Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
6.2. УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 р.
4. Принцип розвитку
1.3. Історіографія історії держави і права україни
2.2. ПРО НАЗВУ "РУСЬ"
2.3. Про норманську теорію
2.4. Загальний історичний огляд подій та особистостей
2.5. Поширення християнства в українських землях
2.6. Суспільний лад
2.7. Державний лад
Великий князь
Боярська рада
Органи управління
2.8. Суд і процес
2.9. Правова система
Цивільне право
Спадкове право
Кримінальне право
Види покарань
Загальні висновки
Розділ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII - друга пол. XIV
3.2. Монголо-татарська навала та її наслідки
3.3. Суспільний лад
3.4. Державний лад
Основна форма правління
 Боярська рада
Суд та процес
3.5. Церква. спроби риму запровадити унію
3.6. Правова система
 Руська правда
Князівське законодавство
Магдебурзьке право
Церковне законодавство
Загальні висновки
4.1. Загальний історичний огляд
Формування Литовсько-Руської держави
Перемога в урочищі Синя Вода
 Кревська унія та її наслідки
Литовсько-московські відносини
Люблінська унія 1569 року
4.2. Суспільний лад
4.3. Магдебурзьке право
4.4. Виникнення українського козацтва
4.5. Державний лад
4.6. Церковне життя
4.7. Суд і процес
Великокнязівський (господарський) суд
Суд Головного литовського трибуналу
Територіальні (обласні) суди
Гродський (замковий) суд
Земські суди
Підкоморські суди
Каптурові суди
Процесуальне право
4.8. Правова система
Привілеї та грамоти
Загально-земські привілеї
Обласні привілеї
Міські привілеї
Статут 1529 року
Статут 1566 року
Статут 1588р.
Конституційне право
Цивільне право
Спадкове право
Шлюбні та сімейні відносини
Кримінальне право
Загальні висновки
5.1. Загальний історичний огляд
Козацькі повстання
Закарпатська Україна
 5.2. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД
Панівний стан
5.3. Запорізьке козацтво – нова соціальна верства
Реєстрове козацтво
5.4. Державний лад
"Артикули" Генріха Валуа 1573 р.
Місцеве управління
5.5. Відродження української державності
5.6. Суд і процес
5.7. Наступ католицизму. берестейська церковна унія
Реформаційний рух
Берестейська унія 1596 року
5.8. Основні риси права
Загальні висновки
Розділ 6. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр. 6.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
Перші перемоги
Зборівський договір
Білоцерківський мирний договір 1651р.
6.2. УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 р.
Залежні верстви
Міське населення
6.4. Державний лад
Адміністративно-територіальна організація
Органи влади та управління
Генеральний уряд
Податки та фінанси
Військо та оборона
Зовнішня політика
6.5. Судова система та процес
6.6. Правова система
Загальні висновки
Розділ 7. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ ПІД ІНОЗЕМНОЮ ЗВЕРХНІСТЮ (друга пол. XVII-XVIII ст.) 7.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
7.2. Суспільний лад
Українська шляхта
Міське населення
7.3. Державний лад
Центральні органи влади і управління
Генеральна рада
Старшинська рада
Органи місцевої влади та управління
7.4. Конституція пилипа орлика
7.5. Зміни в правовому становищі запорізької січі
7.6. Формування політичного устрою південної україни
7.7. Суд і процес
Судова реформа 1760—1763 рр.
7.8. Правова система
Джерела права
Кодифікація права
Цивільне право
Сімейне право
Спадкове право
Кримінальне право
Державні злочини
Загальні висновки
Розділ 8. УКРАЇНА ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ (XIX -початок XX ст.) 8.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
8.2. Суспільний лад
Міське населення (міські обивателі)
Селянство (сільські обивателі)
Кріпосні селяни
Державні селяни
Правове становище селян України після реформи 1861 року
8.3. Державний лад
8.4. Суд і процес
Суди в Україні після судової реформи 1864 року
8.5. Правова система
Кодифікація права
Цивільне право
 Кримінальне законодавство
Адміністративне законодавство
8.6. Суспільно-політичний лад і право в галичині, північній буковині і закарпатті
Національно-визвольний рух
Суспільний лад
Державний лад
Судова система
Правова система
8.7. Український націоналізм
Загальні висновки
9.1. Загальний історичний огляд
І Універсал
II Універсал
III Універсал
IV Універсал
9.2. Державний лад
Центральна рада
Місцева влада і місцеве самоврядування
9.3. Судова система
9.4. Правова система
Конституційне право
Рада Народних Міністрів
Фінансове право
Трудове право
Земельне право
Загальні висновки
10.1. Загальний історичний огляд
10.2. Державний лад
Рада Міністрів
Місцеве управління
10.3. Судова система і правоохоронні органи
10.4. Правова система
Конституційне право
Загальні висновки
11.1. Загальний історичний огляд
11.2. Державний лад
Місцеве управління
11.3. Судова система
11.4. Правова система
Конституційне право
Загальні висновки
Розділ 12. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (1918-1923 рр.) 12.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
12.2. Державний лад
Уряд ЗУНР
Місцева влада та управління
12.3. Злука зунр і унр
Акт соборності
12.4. Судова система та інші правоохоронні органи
Розділ 13. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ (1917-1920 рр.) 13.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
13.2. Державний лад
Місцеві органи влади
13.3. Судова система та інші правоохоронні й репресивні органи
Судові органи
13.4. Формування основ соціалістичного права
Конституційне право
Конституція УСРР 1919 року
Цивільне право
Сімейне право
Земельне право
Трудове право
Кримінальне право
Кримінально-процесуальне право
Загальні висновки
Розділ 14. СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ (1921-1929 рр.) 14.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
14.2. Нова економічна політика в україні
14.3. Державний лад
Утворення Союзу PCP
Вищі органи влади і управління
Всеукраїнський з'їзд Рад
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
Місцеві органи влади і управління
14.4. Судова система та інші правоохоронні органи
Державна прокуратура УСРР
14.5. Правова система
Кодифікація права
Конституційне право
Цивільне право
Цивільний кодекс УСРР 1922 року
Сімейне право
Трудове право
Земельне право
Кримінальне право
Процесуальне право
Виправно-трудове право
Кодекс законів про народну освіту УСРР
Адміністративне право
Загальні висновки
15.1. Загальний історичний огляд
15.2. Державний лад
Вищі органи влади й управління
Місцеві органи влади і управління
15.3. Централізація правоохоронної системи і посилення ролі позасудових репресивних органів
Народний суд
Органи прокуратури
НКВС і позасудові органи
15.4. Правова система
Конституційне право
Конституція УРСР 1937 року
Цивільне право
Сімейне право
Трудове право
Колгоспне і земельне право
Кримінальне право
Кримінально-процесуальне законодавство
15.5. Державність і право в західноукраїнських землях
Східна Галичина і Західна Волинь
Північна Буковина
Закарпатська Україна
Карпатська Україна
Еволюція українського націоналізму
Загальні висновки
Розділ 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.) 16.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
16.2. Західноукраїнські землі на першому етапі другої світової війни
Приєднання Південної Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР
16.3. Державний лад
Українська самостійна держава
Окупаційні режими Німеччини і Румунії
Возз'єднання з УPCP Закарпатської України
Зміни в державному ладі УРСР
16.4. Правоохоронні органи
16.5. Правова система
Цивільне право
Сімейне право
Трудове право
Колгоспне і земельне законодавство
Кримінальне право
Кримінально-процесуальне право
Загальні висновки
Розділ 17. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ ІВ ПЕРІОД ДЕСТАЛШІЗАЦІЇ (1945 — перша пал. 1960-х рр.) 17.1. ЗАГАЛЬНИЙ
Ліквідація УГКЦ
Збройний опір загонів УПА і підпілля ОУН
Ідеологічна реакція
17.2. Державний лад
Виші органи влади і управління
Перехід Криму до України
Місцеві органи влади і управління
17.3. Правоохоронні органи
17.4. Правова система
Цивільне право
Сімейне право
Трудове право
Колгоспне право
Кримінальне право
Процесуальне право
Загальні висновки
Розділ 18. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕОТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (середина 1960-х - середина 1980-х рр.) 18.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТО
Суспільний лад
Боротьба з проявами національної самосвідомості
Розвиток державницьких ідей у програмах опозиційних організацій
18.2. Державний лад
Вищі органи влади і управління
Місцеві органи влади і управління
18.3. Судова система та інші правоохоронні органи
Судова система
Органи прокуратури
Органи внутрішніх справ
18.4. Основні риси правової системи
Конституційне законодавство СРСР
Конституційна реформа
Адміністративне законодавство
Цивільне право
Сімейне право
Житлове законодавство
Трудове право
Природноресурсове законодавство
Кримінальне право
Процесуальне право
Виправно-трудове право
Загальні висновки
Розділ 19. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ПЕРЕБУДОВИ (1985-1991 pp.) 19.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
Релігійні стосунки
Громадські організації та об'єднання
19.2. Державний лад
Вищі органи влади і управління УРСР
Місцеві органи влади і управління
19.3. Судова система та інші правоохоронні органи
19.4. Правова система
Конституційне право
Цивільне право
Трудове право
Земельне право
Кримінальне законодавство
Загальні висновки
Розділ 20. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (1991-2011 рр.) 20.1. ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
20.2. Державний лад
Місцева влада і місцеве самоврядування
20.3. Судова система та інші правоохоронні органи
Місцеві суди
Апеляційні суди
Вищі спеціалізовані суди
Верховний Суд України
Прокуратура України
20.4. Правова система
Конституційне право
Цивільне право
Сімейне право
Трудове право
Законодавство про охорону здоров'я і соціальний захист населення
Аграрне право
Кримінальне право
Процесуальне законодавство
Цивільно-процесуальне законодавство
Адміністративний процес
Загальні висновки

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации