Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

1. Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту порушених, невизнаних і оспорюваних прав, свобод і інтересів фізичних осіб, юридичних осі - файл


скачать (3633.2 kb.)


1.Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту порушених, невизнаних і оспорюваних прав, свобод і інтересів фізичних осіб, юридичних осіб і держави.

Судовий захист прав і свобод людини – це один із видів державного захисту прав і свобод людини, громадянина. І саме держава бере на себе таку відповідальність та обов’язок.

Основними законодавчими документами, які регламентують це право є:

Конституція України.

Право на судовий захист передбачено статтею 55 Конституції України. «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, інших громадян».

Конституція України гарантує кожному захист його прав і свобод в межах кримінального, адміністративного, господарського, цивільного, конституційного судочинства України. І ніхто не може обмежувати право на судовий захист, так як це суперечить принципу рівності усіх перед законом.

Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спід щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обгрунтованність будь – якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Право на судовий захист в суді реалізується у двох формах:

1.         Особисто самим учасником за допомогою наданих йому процесуальних норм;

2.         Захисником – адвокатом.

Кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. (Стаття 59 Конституції України). У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно (стаття 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»).

Для реалізації свого права на судовий захист необхідно щоб особа дійсно бажала такого захисту та мала певний рівень правових знань. Для отримання прав а на судовий захист кожна особа має знати куди її звертатись.
Скачать файл (3633.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации