Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій - Цивільне право України - файл 1.doc


Конспект лекцій - Цивільне право України
скачать (2216.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2217kb.18.11.2011 21:09скачать

1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18[1] Самойленко В.М., Кройтор В.А. Юридический справочник владельца автомобиля. / Х.: Бизнес-информ. - 1996.-c. 87.

У статті 524 ЦК УРСР вказано, що спадкування здійснюється за законом і за заповітом. Якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом, або жоден з спадкоємців не прийняв спадщини, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем спадщини, майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави. Отже, розглянемо детальніше ці підстави спадкування.

Спадкування за законом має місце коли і оскільки воно не змінено заповітом. Тобто якщо спадкодавець не висловив окремо у заповіті свою волю щодо долі усього чи частини свого майна після смерті, чи спадкоємець за заповітом помер раніш відкриття спадщини, спадкувати мають особи, що є спадкоємцями за законом.

Фізичні, особи, що є спадкоємцями за законом відповідно з тим, хто з них раніш інших має право на спадкування поділяються на відповідні черги. Спадкоємці, що віднесені законом до однієї черги ні яких переваг один перед іншим не мають та спадкова маса, що припадає на спадкоємців цієї черги поділяється між ними в рівних частках (крім предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку). Але слід зазначити, що у разі, коли майно (наприклад, будинок) було нажите подружжям у зареєстрованому шлюбі, до спадкової маси має бути віднесена лише та частина цього майна, що належала саме померлому з подружжя. Такий поділ не лишає іншого з подружжя спадкувати після померлого з виділеної частини майна померлого. Розглянемо приклад. У період шлюбу подружжя придбало будинок та на протязі одного року до смерті чоловіка в цьому будинку проживали чоловік, дружина та донька. До спадкової маси необхідно віднести лише половину цього будинку, оскільки інша половина як спільно нажите у шлюбі майно є власністю дружини померлого. Під час відкриття спадщини її прийняли дружина, син та донька померлого, що є спадкоємцями за законом. Спадкова маса, серед якої половина будинку, поділяється на три рівні частки та це є доля кожного у майні, що має бути успадкована кожним зі спадкоємців. Предмети звичайної домашньої обстановки і вжитку поділяються між дружиною померлого та його донькою, оскільки вони проживали сумісно з спадкодавцем на протязі останнього року його життя.

Перша черга спадкоємців за законом встановлена ст. 529 ЦК УРСР. Спадкоємцями першої черги є, в рівних частках, діти (у тому числі усиновлені), дружина і батьки (усиновителі) померлого. До числа спадкоємців першої черги належить також дитина померлого, яка народилася після його смерті. Онуки і правнуки спадкодавця є спадкоємцями за законом, якщо на час відкриття спадщини немає в живих того з їх батьків, хто був би спадкоємцем; вони успадковують порівну в тій частці, яка належала б при спадкоємстві за законом їх померлому батьку.

Ст. 530 ЦК УРСР встановлює другу чергу спадкоємців за законом. При відсутності спадкоємців першої черги або при неприйнятті ними спадщини, а також в разі, коли всі спадкоємці першої черги не закликаються до спадкування, успадковують у рівних частках: брати і сестри померлого, а також дід та бабка померлого як з боку батька, так і з боку матері.

У ст. 531 ЦК УРСР йдеться про те, що спадкувати за законом мають право непрацездатні особи, що утримувались померлим не менше одного року до його смерті. При наявності інших спадкоємців вони успадковують нарівні з спадкоємцями тієї черги, яка закликається до спадкоємства. Зазначимо, що утримання у цьому випадку повинно мати постійний характер на протязі року. Більш того, утриманці померлого неодмінно повинні бути непрацездатними за віком (пенсіонери, неповнолітні) чи за станом здоров’я (інваліди). Усиновлені та їх нащадки при спадкоємстві після смерті усиновителя або його родичів прирівнюються до дітей усиновителя та їх нащадків. Вони не успадковують за законом після смерті своїх кровних родичів по висхідній лінії, а також братів і сестер. Ст. 532 ЦК УРСР регламентує спадкування усиновленими та усиновителями. Усиновителі та їх родичі при спадкоємстві після смерті усиновленого або його нащадків прирівнюються до батьків і інших кровних родичів усиновленого. В той же час кровні родичі усиновленого по висхідній лінії і його брати та сестри, навпаки, не одержують спадщини за законом після смерті усиновленого або його нащадків

Прийняття спадщини.

Для того, щоб скористуватись правом на отримання спадщини спадкоємець повинен здійснити фактичні дії, що свідчать про цей його намір. Іншими словами, спадкоємець повинен прийняти спадщину. Згідно зі ст. 549 ЦК вважається, що спадкоємець прийняв спадщину якщо він протягом шести місяців з дня відкриття спадщини фактично вступив в управління або володіння спадковим майном чи подав до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини. Відносно житла, яке складає спадкову масу це означає, що якщо спадкоємець у встановлені строки після відкриття спадщини вселяється в це житло, чи на момент відкриття спадщини вже проживає у ньому, він вважається таким, що прийняв спадщину. Існування вказаних обставин не виключає того, щоб спадкоємець після відкриття спадщини подав у нотаріальну контору заяву про прийняття спадщини. Цім спадкоємець лише підтверджує свою волю щодо прийняття спадщини. Підтвердженням фактичного вступу спадкоємця в управління або володіння спадковим житлом можуть бути, наприклад, довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, місцевого виконкому чи держадміністрації про те, що спадкоємець безпосередньо перед смерть спадкодавця проживав разом з ним; штамп у паспорті спадкоємця про прописку в успадкованому житлі у шестимісячний період після смерті спадкодавця чи відповідний запис в домової книзі.

Але якщо спадкоємець не проживає в житлі, що створює спадкову масу у період відкриття спадщини та бажає прийняти спадщину, він обов’язково повинен звернутися з письмовою заявою до державної нотаріальної конторі за місцем відкриття спадщини. До заяв на вчинення нотаріальних дій, пов’язаних зі спадкуванням як до юридичних документів пред’являються уніфіковані вимоги. Передусім зазначимо, що це частіше саме заяви про прийняття спадщини чи про відмову від прийняття спадщини, а також про видачу свідоцтва про право на спадщину. Якщо така заява подається спадкоємцем до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини особисто, то нотаріус встановлює особистість заявника, перевіряє його підпис та робить про це відмітку у заяві. Якщо спадкоємець особисто не може з’явитися у нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини, його підпис на заяві повинен бути нотаріально засвідченим. Якщо заява, на якої підпис спадкоємця не є нотаріально засвідченим надійшла по пошті, нотаріус приймає її та запропоновує спадкоємцю надіслати заяву, що оформлена належним чином або прийти особисто до цієї нотаріальної контори (п. 110 Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України).

Ст. 550 ЦК УРСР припускає продовження шестимісячного строку на прийняття спадщини. Цей строк може бути продовжений судом, якщо він визнає причини пропуску строку поважними. Питання про те, чи визнавати поважною причину пропуску строку на прийняття спадщини вирішується судом в кожному окремому випадку виходячи з його внутрішнього переконання, існуючої практики та матеріалів справи, оскільки закон не містить вичерпного переліку цих поважних причин. Також є припустимим позасудовий порядок продовження строку на прийняття спадщини, навіть якщо він порушений без поважних причин, якщо на це погодяться всі інші спадкоємці, які прийняли спадщину. У цих випадках, якщо спадкове майно було прийняте іншими спадкоємцями або перейшло до держави, спадкоємцеві, що пропустив зазначений строк, передається лише те з належного йому майна, яке збереглося в натурі, а також кошти, виручені від реалізації решти майна, що мало йому належати .

Спадкоємець приймає спадщину без будь-яких умов або застережень, чи може відмовитись від неї, якщо його не задовольняють будь-які умови прийняття спадщини. Причому згідно з п. 111 Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття чи відмова від спадщини можуть мати місце по відношенню до всього успадкованого майна. Спадкоємець не може прийняти одну частину спадщини, а від другої частки відмовитись. Спадкоємець, що прийняв частку спадщини вважається таким, що прийняв усю спадщину. Прийнята спадщина визнається такою, що належить спадкоємцеві з моменту відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець, закликаний до спадкоємства за законом або за заповітом, помер після відкриття спадщини, не встигнувши її прийняти в установлений строк, право на прийняття належної йому частки спадщини переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Це право померлого спадкоємця може бути здійснене його спадкоємцями на загальних підставах протягом строку, що залишився для прийняття спадщини. Якщо строк, що залишився, менше трьох місяців, він продовжується до трьох місяців (ст.551 ЦК УРСР).

Відмова від спадщини

Відмова від спадщини є одностороннім правочином, що свідчить про неприйняття спадщини спадкоємцем. Така відмова повинна бути зроблена в шестимісячний термін з дня відкриття спадщини. При цьому спадкоємець може заявити, що відмовляється від спадщини на користь кого-небудь з інших спадкоємців, закликаних до спадкоємства за законом або за заповітом, а також на користь держави або окремих державних, кооперативних або інших громадських організацій (ст.553 ЦК УРСР). Наступне скасування спадкоємцем такої заяви не допускається. Вважається, що відмовився від спадщини також той спадкоємець, який не вчинив жодної з дій, що свідчать про прийняття спадщини. Тобто спадкоємець може відмовитись від спадщини шляхом активних дій (коли подає заяву про це до нотаріальної контори) та шляхом бездіяльності (утримуючись від дій, що свідчать про прийняття спадщини). У першому випадку спадкоємець, що відмовляється від своєї частки у спадщині може призначити це майно будь-кому з спадкоємців на свій розсуд. Інакше частка того спадкоємця, що відмовився від спадщини поділяється між іншими спадкоємцями в рівних частках. Відмова від спадщини не є можливою на користь тих з спадкоємців, які є усуненими від спадщини.

У п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами України справ про спадкування” від 24 червня 1983 р. №4 з наступними змінами йдеться про те, що відмова від спадщини на користь інших закликаних від спадкування спадкоємців допускається лише протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Після цього особа, яка прийняла спадщину, вправі передати право на все або частину одержаного за спадщиною майна іншому спадкоємцеві на підставі загальноцивільних угод - договорів купівлі-продажу, дарування, міни. Як бачимо угоди, що замінюють відмову від спадщини після пропущення строку можуть бути як безоплатними, так і оплатними. З цього випливає висновок, що на відміну від прийняття спадщини, яке завжди є безумовним, відмова від спадщини на користь іншої особи може бути зробленою як без будь-яких умов щодо неї, так і з умовою зробити зустрічне грошове чи інше майнове надання.

Свідоцтво про право на спадщину.

Правовстановлюючим документом, що підтверджує право власності спадкоємця на житло чи інше успадковане майно є Свідоцтво про право на спадщину. Воно свідчить про прийняття спадщини спадкоємцями та підтверджує цей юридичний факт, тому може бути видане лише тим спадкоємцям, яки належним чином прийняли спадщину. Це Свідоцтво видається виключно держаним нотаріусом за письмовою заявою спадкоємця. Згідно зі ст. 561ЦК УРСР Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям за законом після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини. При спадкоємстві як за законом, так і за заповітом свідоцтво може бути видане і раніше закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, якщо в державній нотаріальній конторі є дані про те, що крім осіб, які заявили про видачу свідоцтва, інших спадкоємців немає. Але оскільки Свідоцтво про право на спадщину лише засвідчує юридичний факт прийняття спадщини, воно може бути видане навіть через кілька років після прийняття спадщини, якщо встановлено, що цей факт дійсно мав місце.

Видача Свідоцтва про право на спадщину на житло чи інше майно, що підлягає реєстрації здійснюється нотаріусом після отримання правовстановлюючих документів про належність цього майна спадкодавцю та перевірки відсутності заборони чи арешту цього майна. Крім правовстановлюючих документів на житло необхідним є надання нотаріусу довідки-характеристики з БТІ, а якщо інвентаризація не проведена – довідку відповідного виконкому. Якщо на вказане житло накладена заборона нотаріус повинен повідомити кредитора про те, що спадкоємцям боржника видане Свідоцтво про право на спадщину. Відповідно, кредитор спадкодавця може стягнути борг з спадкоємців як з боржників чи задовольнити свої вимоги з вартості майна спадкоємців (у тому числі з успадкованого), оскільки спадкоємці поряд з правами успадковують обов’язки спадкодавця серед яких також його борги. Якщо на житло, що успадковується раніш був накладений арешт судовими органами, видача Свідоцтва про право на спадщину зупиняється до зняття арешту. При спадкуванні житла, Свідоцтво про право на спадщину, як і інші правовстановлюючі документи про право власності на нерухомість, повинно бути зареєстровано у БТІ чи місцевому виконкомі, про що на ньому цім органом робиться відмітка.

Згідно з п. 109 Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України Свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я всіх спадкоємців чи, за їх бажанням, кожному з них окремо. При цьому в кожному Свідоцтві вказується все успадковане майно та перелічуються всі спадкоємці та визначається частка спадщини, що належить спадкоємцеві, якому видається Свідоцтво про право на спадщину. Якщо Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом не на всю спадщину, то в його тексті вказується, яка частка залишається відкритою.

^ Понятие обязательственного права и его система.

Понятие обязательственного права.

Обязательственное право представляет собой систему норм гражданского права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе обмена в обществе.

Система.

В виду многочисленности и разнообразия складывающихся обязательственных правоотношений, важное место занимает их систематизация. Система обязательственного права представляет собой внутреннюю связь и дифференциацию нормативного материала на отдельные части, правовые институты. Вся совокупность гражданско-правовых норм, относящихся к обязательственному праву, подразделяются на две части - общие положения об обязательствах и отдельные виды обязательств. Вторая часть состоит из норм регулирующих обязательства возникающие из двух- или многосторонних сделок и возникающие из односторонних сделок.

Система обязательственного права позволяет:

рассредоточить нормативный материал по различным структурным подразделениям таким образом, что единые по своей природе обязательственные отношения регулируются одними и теми же нормами права;

различные по своим существенным признакам обязательственные отношения регулировать различными по содержанию правовыми нормами;

четко отграничивать один вид обязательств от другого и применять к ним соответствующие, адекватные им нормы права;

наиболее удобно и полно изучать обязательственное право.

^ Понятие, признаки и виды обязательств

Понятие

Экономическая функция обязательства состоит в опосредствовании перемещения имуществ и иных отчуждаемых благ. Такой характер носят, например, обязательства по поставке или купле-продаже, при помощи которых производитель реализует в сфере обращения изготовленную им продукцию, а потребитель извлекает из той же сферы предметы, необходимые ему для производственных или личных потребительских нужд. На почве обязательственных отношений может происходить перемещение не только имущества в вещественной форме, но и иных результатов труда, также носящих имущественный характер. Например, приобретение поверенным по договору поручения прав и обязанностей для доверителя не всегда влечет передачу последнему тех или иных вещей, но порождает для него имущественные права и обязанности как результат действий, совершенных поверенным.

Обязательство - это правоотношение в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 151 ГК УССР).

Обязательство представляет собой такое гражданское правоотношение, которое является юридическим выражением отношений обмена в обществе.

^ Признаки обязательственных отношений:

1.Обязательства всегда являются имущественными правоотношениями, т.к. опосредуют перемещение имущества и имущественных благ;

2.Обязательства всегда являются относительными, т.к. возникают между конкретными субъектами, но не между неопределенным кругом лиц;

3.Юридическим объектом в обязательствах, опосредствующих перемещение имущества, они призваны к определенным активным положительным действиям. Лишь изредка на участника обязательства возлагается выполнение пассивной функции. Так, собственник имущества, сданного в наем, не должен препятствовать его нормальному использованию нанимателем. Но в отличие от вещных правоотношений пассивная функция никогда не исчерпывает юридического объекта обязательства, а обычно выступает в качестве результата или дополнения к положительным действиям его субъектов;

4.Решающее значение в обязательствах играет возможность управомоченного лица требовать определенного поведения от обязанного.

^ Виды обязательств

По своему содержанию гражданско-правовые обязательства могут быть подвергнуты классификации исходя из различных признаков.

·В зависимости от оснований возникновения они подразделяются на договорные и внедоговорные. В основе договорных обязательств лежит двустороння сделка. В основе внедоговорных может лежать либо причинение вреда не правомерными действиями обязанного лица, либо спасение государственного (коллективного) имущества, либо приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований, либо из публичного обещания награды, либо иной юридический факт.

· В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами обязательства подразделяются на односторонние, двусторонние, многосторонние.

Односторонние - это такие обязательства в которых у одного участника есть только право либо корреспондирующее обязанности другого участника (например, по договору займа, в обязательствах из возмещения вреда), либо корреспондирующее праву последнего (например, в договоре дарения).

Двусторонние - это такие обязательства участники которого является одновременно носителем и прав и обязанностей. Таким, например, является договор купли-продажи, где продавец вправе требовать от покупателя оплаты обусловленной цены, но обязан передать в собственность последнему проданную вещь. Покупатель, в свою очередь, вправе требовать передачи проданной ему вещи, но обязан оплатить ее цену. Обязательства такого рода именуются еще взаимными.

Многосторонние - это такие обязательства в которых права и обязанности участников объединены общей целью. Участники не противостоят, а содействуют друг другу. Их именуют товарищи, а многосторонний договор – договор о совместной деятельности или простого товарищества.

· В зависимости от направленности обязательства подразделяются на:

обязательства, направленные на переход права собственности (к таковым относятся обязательства возникающие из договоров купли-продажи, дарения, мены, контрактации, поставки и т.д.);

обязательства, направленные на передачу имущества в пользование (к таковым относятся обязательства возникающие из договоров найма, безвозмездного пользования и т.д.);

обязательства, направленные на выполнение работ (к таковым относятся обязательства возникающие из договоров подряда, НИР, ОКР и т.д.);

обязательства, направленные на оказание услуг (к таковым относятся обязательства возникающие из договоров перевозки, страхования, комиссии, хранения и т.д.);

обязательства, направленные на осуществление совместной деятельности (к таковым относятся обязательства возникающие из договоров о совместной деятельности).

· В зависимости от степени определенности предмета обязательства на момент его возникновения они подразделяются на однообъектные, альтернативные и факультативные.

Однообъектные - это такие обязательства, по которым должник обязан передать кредитору один определенный объект. Передача именно этого или только такого предмета может рассматриваться в качестве надлежащего исполнения обязанности, лежащей на должнике.

Альтернативные - это такие обязательства, в которых управомоченной стороне предоставлено право по своему выбору, реализовать одну из предоставленных правовых возможностей. Так, например, право выбора варианта поведения при продаже вещи ненадлежащего качества является альтернативным обязательством.

Факультативные - это такие обязательства, в которых вместо одного действия, при наступлении определенных обстоятельств, предоставляется право совершения иного действия. Например, вследствие гибели переданной по договору найма вещи наниматель обязан вернуть ее стоимость.

· В зависимости от распределения прав и обязанностей между сокредиторами и содолжниками обязательственные правоотношения подразделяются на долевые, солидарные.

Долевые - это обязательства, в которых права и обязательства четко распределены в известных частях.

Солидарные - это обязательства в которых любой из сокредиторов может потребовать использовать исполнения в полном объеме или любой из содолжников обязан выполнить все обязательство в целом называется солидарным.

· В зависимости от характера взаимосвязи обязательственные отношения подразделяются на главные и акцессорные.

Главные - это самостоятельные (основные) обязательства возникающие между сторонами.

Акцессорные - это (дополнительные) обязательства всегда сопутствующие основному и призвано его обеспечить. Так, займ может обеспечиваться залогом либо поручительством. В данном случае займ является главным, а залог и поручительство акцессорными обязательствами.

· В зависимости от того, какая обязанность лежит на должнике - совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения - обязательства подразделяются на обязательства с положительным содержанием и отрицательным содержанием.

С положительным содержанием - это такое обязательство, в котором должник обязан совершить определенное положительное действие. Например, передать деньги, уплатить определенную сумму денег, выполнить соответствую работу, оказать услугу и т.д.

С отрицательным содержанием - это такое обязательство, в котором должник обязан воздержаться от совершения определенного действия (отрицательное действие). Например, наниматель обязан воздерживаться от порчи или повреждения имущества полученного в найм.

В правовой литературе можно встретить и иную классификацию обязательств.

^ Основания возникновения обязательств

Основаниями возникновения обязательств признаются определенные юридические факты или их совокупность (юридические составы), с наступлением которых нормы права связывают возникновение установление обязательственного правоотношения между управомоченным и обязанным лицом.

Согласно ст. 151 ГК УССР обязательства возникают из договора или иных оснований, указанных в статье 4 ГК УССР. Как способ формирования обязательств договор наиболее полно отвечает требованиям гражданского оборота, поэтому закон (ст.151 ГК УССР) особо выделил его как один из юридических фактов. Договор выполняет функцию непосредственного правоустанавливающего основания возникновения обязательства. Это значит, что права и обязанности сторон, которые являются содержанием обязательства, возникают из самого договора и не требуют иных факторов.

Основанием возникновения обязательств могут быть самые различные договоры, как предусмотренные Гражданским кодексом или иным законодательством (купли-продажи, найма, аренды, лизинга, экспедиции и т.д.), так и из договоров хотя и не предусмотренных гражданским законодательством, но не противоречащих ему.

Административный акт - как основание возникновение обязательств, в настоящее время несколько утратил свое значение и встречается редко. Однако возможность возникновения гражданско-правовых обязательств сохранилась. Например, решение местного органа самоуправления о выдаче ордера порождает у ордеродержателя право требовать заключения договора найма с ЖЭО.

Создание объектов творческой деятельности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, новых сортов растений и видов животных, знаков для товаров и услуг, создание произведений литературы, науки и искусства порождают пассивную обязанность, т.е. воздерживаться, невладельцев от посягательств на право интеллектуальной собственности. Помимо этого возникают и обязательственные отношения и из нарушения личных и имущественных прав авторов.

Причинение вреда другому лицу (деликты), а также приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без достаточных к тому оснований также рассматриваются как основания возникновения обязательственных правоотношений. В силу того, что одной из функций гражданского права является охранительная функция (обеспечение восстановления имущественных и личных немущественных отношений в случаях их нарушения или посягательств на них), а одним из элементов гражданско-правового метода является возложение мер имущественной ответственности, вполне закономерно, что неправомерные действия порождают у лица их совершившего обязанность восстановить нарушенное им чье-то право. Несмотря на неправомерность действий или ситуации, приводящих к возникновению обязательств из причинения вреда и из неосновательного приобретения или сбережения имущества, сами эти обязательства служат правомерной цели - охране имущественных и неимущественных прав субъектов.

Иные действия граждан и организаций рассматриваются в законе как основания возникновения обязательств. При этом имеются в виду действия, как не предусмотренные, так и предусмотренные законом, однако специально в ст. 4 ГК УССР как гражданско-правовой норме общего значения не упоминаемые. Таковы, например, обещания вознаграждения для победителя конкурса.

События, как юридические факты, которые не зависят от воли людей, также порождают обязательственные правоотношения.

Необходимо отметить, что обязательства возникают на основании фактов, которым закон придает силу юридических фактов и в этом смысле все они возникают из закона. Однако закон сам по себе не служит основанием возникновения обязательств. Закон только указывает, из каких фактов (событий или действий) возникает обязательство. Поэтому не может быть обязательств, возникающих непосредственно из закона.

^ Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах.

Субъектами обязательств (сторонами) могут быть физические, юридические лица и государство. Управомоченный участник обязательства именуется кредитором. В силу того, что он в обязательстве, ожидая исполнения обязательства, как бы верит своему должнику - управомоченное лицо именуют иногда еще и верителем. Обязанный участник именуется должником. Эти наименования участников выражают определенную их юридическую позицию именно как субъектов обязательственных правоотношений.

Кредитор вправе требовать определенного поведения от должника, а должник обязан исполнять эти требования.

^ Множественность лиц в обязательствах.

Стороны в обязательстве - кредитор и должник - могут быть представлены как одним лицом, так и несколькими лицами. В тех случаях, когда стороны в обязательстве представлены не одним лицом, а двумя или более лицами, говорят, что в данном случае имеет место множественность лиц в обязательстве. Множественность может иметь место как на одной стороне, так и на каждой из сторон.

Активная множественность - если на стороне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике. Это значит, что несколько субъектов гражданского права имеют право требовать исполнения обязательства от должника.

Пассивная множественность - когда на стороне должника участвует несколько лиц при одном кредиторе. Это значит, что управомоченное лицо вправе требовать определенного поведения от нескольких обязанных лиц.

Смешанная множественность имеет место тогда, когда и на стороне кредитора и на стороне должника участвует несколько лиц.

Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику. В соответствии с объемом прав и обязанностей обязательства с множественностью лиц подразделяются на долевые, солидарные.

В соответствии со ст. 173 ГК УССР основным и общим является долевой порядок исполнения обязательств с множественностью лиц, тогда как солидарный порядок может вытекать либо из договора, либо из закона, либо из обстановки, т.е. только в трех случаях. Например, при неделимости обязательства (ст. 174 ГК УССР), исполнение такого обязательства по долям объективно неосуществимо, и, следовательно, не может быть применен никакой другой, кроме как солидарный, порядок.

Долевое обязательство - означает, что каждый из участников обязательства обладает правами и несет обязанности лишь в определенной доле. Так, при активной множественности каждый из кредиторов вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей соответствующему кредитору. Пассивная множественность дает возможность кредитору требовать исполнения от каждого из содолжников только в той части, которая приходится на каждого из них. При этом кредитор (должник), принявший (выполнивший) свою часть исполнения обязательства выбывает из обязательства, и для него оно считается исполненным. Для остальных (кредиторов) должников обязательство продолжает действовать до исполнения ими своих обязанностей. Порядок исполнения долевого смешанного обязательства сочетает в себе оба только что рассмотренных порядка: в таком обязательстве каждый из кредиторов может требовать исполнения в определенной доле от каждого из должников.

В долевых обязательствах важно определить размер доли исполнения, приходящийся на каждого из их участников. Если иное не предусмотрено законом, договором или другим юридическим основанием возникновения обязательства с множественностью субъектов, следует исходить из принципа равенства долей в отношении всех его участников.

Солидарное обязательство - это такое обязательство, в котором право требования (обязанность исполнения) принадлежит солидарно двум или более кредиторам (содолжникам) без долей, и каждый из которых может требовать исполнения (обязан исполнять) обязательства в полном объёме.

В солидарных обязательствах, после того как исполнение в полном объеме уже было истребовано одним из солидарных кредиторов или вручено одним из солидарно обязанных должников, может возникнуть вопрос о взаимных расчетах между самими кредиторами или должниками. При его разрешении нужно исходить из следующих правил.

Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить другим кредиторам причитающиеся им доли исполнения в размере, который зависит от характера правоотношений, связывающих самих солидарных кредиторов.

Солидарный должник, исполнивший обязательство, может переложить соответствующие доли исполнения на других солидарных должников. Объем такого переложения определяется характером связывающих содолжников отношений.

Отношения по взаимным расчетам между должниками после того, как одним из них была выполнена солидарная обязанность, также носят обязательственный характер. Но они образуют правоотношения особого рода, охватываемые понятием регрессного обязательство.

Регрессное обязательство - это такое обязательство, в силу которого одно лицо, выполнившее обязанность за другого, имеет право требовать от этого лица возмещения понесенных затрат.

Кредитор в регрессном обязательстве именуется регредиентом и всегда является участником основного обязательства. Должник по регрессному обязательству именуется регрессатом.

^ Понятие и принципы исполнения обязательств.

Обязательство устанавливается для того, чтобы оно было исполнено. Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора обусловленного действия, составляющего предмет обязательства. Такого рода действия должны точно соответствовать всем условиям договора или требованиям законодательства, а при их отсутствии - обычно предъявляемым требованиям, в том числе обычаям коммерческого оборота, правилам деловой этики и т.п. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется общим правилам, которые именуются принципами исполнения обязательств. Гражданское право выделяет ряд основополагающих принципов исполнения обязательств - принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения, принцип экономичности исполнения обязательств, принцип делового сотрудничества.

Принцип надлежащего исполнения - предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащим должником, надлежащему кредитору, в надлежащем месте, в надлежащее время, с надлежащим предметом и надлежащим способом. Этот принцип и его содержание прямо предусмотрены ст. 161 ГК УССР. Однако, зачастую сам закон, в специальных нормах, достаточно разносторонне определяет условия, соблюдение которых необходимо для того, чтобы обязательство можно было считать надлежаще исполненным. Так, надлежащее исполнение поверенным поручения предполагает строгое следование указаниям доверителя (стр. 388 ГК УССР), личное исполнение (ст. 389 ГК УССР), предоставление доверителю отчета (ст. 390 ГК УССР) и т. п. Но правила закона и в этом случае носят общий характер, так как не в силах предусмотреть все специфические элементы исполнения конкретно устанавливаемых обязательств. Уточнение и восполнение общих правил закона стороны применительно к своим потребностям осущест­вляют при помощи договора. Не исключено, конечно, что возникший в процессе исполнения обязательства какой-либо конкретный вопрос не разрешен ни в законе, ни договоре. Тогда он должен решаться в соответствии с обычно предъявляемыми в таких случаях требованиями, т. е. сообразно с деловыми обыкновениями, сложившимися в отношениях между организациями, между ними и гражданами, а также между самими гражданами.

Принцип реального исполнения - предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки. Это принцип предусмотрен ст., ст. 207 и 208 ГК УССР.

Как указывается в литературе соотношение принципов надлежащего исполнения обязательств не может быть как субординационное. Оба принципа, как указывается в литературе имеют самостоятельное значение, и ни один не является доминирующим по отношению к другому. Скорее можно говорить об их взаимообусловленности.

Принцип экономичности исполнения - направляет должника на наиболее экономичное, рациональное исполнение обязательств, целесообразным способом. Другими словами, участники обязательств обязаны выбирать оптимальные, наименее дорогостоящие возможности поведения (в рамках общего предмета обязательства). Например, в подрядных обязательствах подрядчик обязан экономно использовать предоставленный ему заказчиком материал; в транспортных обязательствах - перевозчик наиболее рациональные маршруты и схемы пассажиро- и грузопотоков для перевозок по кратчайшим направлениям и т.п.

Принцип делового сотрудничества - ориентирует каждую из сторон на оказание другой стороне все возможного содействия в исполнении ею обязанностей. В силу данного принципа оказывается содействие, которое прямо не установлено законом или договором, однако без него невозможно надлежащее исполнение обязательства должником и оно может быть оказано ему без ущерба для кредитора. Например, должник информирует кредитора о ходе исполнения обязательства

Указанные принципы определяющим образом влияют на исполнение обязательства в продолжение всего времени их действия - как на стадии нормального развития, так и в случае нарушения. Но на каждой из двух перечисленных стадий они проявляют себя по-разному.

^ 11. Предмет и способ исполнения обязательств

Предмет исполнения обязательств - это действия по передаче вещи, выполнению работы или оказанию услуги, которые осуществляются или должны осуществиться должником в пользу кредитора. Если они связаны с передачей какого-либо имущества, общим понятием предмета исполнения охватывается и это имущество.

Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен договором.

Подавляющее большинство обязательств устанавливается в отношении какого-либо одного предмета, однако иногда встречаются обязательства, у которых имеется два и более предметов, один из которых должен быть передан кредитору. С точки зрения определенности предмета исполнения выделяют альтернативный и факультативный предмет обязательства.

Альтернативным признаются обязательства, в которых существует не один, а два и более предметов, действия по отношению к любому из которых является надлежащим исполнением. Например, в договоре поставки ГСМ установлено, что поставщик обязан предоставить заказчику либо сто тон бензина, либо сто тон соляра.

Должнику, обязанному совершить, одно их двух или нескольких действий, согласно статье 172 ГК УССР, принадлежит право выбора, если из закона, договора или существа обязательства не вытекает иное.

Факультативным называются обязательством, в котором должник обязан совершить в пользу кредитора одно конкретное действие, а при невозможности - вправе заменить исполнение иным, заранее оговорённым с кредитором. Поскольку предмет, которым может быть заменено основное обязательство, оговорён заранее, то согласие кредитора на замену не требуется. Отсутствует, по тем же причинам, и право выбора у должника.

Способ исполнения обязательства - это установленный законом или договором порядок действия сторон в самом процессе исполнения. Он находится в прямой зависимости от предмета исполнения. Праву Украины присущи следующие способы исполнения обязательств:

исполнение сразу и целиком;

исполнение обязательства по частям. Статья 163 ГК УССР указывает, что кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, актом планирования, договором или не вытекает из существа обязательства. О согласии принять частичное исполнение могут свидетельствовать и прямое заявление, и конклюдентные действия кредитора. Так, приступив к использованию частично исполненного, кредитор считается принявшим исполнение, даже если заявил о своем отказе от него;

исполнение взаимных обязанностей по договору (исполнение взаимных обязанностей сторон обязательства должно быть встречным и одновременным (презумпция взаимности). Это в том случае, если ни закон, ни договор не говорят об обратном);

исполнение денежного обязательства внесением долга в депозит нотариальной конторы. Осуществляется в случаях, когда отсутствует кредитор, либо он уклоняется от принятия исполнения или иная просрочка с его стороны.

^ 12.Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств с участием третьих лиц.

Кредитор может требовать исполнения только от должника, т.к. характер и качество исполнения некоторых обязательств зачастую зависят от личных особенностей должника. Например, поверенного, с которым заключен договор поручения. Необходимость личного исполнения может вытекать не из существа обязательства, а из соглашения сторон или предписания закона. В таких случаях необходимым условием надлежащего исполнения обязательства признается личное его исполнение должником.

Но в большинстве обязательств их личное исполнение должником не влияет ни на характер, ни на качество исполнения. Исполнение, возложенное должником на третье лицо, обязательно для кредитора, т.е. он должен принять его от третьего лица, предлагающего произвести исполнение за счет должника. Если кредитор отказывается от принятия исполнения со ссылкой на то, что оно производится не самим должником, а третьим лицом, то его действия должны рассматриваться как просрочка в принятии исполнения.

Равно как обязательство, по общему правилу, должно быть исполнено должником, так и исполнение должно быть произведено лично кредитору или его представителю, если иное не вытекает из закона или договора. Если объект исполнения подлежит транспортировке или отправке почтовым путем, органы транспорта или связи становятся представителями кредитора, и потому передача им предмета исполнения равнозначна его вручению кредитору непосредственно. Пока исполнение не передано кредитору или его представителю, обязательство не считается исполненным. Но в некоторых случаях кредитор может указать на третье лицо, которому должно быть исполнено обязательство. Должник, по общему правилу, не вправе отклонить подобное распоряжение кредитора. Если же его реализация связана с дополнительными расходами, то они осуществляются за счет кредитора. Исключение из этого правила может быть установлено законом или договором.

Основной смысл соответствующей правовой конструкции лежит в предоставлении третьему лицу права самостоятельного требования к стороне по договору, в заключении которого третье лицо не участвовало.

При переадресовке исполнения кредитор обязан поставить должника в известность об этом. В противном случае добросовестным является должник, который в момент исполнения не знал и не должен был знать, что лицо, которому он исполнил обязательство, не являлось кредитором и не имело права получить исполнение по данному обязательству.

^ 13.Место и время исполнения обязательств.

Место исполнения - это то место, где должны быть совершены действия, составляющие содержание обязательства (место передачи товара, место уплаты денег, место производства работы и т. д.). Должник допускает просрочку, если он не совершит исполнения в этом месте. Кредитор допустит просрочку, если он не примет исполнения, предложенного ему в этом месте.

Определение места, в котором должно быть исполнено обязательство, существенно, т.к. от этого может зависеть решение ряда важных практических вопросов. В частности, если обязательство, возникшее в одном государстве, исполняется в другом, стороны вправе условиться о том, чтобы оно подчинялось законам места исполнения. С учетом этого места между кредитором и должником распределяются расходы по доставке исполнения. К нему приурочивается составление приемо-сдаточных актов и иных документов, удостоверяющих, что обязательство исполнено.

В соответствии со статьей 167 ГК УССР, место исполнения определяется законом (например, при поставках) или договором, на основании которого возникло обязательство (например, в договоре купли-продажи может быть указано, что продавец обязуется доставить товар в место жительства покупателя). Порой оно явствует из содержания самого обязательства (например, местом исполнения договора подряда по ремонту здания является местонахождение этого здания). Если место исполнения не определено законом или договором и не явствует из существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать строение - в месте нахождения строения;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитор к моменту исполнения обязательства переменил место жительства и известил об этом должника, то по новому месту жительства кредитора с отнесением за счет кредитора всех расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам (не подпадающим под действие первого и второго из названных выше случаев) исполнение должно быть произведено в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте нахождения его постоянно действующего органа.

Срок исполнения обязательства - это тот момент во времени, когда должно последовать исполнение соответствующей обязанности должником. С точки зрения времени исполнения обязательства подразделяются на две основных категории:

обязательства, по которым момент возникновения прав и обязанностей совпадает с моментом их исполнения (например, договоры в розничной торговле);

обязательства, по которым между моментом возникновения обязательства и моментом его исполнения существует определенный интервал во времени (например, договоры поставки).

Рассматриваемые нами сроки относятся ко второй группе. Сроки могут быть установлены законом, органом власти (судом), договором. В обязательствах, устанавливаемых на длительное время, точность сроков и их необходимая детализация особенно существенны. Здесь прежде всего указываются начальный и/или конечный сроки Помимо этого, устанавливаются промежуточные, или частные, сроки (квартальные, месячные, декадные и т. д.), к наступлению которых обязательство должно быть исполнено в соответствующей части. Но встречаются такие обязательства, сроки исполнения которых не установлены либо определены путем указания не на точную календарную дату или наступление в будущем какого-либо события, а на момент востребования (например, при сдаче верхней одежды в гардероб, внесении вклада в сберегательную кассу и т. п.). Если срок исполнения не указан, обязательство должно быть исполнено по первому требованию кредитора. В этом случае должнику предоставляется семидневный срок на исполнение обязательства, если обязанность немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или из существа обязательства (абзац 2 статьи 165 ГК УССР). В некоторых случая этот срок может законодательно увеличен, как это происходит при заключении договора найма на неопределенный срок.

В случае если срок следует из существа обязательств применяется обычный (разумный) срок - под которым понимается период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством. Например, доставка товара по железной дороге от Харькова до Киева диктуется необходимостью обычных временных затрат на движение поезда по кратчайшему пути между этими городами.

Кредитор не вправе требовать исполнения до срока.

Закон предусматривает возможность кредитора досрочно выполнить свои обязательства, если иное не вытекает из закона, договора или из существа обязательства, а между юридическими лицами еще и с согласия кредитора. Такие требования установлены потому, что досрочное выполнение обязательств может быть невыгодно кредитору.

^ 14.Просрочка исполнения должником и кредитором и их правовые последствия.

Срок исполнения обязателен для должника и для кредитора. Нарушив установленные сроки, должник считается допустившим просрочку. Если по характеру обязательства кредитор обязан совершить действия, необходимые для принятия исполнения, то, уклоняясь от них, в состоянии просрочки оказывается уже кредитор. Просрочка должника или кредитора влечет невыгодные последствия для допустившей ее стороны.

Просрочка исполнения со стороны должника влечет за собой для него возможные негативные последствия предусмотренные статьями 213, 214 ГК УССР, а именно:

ответственность за убытки, причиненные просрочкой, и за случайно наступившую после просрочки невозможность исполнения;

отказ кредитора, при утрате интереса, от принятия исполнения и требовать возмещения убытков;

обязанность заплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых с просроченной суммы, если законом или договором, не установлен иной размер процентов.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Поэтому наряду с просрочкой должника, соответствующие общие правила установлены также на случай просрочки кредитора (ст. 215 ГК УССР).

Кредитор признается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение, или не совершил действий, без которых должник не может исполнить своих обязанностей (например, не явился вовремя на приемку результата работы по договору бытового заказа).

Просрочка кредитора даёт должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет отсутствие своей вини либо вины лиц на которых законом, поручением было возложено принятие исполнения. После окончания просрочки кредитора должник отвечает на общих основаниях.

По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора. Он имеет также возможность, если кредитор отсутствует, уклоняется от принятия исполнения или допускает иную просрочку, а также если отсутствует представитель недееспособного кредитора, внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариальной конторы. Передача при указанных условиях предмета обязательства в депозит нотариальной конторы приравнивается к исполнению, а уведомленный об этом кредитор вправе получить исполненное в пределах установленного срока.

^ Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.

Обеспечение исполнения обязательств - это предусмотренная законом или соглашением сторон дополнительная мера имущественного воздействия на должника, побуждающая его к исполнению основного обязательства и удовлетворяющая интересы кредитора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

Для того чтобы создать уверенность в том, что договор будет выполнен и притом выполнен надлежащим образом, а также для того, чтобы обеспечить возможность взыскания убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, в договоры включаются дополнительные (акцессорные) соглашения о способе обеспечения договорных обязательств. Такими способами обеспечения договорных обязательств в гражданском праве являются: 1) неустойка, 2) задаток, 3) поручительство, 4) залог, 5) гарантия, 6) банковская гарантия, 7) удержание. В силу своего дополнительного характера им присущи следующие особенности:

1.Недействительность основного обязательства влечет за собой недействительность обеспечивающего обязательства, и напротив, недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительность основного обязательства;

2.Обеспечительное обязательство всегда следует за основным обязательством в т.ч. и при переходе прав кредитора другому лицу;

3.Прекращение основного обязательства, как правило, влечёт и прекращение дополнительного.

Многообразные специальные способы возможно классифицировать по разным признакам.

· По юридической конструкции они подразделяются на связанные и не связанные с предварительным выделением имущества для возможной принудительной реализации обязанности нарушителя К первым можно отнести залог и задаток, ко вторым -, например, неустойка, поручительство и т.д.

· По правовой природе те же способы подразделяются на являющиеся и не являющиеся мерами юридической ответственности. К первым относятся, например, неустойка, ко вторым, - например, залог, поручительство.

· По сфере действия различаются обеспечительные средства, которые могут быть применены в отношениях между любыми субъектами (неустойка, залог, поручительство), в обязательствах только с участием специального субъекта (банковская гарантия) и в обязательствах лишь между организациями (гарантия). Классификация может проводится и по иным признакам.

^ 16.Неустойка и её виды.

Неустойка (штраф, пеня) - это определенная законом или договором денежная сумма*, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Уплата неустойки не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. Необходимо также иметь в виду, что обязательство о неустойке носит акцессорный, дополнительный характер по отношению к тому основному обязательству, исполнение которого ею обеспечивается. И если по тем или иным причинам главное обязательство признается недействительным, это автоматически влечет за собой и недействительность соглашения о неустойке.

· В зависимости от основания возникновения неустойка подразделяется на законную и договорную.

Законная - это такая неустойка, которая устанавливается в законе или ином нормативной акте и подлежит применению независимо от усмотрения сторон. Например, .

Договорная - это такая неустойка, которая устанавливается соглашением сторон. Иногда в праве договорная неустойка делится на добровольную и обязательную. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (штрафе, пене).

· В зависимости от особенностей определения размера неустойки и характера нарушений, за которые она устанавливается различают неустойку в виде штрафа и пени.

Штраф - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в заранее установленном размере или в процентном отношении к стоимости предмета исполнения. Штраф - это однократно (разово) взыскиваемая неустойка.

Пеня - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в процентном отношении к сумме просроченного платежа (невыполненного обязательства) за каждый день просрочки. Пеня - неустойка, взыскиваемая непрерывно, по нарастающей.

· В зависимости от соотношения права на неустойку с правом на компенсацию убытков выделяют четыре вида неустойки:

Зачетная - неустойка при которой убытки взыскиваются с виновной стороны не в полном объеме, а лишь в части, не покрытой взысканной неустойкой.

Штрафная - неустойка, предоставляющая кредитору возможность взыскать с должника, нарушившего обязательство, и неустойку, и убытки. Причем убытки взыскиваются в полном объёме сверх неустойки.

Исключительная - неустойка, исключающая возможность взыскания убытков.

Альтернативная - неустойка представляет собой такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор имеет право взыскать с должника за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства или неустойку (штраф, пеню), или понесенные убытки. Каков, однако, практический смысл неустойки, если кредитор и без того вправе взыскать с должника денежную сумму, равную величине убытков, которые он понес вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должником его обязанностей? В чем состоит особое обеспечительное действие неустойки по сравнению с такой мерой, как иск о возмещении причиненных убытков?

Во-первых, убытки взыскиваются, лишь когда они действительно причинены. Но, несмотря на правонарушение, убытки могут и не возникнуть. При отсутствии условия о неустойке подобные правонарушения не влекли бы для совершившего их лица никаких отрицательных юридических последствий. А для того, чтобы они все же наступили, и служит условие о неустойке.

Во-вторых, для взыскания убытков необходимо доказать не только их размер, но и то, что сам управомоченный принял все возможные меры для их устранения. Это ставит его в весьма сложное положение и в отдельных случаях может привести даже к освобождению от ответственности нарушителя, фактически причинившего убытки. Во избежание таких последствий и предусматривается условие о неустойке.

В-третьих, убытки - величина неопределенная, они выявляются лишь после правонарушения, тогда как неустойка - величина точно фиксированная, заранее установленная и известная обоим участникам обязательства. Условия о неустойке с самого начала вносит полную ясность, по крайней мере в ее пределах ответственность обязательно должна наступить.

В-четвертых, когда устанавливаются длительно действующие обязательства, их нарушение чаще всего сводится не к полному отказу от исполнения, а к ненадлежащему исполнению, выражающемуся в просрочке, качественных дефектах и т. д. В момент самого правонарушения убытки либо еще не наступают, либо не получают осязаемого выражения. Вопрос об их компенсации может быть поставлен лишь по истечении более или менее значительного времени. Между тем кредитор уже в момент правонарушения должен располагать средством, достаточно оперативным, чтобы побудить должника к исполнению обязательства. Таким средством и является неустойка, которая вместе с тем позволяет управомоченному получить и предварительное возмещение убытков, хотя их размер определится лишь впоследствии, когда появится реальная возможность осуществить право на их возмещение.

^ Понятие задатка.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Отсюда следует, что задаток служит способом обеспечения толь­ко договорных обязательств. Задаток выполняет, следовательно, три функции. Во-первых, уплата задатка служит доказательством самого факта заключения договора, и если она оформлена письменно, нельзя оспаривать этот факт, хотя бы договор не был облечен в требуемую законом письменную форму. Во-вторых, задаток является способом, обеспечивающим выполнение обязательства, и в этом состоит его главная, основная функция. В-третьих, задаток выполняет платежную функцию, так как вносится и засчитывается в счет причитающихся по договору платежей.

Обеспечительное действие задатка распространяется как на сторону, его вносящую (задаткодателя), так и на контрагента, которому он вручается (задаткополучателя). В случае неисполнения обязательства задаткодателем он утрачивает сумму задатка, а если обязательство не выполняется задаткополучателем, последний обязан уплатить контрагенту двойную сумму задатка. Но так как в указанную двойную сумму входит ранее врученный ему задаток, то оба контрагента подвергаются действию одинаковых санкций. Различие в их правовом положении состоит лишь в том, что задаткополучатель владеет задатком к потому может его просто оставить за собой, если кон« трагент уклонится от исполнения обязательства, тогда как задаткодатель вынужден взыскивать двойную сумму задатка с его получателя, если тот нарушит при-пятое на себя обязательство.

Условие о задатке не устраняет права взыскивать причиненные неисполнением обязательства убытки в той их части, в какой они не покрываются суммой задатка. Однако соглашением сторон может быть установлено иное.

От задатка следует отличать аванс. Аванс имеет с задатком то общее, что и он выполняет как доказательственную, так и платежную функцию: выдача аванса доказывает установление обязательства, и вносится он в счет будущих платежей. Но в отличие от задатка аванс не обеспечивает исполнения обязательства. Поэтому, если не исполняется обязательство, по которому внесен аванс, он подлежит возврату, а споры об убытках и о применении иных санкций разрешаются на общих основаниях. При этом предполагается, что сумма, внесенная в счет будущих платежей, является авансом. Для признания ее задатком необходимо прямо указать об этом в соглашении сторон.

^ Понятие поручительства.

Поручительство - это договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в определенной части. Обеспечение обязательства при помощи поручительства базируется на уверенности, что возможность взыскания причитающегося кредитору долга становится тем прочней, чем большее число лиц обязывается его погасить. Обеспечительное действие поручительства состоит в том, что поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность с должником по основному, обязательству, т.е. кредитор в случае неисполнения обязанности должником вправе предъявить требование как к самому должнику, так и к поручителю.

Договор поручительства заключается между кредитором по основному обязательству и поручителем. Должник участником договора поручительства не становится, ибо и без того несет обязанность по уплате долга как субъект основного обязательства. Возможно принятие на себя поручительства по одному и тому же долгу одновременно несколькими лицами.

Форма договора поручительства установлена, независимо от суммы гарантированного поручительством долга, письменная, а её несоблюдение влечёт недействительность такой сделки. Поскольку договор поручительства носит акцессорный характер, его действительность также зависит и от действительности основного обязательства, обеспеченного поручительством. Это значит, что поручительство может обеспечивать лишь действительное требование и прекращается одновременно с прекращением главного требования. Объем поручительства не обязательно должен совпадать с объемом долга по основному обязательству. Стороны своим соглашением вправе ограничить ответственность поручителя частью долга либо его капитальной (основной) суммой без процентов и т. п. Но если подобные ограничения в договор не включены, поручитель отвечает в том же объеме, что и основной должник. Он отвечает, в частности, за уплату процентов, возмещение убытков, а также за уплату неустойки, обеспечивающей основное обязательство.

Поручитель, исполнивший основное обязательство, сам становится его участником вместо первоначального кредитора и к нему переходит принадлежавшее ранее кредитору требование со всеми его обеспечениями.

Поручительство прекращается в результате как прекращения обеспеченного им обязательства, так и истечения установленных давностных сроков. Так как поручитель отвечает за чужой долг, то установлены сокращенные сроки - для привлечения поручителя к ответственности. Если обеспеченное поручительством обязательство установлено на срок, иск к поручителю может быть предъявлен в пределах 3 месяцев по наступлении этого срока. В обязательствах, срок исполнения которых не указан или определен моментом востребования, поручительство сохраняет силу лишь в пределах одного года со дня заключения договора о поручительстве. Стороны, однако, вправе установить, не годичный, а другой срок меньшей или большей продолжительности для предъявления иска к поручителю по обязательству, срок исполнения которого не указан или определен моментом востребования.

^ Понятие гарантии.

В силу всего вышесказанного приходим к выводу, что гарант обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего обязательства в полном объеме или в части. Гарантироваться могут лишь действительные требования, а сам договор поручения, под страхом недействительности, должен быть совершен в письменной форме.

Обладая чертами сходства с поручительством, гарантия рядом моментов отличается от него.

Во-первых, гарантия применима не между любыми субъектами, а лишь в отношениях между юридическими лицами.

Во-вторых, поручительство устанавливается только договором, тогда как гарантия может вытекать из закона или договора.

В-третьих, гарантия, как правило, обеспечивает требование только в пределах недостатка собственных оборотных средств кредитуемой организации и всегда порождает лишь субсидиарную ответственность гаранта по обязательству основного должника.

В-четвертых, поручитель, исполнивший обязательство, замещает кредитора в его отношениях с должником. Гаранту такое право не предоставлено.

Прекращается гарантия в результате прекращения основного (обеспеченного) обязательства, а также истечением установленных давностных сроков. Гарантия прекращается, когда кредитор в течение 3 месяцев со дня наступления срока обязательства не предъявил иск к поручителю. Если срок исполнения обязательства не указан или определен моментом востребования, то при отсутствии иного соглашения ответственность поручителя прекращается по истечении одного года со дня заключения договора поручительства. Однако, стороны, в этом случае, вправе установить и другой срок меньшей или большей продолжительности.

^ Понятие банковской гарантии

Банковская гарантия – это выдаваемое одним лицом (гарантом), по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Субъектами данного обязательства являются:

гарант - лицо, которое выдает гарантию. В качестве таковых могут выступать только банковские или иным кредитные учреждения, страховые компании;

бенефициар - лицо, в пользу которого выдается гарантия, а в последствии, совершается платеж, выставляется аккредитив, или выплачивается по страховому полису;

принципал - основной, главный должник в обязательстве.

Банковская гарантия принципиально отличается от обычной гарантии предусмотренной ст. 196 ГК. Банковскую гарантию характеризует прежде всего особый субъектный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учреждения, имеющие лицензию на совершение банковских операций, либо страховые организации, созданные в соответствии с Законом Украины «О страховании». В рамках банковской гарантии не учитываются претензии и возражения принципала (основного должника) к бенефициару (кредитору), в связи с чем для кредитора (бенефициара) предпочтительнее получить банковскую гарантию, а не поручительство третьего лица или обычную гарантию. Банковская гарантия сохраняет силу и после прекращения основного обязательства или признания его недействительным. Предмет основного обязательства не важен для гаранта. Гарант обязан выполнить свои обязательства, даже если принципал возражает против этого и ссылается на обстоятельства, подтверждающие справедливость его возражений, хотя сама обязанность гаранта произвести платеж в пользу бенефициара имеет своим основанием неисполнение принципалом основного обязательства. В отличие от других обеспечительных обязательств, банковская гарантия может быть как безотзывной, так и отзывной.

Банковская гарантия должна быть совершена в форме письменного обязательства уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Гарантийное письмо является свидетельством заключения договора банковской гарантии и подтверждением всех условий ответственности гаранта перед кредитором должника. Требование бенефициара об оплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме.

Гарант имеет право, если иное не предусмотрено соглашением сторон, требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных по гарантии бенефициару.

Банковская гарантия может выдаваться банком либо непосредственно в пользу контрагента принципала (прямая гарантия), либо в пользу банка, обслуживающего контрагента (гарантия через посредство банка).

Банковская гарантия прекращает свое действие:

— уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

— окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

— отказом бенефициара от своих прав по гарантии и возвращением ее гаранту;

— отказом бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств;

— возвращением гаранту бенефициаром оригинала гарантийного письма, т.к. является подтверждением того, что никакой претензии по ней не будет предъявлено.

Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии любым из указанных способов, должен немедленно уведомить об этом принципала.

^ Понятие удержания как способа обеспечения исполнения

Суть удержания как способа обеспечения исполнения обязательства состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.

При удержании кредитор вправе требовать удовлетворения за счет удерживаемого имущества, однако он не приобретает ни права собственности, ни права пользования на удерживаемую вещь.

При удержании же вещь во всех случаях находится у кредитора, причем не в связи с заключением обеспечительного обязательства. Право на применение такого способа обеспечения исполнения, как удержание, кредитору предоставляется законодательством.

Действующее законодательство предусматривает возможность использования удержания как способа обеспечения обязательств лишь в некоторых случаях*. Например, ст.408 ГК указывает, что комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору суммы со всех сумм, поступивших к нему за счет комитента, а Закон Украины «О лизинге» предоставляет лизингополучателю право удерживать платежи надлежащие лизингодателю до устранения последним нарушений условий договора.

ЗАЛОГ

В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Из приведенной формулы залога следует, что в залоговом правоотношении в качестве кредитора всегда выступает залогодержатель, т.е. лицо, принимающее имущество в залог. Залогодателем, т.е. лицом, передающим имущество в залог, как правило, выступает должник по основному обязательству, но им может быть и третье лицо. Залог возникает в силу закона или договора и регламентируется Гражданским кодексом Украины и Законом Украины от 2 октября 1992 г. "О залоге"[1].

Залогом может быть обеспечено действительное требование, в частности, вытекающее из договора займа (банковской ссуды), купли-продажи, аренды, перевозки грузов и т.д. Залог может возникать и в отношении требований, которые возникнут в будущем при наличии договоренности сторон о размере обеспечения залогом таких требований.

Предметом залога может быть как имущество (вещь), так и имущественные права. Важно иметь в виду, что предметом залога могут быть только те вещи, (имущество) которое не исключено из гражданского оборота. Им может быть и такое имущество, которое станет собственностью залогодателя в будущем, т.е. после заключения договора залога, в том числе продукция, плоды и другие доходы (будущий урожай, приплод животных и т.п.). Предметом залога могут быть такие имущественные права, как, права на чужие вещи, арендные права на предприятия, строения, сооружения, кредиторские требования, наследственные и иные права.

Не могут быть предметом залога национальные культурные и исторические ценности, находящиеся в государственной собственности и занесенные либо подлежащие занесению в Государственный реестр национального культурного наследия, а также объекты государственной собственности, приватизация которых запрещена, имущественные комплексы государственных предприятий и их структурных подразделений, находящихся в процессе корпоратизации. Предметом залога не могут быть требования, имеющие личный характер, а также иные требования, залог которых запрещен законом.

В договоре о залоге должно указываться наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место проживания) сторон, содержание обеспеченного залогом требования, его размер и срок исполнения обязательства, опись, оценка и местонахождение имущества, а также иные условия, относительно которых по заявлению одной из стороны должно быть достигнуто соглашение. Если предметом договора является имущество, то договор охватывает и принадлежность этого имущества, а также неотделимые плоды, если иное не предусмотрено законом или договором. Залог имущества может осуществляться путем передачи товарораспорядительного документа (коносамента, складского удостоверения - ва-ранта и т.п.) кредитору. Ценные бумаги передаются непосредственно залогодержателю либо на дипозит банка или нотариальной конторы. В тех случаях, когда имущество находится в совместной собственности, то оно может быть передано в залог при наличии письменного согласия всех сособственников. Имущество, находящееся в общей долевой собственности может передаваться в залог при условии выделения из него доли в натуре.

В договоре о залоге имущественных прав должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю. В этом случае залогодатель обязан предупредить его о заключении договора залога. При залоге имущественных прав их стоимостная оценка определяется соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательным актом или не вытекает из характера самого права.

Замена предмета договора залога возможна только с согласия залогодержателя.

Риск случайной гибели или порчи предмета залога несет залогодатель, если иное не предусмотрено законом или договором.

Одновременно с заключением договора залога залогодержатель обязан застраховать переданное в его владение имущество, если это предусмотрено договором или законом. Когда залогодержателем является ломбард, то страхование является обязательным за счет залогодателя по цене, оговоренной сторонами при принятии имущества в залог. При оставлении заложенного имущества во владении залогодателя, на него возлагается обязанность по страхованию этого имущества. В случае наступления страхового случая залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения своих требований из сумм страхового возмещения.

Сторонами договора залога (залогодателем и залогодержателем) могут быть физические и юридические лица, а также государство. Залогодателем может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо - имущественный поручитель. В большинстве случаев залогодателем является собственник заложенного имущества, но может быть и другой титульный владелец, которому собственник передал имущество и право залога на него.

Государственное предприятие, обладающее имуществом на праве полного хозяйственного ведения, самостоятельно осуществляет залог этого имущества за исключением целостного имущественного комплекса предприятия, его структурных подразделений, зданий и сооружений, залог которых осуществляется с разрешения уполномоченных управлять государственным имуществом органов. Открытое акционерное общество, созданное в процессе корлоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности, осуществляет залог принадлежащего ему имущества по согласию с учредителем этого общества в порядке, предусмотренном для государственных предприятий. С момента принятия решения о приватизации имущества государственного предприятия или создания в процессе приватизации открытого акционерного общества, залог их имущества осуществляется с разрешения соответствующего органа приватизации.

Закон предъявляет определенные требования к форме договора залога. По общему правилу, договор залога должен быть заключен в простой письменной форме. Залог имущества в ломбарде оформляется выдачей ломбардного билета. Однако, если предметом залога является недвижимое имущество, транспортные средства, космические объекты, товары в обороте или переработке, договор залога должен быть нотариально удостоверен. Нотариальное удостоверение недвижимого имущества осуществляется по месту нахождения этого имущества, договора залога транспортных средств и космических объектов - по месту их регистрации, а товаров в обороте или переработке - по месту нахождения юридического лица. В этих случаях залогодатели обязаны вести Книгу записей залога. В случае несоблюдения требований о форме залога и его нотариального удостоверения договор залога признается недействительным и последствия наступают в виде двухсторонней реституции.

Право залога возникает с момента заключения договора залога, если же договор подлежит нотариальному удостоверению - то с момента его удостоверения, а если договор залога подлежит регистрации - с момента регистрации. Если же предмет залога, в соответствии с законом или договором, должен находиться у залогодержателя, то право залога возникает с момента передачи ему предмета залога. В том случае, когда такая передача произошла до заключения договора, - то с момента его заключения.

Залогодатель по общему правилу сохраняет право распоряжения заложенным имуществом, если иное не предусмотрено законом или договором. Он может отчуждать данное имущество, но только по согласию залогодержателя и при условии перехода к новому залогодателю основного долга, обеспеченного залогом.

В соответствии с действующим законодательством допускается последующий залог, если иное не предусмотрено законом или предыдущим договором залога. При последующем залоге требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости предмета залога после требований предшествующих залогодержателей. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю о всех предыдущих залогах данного имущества, а также о характере и размере обеспеченных этими залогами обязательств. При невыполнении этой обязанности он обязан возместить убытки, возникшие вследствие этого у любого залогодержателя.

Главное назначение залога состоит в том, что залогодержатель, согласно действующему законодательству, имеет право за счет заложенного имущества удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором - неустойку), необходимые затраты на содержание заложенного имущества, а также затраты по осуществлению обеспеченных залогом требований, если иное не предусмотрено договором залога.

Право обращения взыскания на заложенное имущество возникает с момента неисполнения основного обязательства (например, если долг не возвращается в оговоренный срок), если иное не предусмотрено законом или договором. При прекращении юридического лица, являющегося залогодателем, залогодержатель приобретает право обращения взыскания на заложенное имущество независимо от наступления срока исполнения основного обязательства.

Если предмет залога составляют две или более вещи (два или более права), взыскание может быть обращено на все эти вещи (права) либо на любую из вещей (прав) по выбору залогодержателя. В этом случае он сохраняет право обращать взыскание в последующем и на другие вещи (права), являющиеся предметом залога. Требования последующих залогодержателей удовлетворяются за счет стоимости залога после полного обеспечения требований предыдущего залогодержателя. В том случае, когда третье лицо удовлетворило требования залогодержателя, то к нему переходят одновременно с правом требования обеспечивающий его залог. .

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, арбитражного суда, третейского суда, если иное не предусмотрено законом, а также в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариусов.

Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется судебным исполнителем на основе исполнительного листа суда или приказа арбитражного суда, либо исполнительной надписи нотариусов. Сама реализация заложенного имущества производится с аукционов (публичных торгов), если иное не предусмотрено договором, а реализация заложенного имущества государственных предприятий и открытых акционерных обществ, созданных в процессе корпорати-зации, все акции которых находятся в государственной собственности - исключительно с аукционов (публичных торгов). В том случае, если аукцион не состоится, то залогодержатель вправе с согласия залогодателя оставить вещь у себя по начальной цене, а если залогодатель не даст такого согласия - имущество реализуется в установленном порядке.

Реализация заложенных имущественных прав производится путем уступки залогодателем залогодержателю требований, вытекающих из этих прав. Залогодержатель имеет право требовать в судебном порядке перевода на него заложенного права с момента возникновения права обращения взыскания на предмет залога.

В тех случаях, когда сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, является недостаточной для полного удовлетворения требований залогодержателя, он имеет право, если иное не установлено законом или договором, получить разницу за счет иного имущества должника в порядке очередности, установленной законодательством. Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница подлежит возврату залогодателю. Если при реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия (открытого акционерного общества, созданного в процессе корпоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности), являющегося предметом залога, выручена денежная сумма, превышающая размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница засчитывается в соответствующий бюджет.

Залогодатель имеет право в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство (вернув долг или ту его часть, исполнение которой просрочено).

Залог сохраняет силу в том случае, если по одному из оснований, предусмотренных законом, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняется и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.

Право залога прекращается в случаях: прекращения обеспеченного залогом обязательства; приобретения права собственности залогодержателем на заложенное имущество, принудительной продажи заложенного имущества; окончания срока действия права, составляющего предмет залога. Если кредитор по основному обязательству отказывается принять обеспеченное залогом денежное требование ответчика, сумма вносится залогодателем на депозит государственной нотариальной конторы или частного нотариуса. В том случае, когда внесенная сумма полностью покрывает долг, залог также прекращается.

В соответствии с действующим законодательством различают пять видов залога'.

1) Ипотека - это залог земли, другого недвижимого имущества (зданий, сооружений, квартир, целостных имущественных комплексов, предприятий и т.п.), остающихся во владении и пользовании у залогодателя или третьего лица.

Ипотечный залогодержатель вправе, если иное не предусмотрено законом или договором: проверять документально и фактически наличие, размер, состояние и условия сохранности предмета залога, требовать от залогодателя надлежащего хранения предмета залога, требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога. Если предмет залога утрачен не по вине залогодержателя и залогодатель его не заменил, то залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства.

Ипотечный залогодатель обязан совершать действия, необходимые для поддержания предмета ипотеки в надлежащем состоянии; досрочно исполнить основное обязательство, если это не противоречит содержанию обязательства; он вправе реализовать с письменного согласия залогодержателя предмет ипотеки с переводом на приобретателя основного долга, обеспеченного залогом; с письменного согласия залогодержателя передавать предмет ипотеки в аренду.

2) Залог товаров в обороте или переработке - это залог, предметом которого могут быть сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция и т.п. При залоге товаров в обороте или переработке залогодатель сохраняет за собой право владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога. В случае отчуждения заложенных товаров залогодатель обязан заменить их другими товарами такой же или большей стоимости. Поэтому при данном залоге указанное имущество перестает быть предметом залога с момента их вручения приобретателю либо транспортной организации для отправки приобретателю или передачи на почту для пересылки, а вновь приобретенные залогодателем товары, предусмотренные в договоре залога с момента возникновения на них права собственности, становятся предметом залога.

3) Заклад - это залог недвижимого имущества, которое передается залогодателем во владение залогодержателю. По соглашению сторон предмет заклада' может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог), а индивидуально определенная вещь может быть снабжена знаками, подтверж-. дающими залог.

Залогодержатель по договору заклада обязан принимать меры, необходимые для сбережения предмета заклада, в предусмотренных договором случаях получать приносимую предметом заклада прибыль в интересах залогодателя (например, урожай); если допускается пользование предметом заклада, то регулярно сообщать об этом залогодателю; страховать предмет заклада в интересах и за счет залогодателя; уплачивать налоги и сборы за счет залогодателя; немедленно уведомлять залогодателя об опасности гибели или повреждения предмета заклада;

немедленно вернуть предмет заклада после исполнения залогодателем основного обязательства.

Залогодержатель, если это предусмотрено договором, может пользоваться предметом заклада, а полученные им доходы должен направлять на покрытие расходов, связанных'с содержанием предмета заклада. Полученные, от использования предмета заклада доходы, могут также засчитываться в счет погашения процентов по долгу, обеспеченного закладом либо самого долга. Если возникает угроза гибели предмета заклада не по вине залогодержателя, то он имеет право потребовать от залогодателя его замены, а если получит отказ - досрочно обратить взыскание на предмет заклада. Если залогодержатель сохраняет или использует предмет заклада ненадлежащим образом, залогодатель в любое время вправе требовать прекращения залога или досрочно исполнить обеспеченное закладом требование.

Залог- движимых вещей в ломбарде - это также вид заклада, который осуществляется специализированными организациями - ломбардами, а также другими организациями, для которых предоставление кредитов гражданам под залог является предметом их деятельности, если они имеют на это лицензию. Заложенные вещи во всех случаях передаются ломбардам, который не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, он вправе на основе исполнительной надписи нотариуса по окончанию льготного двухмесячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.

За утрату или повреждение предмета заклада залогодержатель несет ответственность в размере стоимости утраченного имущества, а за повреждение предмета заклада - в, размере суммы, на которую снизилась стоимость заложенного имущества.

4) Залог имущественных прав - это залог, предметом которого являются права требования залогодателя по обязательствам к своим должникам. Залогодатель может заключить такой договор залога как на принадлежащее ему на момент заключения договора права требования по обязательству, в котором он является кредитором, так и таких, которые могут возникнуть в будущем. В этом случае в договоре должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю, о чем этот должник обязан быть уведомлен. Срочное право требования (например, к наследникам должника) может быть предметом залога только до окончания срока его действия (в приведенном примере - до 6 месяцев).

При залоге имущественных прав, если иное не предусмотрено договором, залогодатель обязан исполнить действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права; не делать уступки заложенного права; не совершать действий, прекращающих заложенное право или уменьшающих его стоимость; принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств третьих лиц; уведомлять залогодержателя об изменениях, происшедших в заложенном праве при его нарушении со стороны третьих лиц.

Залогодержатель, если иное не предусмотрено договором, имеет право требовать в судебном порядке в любое время перевода на себя заложенного права, если залогодатель нарушил свои обязанности, выступать в качестве третьего лица в суде, в котором рассматривается иск о заложенном праве; в случае нарушения залогодателем .обязанности самостоятельно применять' все меры для защиты заложенного права.

В том случае, если должник залогодателя до выполнения им обязательства, обеспеченного залогом, выполнит свою обязанность, все полученное при этом залогодателем становится предметом залога, о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя. При получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы на счет залогодержателя во исполнение обязательства, обеспеченного залогом, если иное не установлено договором залога.

5) Залог ценных бумаг (векселей и т.п.), которые могут передаваться путем совершения передаточной надписи (индосамента), осуществляется путем индосамента и вручения залогодержателю этой ценной бумаги. Ценные бумаги, которые не передаются индосаментом, переходят по соглашению сторон. По соглашению сторон ценные бумаги могут быть переданы на сохранение на депозит государственной нотариальной конторы, частного нотариуса или банка. „

Если законом или договором не предусмотрено иное, купонные листы на выплату процентов, дивидендов и другие доходы от указанного в ценной бумаге права являются предметом договора залога только в тех случаях, если они переданы кредитору залогового обязательства.

При залоге ценных бумаг на предьявителя действуют нормы, которые предусмотрены Законом Украины "О залоге" для залога товаров в обороте или переработке.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18Скачать файл (2216.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации