Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Протокол засідання циклової комісії 2020 р. №2020 рік Зміст Пояснювальна записка 3 - файл


скачать (596.6 kb.)


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Чернігівська ПоЛІТЕХНІКА»

ВСП «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІй»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до курсового проекту

з предмету

„ Об’єктно – орієнтоване програмування”
для студентів спеціальності -122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»


СХВАЛЕНО

Протокол засідання

циклової комісії

«___» ____ 2020 р. №___


2020 рікЗміст

Пояснювальна записка

3

1 Мета і завдання курсового проектування

4

2 Організація курсового проектування

5

3 Склад курсового проекту

6

4 Зміст розділів пояснювальної записки

7

5 Вимоги до оформлення курсового проекту

10

6 Вимоги до оформлення схем

14

7 Теми курсового проекту

19

Рекомендована література

47

Додаток А Зразок етикетки обкладинки

48

Додаток Б Зразок заповнення опису папки

49

Додаток В Зразок заповнення відомості проекту

50

Додаток Г Зразок виконання титульного листа ПЗ

51

Додаток Д Зразок першого листа ПЗ

52

Додаток Ж Зразок наступних листів ПЗ

54
Пояснювальна записка
Виконання курсового проекту з предмету „Об’єктно-орієнтоване програмування” є складовою частиною навчального процесу і проводиться відповідно до навчального плану спеціальності 5.05010101 „Обслуговування програмних систем і комплексів”.

Курсовий проект є завершальним етапом у вивченні предмету „Об’єктно- орієнтоване програмування” і призначений для систематизації і поглиблення знань студентів із цієї дисципліни.

Курсовий проект містить систематизовані дані про процес і результати навчального дослідження в області дисципліни, по якій він виконується.

У посібнику описано склад курсового проекту, вимоги щодо написання і оформлення пояснювальної записки, розкривається зміст розділів записки. У додатках наводяться приклади заповнення опису папки, відомості проекту, наводяться етикетка, титульна сторінка пояснювальної записки, приклади рамок для оформлення курсового проекту, приклад оформлення завдання, і приклади оформлення складових частин програмного проекту: специфікації, тексту програми, опису програми та керівництва оператора.


Скачать файл (596.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации