Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Курс лекцій
управлінські інформаційні системи в аналізі ТА аудиті КУРС ЛЕКЦІЙ
Isbn xxxxx.
Isbn xxxxx
Перелік літературних джерел 109
1.1 Інформаційні системи й технології на підприємстві
Рисунок 1 - Організація як система
Зовнішня вхідна інформація
Внутрішня вхідна інформація
Зовнішня вихідна інформація
Внутрішня вихідна інформація
Управлінська інформація –
Облікова інформація
1.2 Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємства (КІСП)
Комп’ютерна інформаційна система підприємства (КІСП)
Функціональна частина КІСП
Забезпечувальна частина КІСП
1.3 Типи комп’ютерних інформаційних систем.
Концепція MRPII
2.1 Передумови й принципи створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО) на підприємстві
Принципи створення КСБО
Принцип економічної доцільності
Принцип контролю
Принцип сумісності
2.2 Підходи до побудови КСБО
2.3 Послідовність створення КСБО
3.1 Основні напрямки комп’ютеризації бухгалтерського обліку
1 Основні характеристики об’єкта та системи управління, що впливають на особливості бухгалтерського обліку.
Тип і характер виробництва
Організаційна структура управління підприємства
2 Загальна характеристика КСБО.
3.2 Характеристика основних класів бухгалтерського програмного забезпечення
Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія).
Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ).
Комплекси пов’язаних АРМ
Управлінські системи.
Фінансово-аналітичні системи
Правові бази даних
3.3 Показники економічної ефективності комп’ютеризації обліку
В – вартість розробки КСБО, Пр
4.1 Загальна характеристика програми «1С: Предприятие»
Швидкий пошук
Довільний пошук.
4.2 Робота з довідниками
Различать регистры
4.3 Константи та їх призначення
Список констант
Enter для виходу з режиму редагування. Робота з історією значення константи
Назад», «Дальше», «Отмена
4.4 Робота з журналами
Параметры журнала
Режим удаления объектов
Удалить» у меню «Действия»
ОК» чи «Провести
Обрабатывать документы
4.5 Типові операції, порядок створення шаблону типової операції
Типові операції
Шаблоном типової операції
Створення нової проводки
Копіювання проводки
Видалення проводки
4.6 Формування звітів
Спеціалізовані звіти
Отчёты» – Регламентированные отчёты
5.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху виробничих запасів
Видатковий ланцюжок
Прибутковий ланцюжок
Рисунок 5 – Схема послідовності введення документів при реалізації з передоплатою
5.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів
5.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків
Приход денег из подотчёта
Оплата заказа покупателем
Поступление денег из банка
Касса» потрібно вказати касу з довідника «Счета нашей фирмы
Аналитика, первое событие
Издержка (доход
Вид прихода денег
Кассовая книга
Счета нашей фирмы
ОК» чи кнопку «Сформировать
Вид прихода / расхода
Отгр.?» установити в значення «Так» у реквізитах «СуммаОтгр
Банковскую выписку
5.4 Облік витрат на виробництво
6.1 Загальна характеристика програми
Робоче місце в програмі
Вікна типу «список»
Вікна типу «форма редагування»
Функціональні розділи
6.2 План рахунків. Аналітичний облік
6.3 Господарські операції. Звітність
7.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів
7.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху запасів
Найти необходимый образец хозяйственной операции автоматически или вручную»
7.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків
Лицевой счет»
7.4 Облік витрат на виробництво
8.1 Загальна характеристика програми
8.2 Робота з планом рахунків. Аналітичний облік
8.3 Господарські операції. Звітність
Операційний документ
Супровідний документ
Товарно-супровідні документи
Типова господарська операція (ТГО)
9.1 Комп’ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів
Основные средства»
Р – проводка сформована користувачем вручну; А
9.2 Комп’ютеризація обліку наявності та руху запасів
9.3 Комп’ютеризація обліку грошових коштів і розрахунків
Контуру бухгалтерського обліку
Контуру оперативного управління
9.4 Облік витрат на виробництво
ФРО»), Програмний модуль «Учет фактических затрат»
10.1 Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи
Аудитору належить
Аудитор зобов'язаний
Рисунок 6 – Загальний підхід до тестування програмного забезпечення
Рисунок 7 – Послідовність здійснення комплексного підходу до тестування КСБО
Рисунок 8 – Паралельна обробка даних
Рисунок 9 – Збирання аудиторської інформації за допомогою вбудованого контрольного модуля
10.2 Програмне забезпечення аудиторської діяльності
Текстові процесори
Табличні процесори
Правові бази даних і довідники
Програми електронного документообігу
Спеціалізовані статистичні пакети
Програми фінансового аналізу
Програми автоматизації управлінських функцій
10.3 Характеристика програмних засобів фінансового аналізу та бізнес-планування
Перелік літературних джерел
управлінські інформаційні системи в аналізі ТА аудиті КУРС ЛЕКЦІЙ

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации