Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Інноваційні методики в освіті - файл


скачать (11.8 kb.)


  1. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Инновационные методики и компьютерные технологии в учебном процессе. Сборник статей IV международной научно-практической конференции «Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы», посвящённой 100-летию БНТУ. – Минск: БНТУ, 2020. С. 391–394.

  2. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Методики та технології підготовки фахівців. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом». – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 481–484.

  3. Uzhelovskyi A., Brovchenko K., Muzyka A. Innovative pedagogical methods and computer telecommunications in distance education. Physical and Mathematical Education. 2021. Issue 1(27). Р. 23-29. DOI 10.31110/2413-1571-2021-027-1-004.

  4. Музика А. А., Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. Інформаційні технології при дистанційному навчанні. Матеріали Третьої науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.) : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро: ПДАБА, 2021. С 176–178.

  5. Музика А. А., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. Застосування мобільних додатків для проєктування на будівництві. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021, С 12-15.

  6. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Бровченко К. А. Мобильные приложения для проектирования в строительстве. Материалы IV Международной научно-практической конференции «KAZGOR DAY 2021», 19-20 мая 2021 года.Скачать файл (11.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации