Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Західноєвропейська класична філософія план - файл


скачать (15.7 kb.)


Семінарське заняття №3: . ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
ПЛАН

1. Філософія Нового часу. Раціоналізм та емпіризм.

2. Проблема людини в філософії Просвітництва (Ж.Ламетрі, Ж.-Ж.Руссо).

3. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

4. І. Кант – фундатор Німецької класичної філософії.

5. Філософські погляди Г.Гегеля.

6. Антропологічний принцип Л.Фейєрбаха.

Теми доповідей та рефератів


  1. Проблема людини у філософії Просвітництва.

  2. Філософія Л.Фейєрбаха та К.Маркса.

  3. Філософські ідеї Джордано Бруно.

Тематика філософських есе

  1. «Совість – це ї є показник людяності» (І.Кант).

  2. «Філософи лише по-різному пояснювали світ, тоді як справа полягає у тім, щоб його змінити» (К.Маркс).

  3. «Людина може те, що вона повинна» (Й.Фіхте).

  4. Людина – істота, що самотворить.

  5. Для чого особі свобода?


Додаткова література з теми

1.Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. Філософії: Підручник. - К., 2001.

2.Буслинський В.А., Скрипка П.І. та ін. Філософія: Навч. посіб. – К., 2002.

3. Самардак. Суспільний ідеал Джона Локка // Практична філософія. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – № 4. – 232 с. – С. 41 – 45.

4. Коротких В.И. Предмет и структура «Феноменологии духа» Гегеля // Вопросы философии. – М.: «Наука», 2005. – № 4. – 192 с. – С. 158 – 166.

5.Історія філософії: Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002.

6.Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі,ідеї, концепції: Підручник. – К.: Книга, 2005. – 528с.

7.Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2005. – 455с.8.Філософія: Посіб. Для студентів ВНЗ / Є.М. Причепій, А.М. Черній, В.Д, Гвоздецький, А.А. Чекаль. – К.: Вид. центр «Академія», 2001.


Скачать файл (15.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации