Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Суть і типи економічних систем - файл


скачать (7.5 kb.)

Суть і типи економічних систем

Презентація на тему:

Економічна система

Економічна система – це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють економічну структуру суспільства, яка має загальну мету.

Найважливіші ознаки економічної системи

Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічну систему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідати на три запитання: Що? Як? Для кого?


Економічна система

Що

виробляти і в яких обсягах?Для кого

виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції)?Як

виробляти (хто та за допомогою яких ресурсів і технологій)?


Типи економічних систем


Типи економічних систем

Командно-адміністративна

Традиційна

Змішана


Ринкова

Традиційна економічна система – спосіб організації економічного життя, при якому земля і капітал перебувають у спільному володінні племені, а обмежені ресурси розподіляються відповідно до тривало існуючих традицій. Ринкова економічна система – спосіб організації економічного життя, при якому капітал і земля перебувають у власності окремих осіб, а обмежені ресурси розподіляються за допомогою ринків. Командно-адміністративна економічна система – це неринкова економіка, яка базується на пануванні державної власності, одержавленні та монополізації народного господарства, жорстокому, централізованому директивному пануванні виробництва і розподілі ресурсів, відсутності реальних товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного ціноутворення. Змішана економічна система – спосіб організації економічного життя, при якому земля та капітал перебувають у приватній власності, а розподіл обмежених ресурсів здійснюється як ринками, так і при великій участі держави. Змішана економічна система.

Традиційна економічна система

Переваги

Недоліки

 • Стабільність суспільства;
 • Якість вироблених благ.
 • Обмеженість вироблених благ;
 • Погане пристосування до змін;
 • Відсутність технічного прогресу

Ринкова економічна система

Переваги

Недоліки

 • Гнучкість, здатність до змін;
 • Широкий асортимент та якість вироблених благ;
 • Стимулювання технічного прогресу.
 • Нерівність доходів, розшарування суспільства;
 • Нестійкість економіки.

Командно-адміністративна економічна система

Переваги

Недоліки

 • Стабільність суспільства;
 • Концентрація ресурсів для досягнення мети.
 • Дефіцит і перевиробництво благ (помилки планування);
 • Обмежене пристосування до змін;
 • Відсутність стимулів до технічного прогресу.

Змішана економічна система


Ринкова економіка

Традиційна економіка

Командна економіка

Підготувала студентка 42 групи Сеньків Жанна
Скачать файл (7.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации