Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій» - файл


скачать (657.6 kb.)


Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Кафедра маркетингу,

підприємництва і торгівлі
Методичні вказівки до лабораторних занять

з дисципліни «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій»

для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»

ступеня вищої освіти магістр

денної та заочної форм навчання

Затверджено

радою спеціальностей

075 «Маркетинг»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


Протокол №____ від ____2020 р.

Одеса ОНАХТ 2020


Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Міжнародний маркетинг та маркетинг територій” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг” ступеня вищої освіти магістр денної і заочної форм навчання. Укл. О.В. Євтушок Одеса: ОНАХТ, 2020. 27 с.

Укладачі:О.В.Євтушок, канд. екон. наук, ст.вкл.

Відповідальний за випуск - завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі В.В. Лагодієнко, д-р екон. наук, професор

ВСТУП
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій» є сукупність принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві та реалізація основних функцій маркетингу у міжнародному бізнесі. Нагальним об’єктом уваги дисципліни є вивчення співвідношень попиту та пропозицій на зарубіжних ринках, їх кон’юнктури, а також способів формування попиту на зарубіжних ринках.
Скачать файл (657.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации