Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Звіт про виробничу практику на зф пп «Агроспецпроект» - файл


скачать (1188.6 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ННІ економіки і права

Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту

ЗВІТ


ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

на ЗФ ПП «Агроспецпроект»(назва бази практики)

за період з 27.09 по 19.11 2021 р.
Студент 2-го курсу

група ОО с 2р-2020


Керівник практики

від кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту

______________________

«____»________________ 20_ р.
Величко Ігор Володимирович


Черкаси – 2021ЗМІСТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 0

Вступ 4


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах всіх форм власності (крім бюджетних) 6

Сума резерву сумнівних боргів визначається на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення. 8

Тема 2. Облік і контроль необоротних активів 9

Тема 3. Облік і контроль запасів підприємства 2

Тема 4. Облік і контроль грошових коштів 5

Тема 5. Облік і контроль розрахунків по оплаті праці 9

Тема 6. Облік та контроль розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань 14

Тема 7. Облік і контроль витрат 18

Тема 8. Облік і контроль доходів 20

Тема 9. Облік і контроль капіталу та фінансових результатів 24

Тема 10. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 29

Тема 11. Аналіз фінансового стану 33

Висновки 38

Список використаних джерел 40

ДОДАТКИ 42

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на _рік_ 2020 р. 45

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на _рік_ 2019 р. 48

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на _рік_ 2018 р. 52Вступ 3

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах всіх форм власності (крім бюджетних) 5

Тема 2. Облік і контроль необоротних активів 8

Тема 3. Облік і контроль запасів підприємства 2

Тема 4. Облік і контроль грошових коштів 5

Тема 5. Облік і контроль розрахунків по оплаті праці 9

Тема 6. Облік та контроль розрахунків,довгострокових та поточних зобов’язань 14

Тема 7. Облік і контроль витрат 18

Тема 8. Облік і контроль доходів 20

Тема 9. Облік і контроль капіталу та фінансових результатів 24

Тема 10. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 29

Тема 11. Аналіз фінансового стану 33

Висновки 37

Список використаних джерел 39

ДОДАТКИ 41
Вступ
Невід'ємною складовою ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств та організацій.

Виробнича практика носить актуальний характер тому, що розглядаються особливості обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов’язаний з плануванням, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства.


Скачать файл (1188.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации