свердлильні верстати 0,13

- точильне обладнання 0,17

- штампувальні преси 0,17

Знаходимо коефіцієнт використання для ШР1:
ШР2:

- токарні верстати 0,13

- насоси 0,7

Всього по ШР2:

.

Всього по дільниці:

.


4. Графа 7. Вибір коефіцієнтів потужності :

- для кожної групи ЕС проводимо по табл. 3.4;

- в рядках „Всього по ...” розрахунок значень виконуємо в такій послідовності:

- заповнюються графи 9 та 10;

- знаходяться значення по формулі:

;

- по отриманих значеннях знаходяться значення .

5. Графа 8. Розрахунок коефіцієнтів потужності :

- для кожної групи ЕС проводимо по отриманих значеннях ;

- в рядках „Всього по ...” по формулі:

.

6. Графа 9. Розраховуємо активні потужності, що використовуються ():

- для груп однотипних ЕС як добуток значень граф 5 і 6;

- в рядках „Всього по ...” як суму значень в попередніх рядках.


7. Графа 10. Розраховуємо реактивні потужності, що використовуються ():

- для груп однотипних ЕС як добуток значень граф 9 і 8 (табл. 3);

- в рядках „Всього по ...” як суму значень у попередніх рядках.


8. Графа 11. Розраховуємо ефективну кількість ЕС по формулі

.

Всього по ШР1:

.

Всього по ШР2:

.

Всього по дільниці:

.


9. Графа 12. Знаходимо коефіцієнти розрахункового навантаження по табл. 3.5 [2]:


Всього по ШР1: для і маємо ;

Всього по ШР2: для і маємо ;

Всього по дільниці: для і маємо .


10. Графа 13. Знаходимо розрахункову активну потужність по формулі

.

Всього по ШР1:

.

Всього по ШР2:

.

Всього по дільниці:

.


11. Графа 14. Знаходимо розрахункову реактивну потужність. Оскільки в нашому випадку для ШР1 і ШР2 , використовуємо формулу , а для дільниці в цілому використовуємо формулу .

;

;


Всього по дільниці (враховуючи навантаження силове і мережі освітлення):

.


12. Графа 15. Визначаємо розрахункову повну потужність по формулі


.

Всього по ШР1:

.

Всього по ШР2:

.

Всього по дільниці:
13. Графа 16. Визначаємо розрахунковий струм по формулі

.

Всього по ШР1:

.

Всього по ШР2:

.

Всього по дільниці:

.

Розраховані дані заносимо в табл. 3.


Таблиця 3. Результати розрахунків електричних навантажень

Найменування вузла,

номер ЕСНайменування ЕС

Кількість ЕС, n

Номінальна потужність, кВт

К-т використання Ки

Коефіцієнти потужностіЕфективна кількість ЕС,

К-т розрахункового навантаження, Кр

Розрахункова потуж-ність

Розрахунковий струм, ААктивна, кВтРеактивна, кВАрПовна, кВАод-ного ЕС,Зага-льна,1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ШР1:

2

15

55

38


Токарні верстати

Свердлильні верстати

Точильне обладнання

Штампувальні преси


1

1

1

1


7

3

2,5

10,5


7

3

2,5

10,5


0,13

0,13

0,17

0,17


0,5

0,5

0,5

0,65


1,73

1,73

1,73

1,16


0,91

0,39

0,42

1,78


1,57

0,67

0,72

2,06^ Всього по ШР1

4
23

0,15

0,53

1,47

3,5

5,14

3

2,94

10,2

5,67

11,67

17,73

ШР2:

7-10

101-104


Токарні верстати

Насоси


4

4


7

5


28

20


0,13

0,7


0,5

0,85


1,73

0,62


3,64

14


6,3

8,68^ Всього по ШР2

8
48

0,36

0,67

1,26

17,3

21,8

8

1,13

19,63

24,11

31,09

47,23

Навантаження від освітлення4,5

-^ Всього по дільниці

12
71

0,29

0,6

1,33

20,59

27,4

11

1,12

27,66

27,49

39

59,25


Список використаних джерел


  1. П.О.Василега ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ: Навчальний посібник.- Суми: ВТД „Університетська книга” ,2008р. - 415 с.

  2. П.О.Василега „Методичні данні для виконання розрахункової роботи”.Скачать файл (202.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации