Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті - файл 10_Розд 4 Контр знань.doc


Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті
скачать (4240.9 kb.)

Доступные файлы (41):

10_Розд 4 Контр знань.doc69kb.30.08.2002 10:44скачать
12_Додаток 3.doc169kb.30.08.2002 10:55скачать
3_Блок теми 6 Еволюц.doc96kb.30.08.2002 09:46скачать
4_Блок теми 7 Сучас зас.doc197kb.27.09.2002 13:29скачать
5_┴ыюъ Єхьш 8 ▓╤ тшЁюс.doc91kb.30.08.2002 10:00скачать
8_Блок теми 11.doc232kb.23.09.2002 11:54скачать
Блок теми 10.doc434kb.14.05.2002 12:14скачать
Блок теми 5 Конц-техн.doc119kb.08.05.2002 11:22скачать
Блок теми 6 Еволюц.doc138kb.20.05.2002 12:31скачать
Блок теми 7 Сучас зас.doc322kb.09.05.2002 16:44скачать
Блок теми 9.doc1074kb.09.05.2002 17:01скачать
Вступ, прогр, 4 теми.doc275kb.22.05.2002 23:13скачать
╟ь│ёЄ.doc52kb.08.05.2002 12:25скачать
╤яшёюъ ы│ЄхЁрЄєЁш.doc37kb.08.05.2002 12:23скачать
Backup_of_Backup_of_VI.cdr
Backup_of_VI.cdr
VI.cdr
Dodat.doc497kb.05.12.2002 17:28скачать
Liter.doc22kb.26.11.2002 13:10скачать
R_1.doc114kb.06.12.2002 12:18скачать
R_2.doc562kb.05.12.2002 17:16скачать
R_3.doc1634kb.05.12.2002 17:18скачать
R_4.doc538kb.05.12.2002 17:21скачать
R_5.doc101kb.26.11.2002 13:08скачать
Tityl.doc27kb.06.12.2002 12:42скачать
Zmist.doc29kb.06.12.2002 12:27скачать
Копия Dodat.wbk
Копия Liter.wbk
Копия R_1.wbk
Копия R_2.wbk
Копия R_3.wbk
Копия R_4.wbk
Копия R_5.wbk
Копия Tityl.wbk
Копия Zmist.wbk
Блок теми 9.doc1074kb.09.05.2002 17:01скачать
Копия 11_Додатки 1 та 2.wbk
Копия 2_Блок теми 5 Конц-техн.wbk
Копия 7_Блок теми 10.wbk
Копия 9_Розд 3 Контр раб.wbk
Рисунки.doc33kb.30.08.2002 09:28скачать

содержание

10_Розд 4 Контр знань.doc

IV Методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни

1. Перелік питань, які охоплюють зміст робочої програми дисципліни та виносяться на іспит


 1. Класифікація технологічних процесів та операцій оброблення економічної інформації.

 2. Забезпечувальні та функціональні підсистеми інформаційної системи.

 3. Структура економічної інформації.

 4. Методи класифікації та кодування економічної інформації.

 5. Компоненти автоматизованого банку даних та їх характеристика.

 6. Класифікація інформаційних систем менеджменту.

 7. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту.

 8. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту: системи планування матеріальних ресурсів MRP, системи планування ресурсів виробництва MRPII, системи планування ресурсів підприємства ERP.

 9. Етапи розвитку інформаційних систем менеджменту: розвинені системи планування APS; комп’ютерні інтегровані системи CIM, системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників CSRP, інтеграція ланцюжків постачань SCI, системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

 10. Системи планування ресурсів виробництва MRPII.

 11. Функції систем планування ресурсів виробництва MRPII за стандартом APICS.

 12. Система управління підприємством за стандартом MRPII (схема).

 13. Системи планування ресурсів підприємства ERP. Вимоги до ERP-систем.

 14. Розвинені системи планування APS.

 15. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp.

 16. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: процес оброблення замовлень на купівлю-продаж.

 17. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: функції обслуговування покупців.

 18. Системи планування ресурсів, орієнтованого на замовників csrp: планування виробництва.

 19. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.

 20. Характеристика підходів до проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 21. Об’єктно-орієнтований підхід до проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 22. Процесно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 23. Принципи створення динамічних інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 24. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP.

 25. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: розроблення стратегії автоматизації.

 26. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: вибір системи.

 27. Етапи процесу впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP: упровадження системи.

 28. Основні стратегії впровадження інформаційної системи.

 29. Основні підходи до реорганізації діяльності підприємств.

 30. Реорганізація діяльності підприємства за методикою BSP.

 31. Підхід до реорганізації підприємств CPI/TQM (постійне вдосконалення процесів/ глобальне управління якістю).

 32. Підхід реінжинірингу бізнес-процесів BPR.

 33. Функціонально-орієнтований підхід до побудови інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 34. Склад функціональних підсистем інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 35. Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер».

 36. Моделі архітектури «клієнт-сервер».

 37. Організація оброблення інформації з використанням технології «інтранет».

 38. Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP.

 39. Вимоги до прикладних програм OLAP відповідно до тесту FASMI.

 40. Різновиди прикладних програм OLAP залежно від способу зберігання інформації.

 41. Сховища даних.

 42. Послідовність створення сховищ даних.

 43. Програмні агенти.

 44. Різновиди програмних агентів.

 45. Класифікація програмних агентів за місцем використання.

 46. Характеристики програмних агентів.

 47. Мережі автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу.

 48. Класи типових автоматизованих робочих місць (АРМ).

 49. Автоматизація технічної підготовки виробництва.

 50. Автоматизація розрахунку зведеної застосовності деталей і складальних одиниць у виробі.

 51. Автоматизація розрахунку часу роботи обладнання за виготовлення виробу.

 52. Автоматизація розрахунку нормативних витрат матеріалів на одиницю виробу.

 53. Автоматизація розрахунку витрат праці і заробітної плати на одиницю виробу.

 54. Автоматизація техніко-економічного планування. Формування середньострокових планів виробництва.

 55. Автоматизація розрахунку планової потреби в обладнанні на річний план виробництва.

 56. Автоматизація розрахунку планової потреби матеріалів на річний план виробництва.

 57. Автоматизація розрахунку планової потреби в основних робітниках і заробітній платі на річний план виробництва.

 58. Автоматизація розв’язання задач оперативного управління виробництвом на підприємстві.

 59. Автоматизація розрахунку завантаження обладнання по цеху на місяць.

 60. Автоматизація розрахунку ліміту матеріалів по цеху на місяць.

 61. Автоматизація розрахунку планової трудомісткості виробничої програми і фонду заробітної плати по цеху на місяць.

 62. Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3.

 63. Комплексна система управління ресурсами підприємства BAAN.

 64. Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications.

 65. Система комплексного планування ресурсів підприємства J.D.Edwards OneWorld.

 66. Система управління підприємством AXAPTA.

 67. Структура і функції програмного комплексу «Галактика».

 68. Корпоративна система автоматизації управління підприємством Technoclass 2000.

 69. Комплексна система управління підприємством IT-підприємство.

 70. Система управління фінансами та бізнесом SunSystems.

 71. Система управління бізнесом і фінансами Scala.

 72. Система автоматизації менеджменту DeloPro.

 73. Функціональна характеристика фінансово-аналітичних інформаційних систем.

 74. Система фінансового моделювання Project Expert.

 75. Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert.

 76. Побудова моделі у Project Expert.

 77. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт.

 78. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт за функціональними можливостями.

 79. Класифікація програмних систем для автоматизації бухгалтерських робіт за способом організації.

 80. Вимоги до аналітичного обліку в бухгалтерських інформаційних системах.

 81. Програма «1С:Бухгалтерія».

 82. Можливості, що забезпечують гнучкість обліку в програмі «1С:Бухгалтерія».

 83. Система БЕСТ фірми «Інтелект-Сервіс».

 84. Бухгалтерська система «Інтегратор».

 85. Програмний комплекс «Акцент-бухгалтерія».

 86. Можливості аналітичного обліку в програмному комплексі «Акцент-бухгалтерія».

 87. Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус».

 88. Програмний комплекс для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку SoNet.
^

2. Приклади типових завдань, які виносяться на іспит


Завдання 1. Вихідний документ «Відомість виконання плану відвантаження продукції» включає такі реквізити: належить поставити за квартал, код виробу, дата, найменування покупця, відвантажено (за добу, з початку кварталу), найменування виробу, код покупця, відхилення від квартального плану.

Розробити форму вихідного документа; навести математичний алгоритм розрахунків та структури записів вхідних інформаційних масивів для формування вихідного документа.

Завдання 2. Вихідний документ «Відомість планової потреби обладнання на виконання річного плану виробництва продукції» містить такі реквізити: планова кількість обладнання; фактична наявність обладнання, відхилення (кількісне, відносне), код і найменування обладнання, сума амортизаційних відрахувань: план, факт, відхилення (вартісне, відносне), амортизаційні відрахування на одиницю обладнання.

Розробити форму вихідного документа; навести математичний опис розрахунку його показників; запропонувати склад бази даних для одержання вихідного документа та навести структуру інформаційних масивів.

Завдання 3. Вихідний документ «Відомість планової потреби матеріалів на виконання річного плану виробництва продукції» містить такі реквізити: одиниця виміру, маса виробів, потреба матеріалів на план (кількість, вартість), код і найменування матеріалу, відходи (кількість, відносна величина).

Спроектувати форму вихідного документа та навести формули розрахунку його показників. Навести структури записів вхідних інформаційних масивів для формування документа.

Завдання 4. Вихідний документ «Відомість трудомісткості виробу по групах обладнання» містить такі реквізити: код обладнання, код цеху, найменування виробу, застосовність деталей у виробі, час роботи обладнання, код виробу, найменування обладнання, код деталі.

Спроектувати форму відомості. Навести математичний опис розрахунку часу роботи обладнання на виріб. Запропонувати структуру інформаційних масивів для автоматизованого формування вихідного документа.

Завдання 5. Вихідний документ «Відомість норм витрат матеріалів на виріб» містить такі реквізити: код деталі, код виробу, код і найменування матеріалу, застосовність деталей у виробі, коефіцієнт відходу матеріалу, маса деталей на виріб, найменування виробу, одиниця виміру, норма витрат матеріалу на виріб.

Спроектувати форму вихідного документа, навести математичний опис розрахунку норми витрат матеріалу на виріб і коефіцієнта відходу матеріалу. Запропонувати інформаційні масиви для автоматизованого формування вихідного документа.

Завдання 6. Вихідний документ «Відомість нормативних затрат праці та заробітної плати на виріб» містить такі реквізити: сума заробітної плати, професія, розряд робіт, розцінка, код і найменування виробу, застосовність деталей у виробі, зведена норма часу, код деталі, норма часу.

Спроектувати форму вихідного документа. Навести математичний опис розрахунку зведеної норми часу. Запропонувати інформаційні масиви для автоматизованого формування вихідного документа.

Завдання 7. База даних для розрахунку фактичної собівартості одиниці випущеної продукції у деякому місяці містить такі файли:

1. Масив фактичної собівартості випуску продукції (поля: код виробу, код економічного елемента, код статті калькуляції, сума фактичних витрат на випуск продукції).

2. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу, нормативно-планова собівартість одиниці виробу).

3. Масив випуску готової продукції (поля: код виробу, місяць, кількість фактично випущеної продукції).

Навести математичний алгоритм для розрахунку фактичної собівартості одиниці готової продукції та її відхилення від нормативної. Розробити форму вихідного документа «Відомість фактичної собівартості одиниці випущеної продукції в ______ місяці _____ року».

Завдання 8. База даних для обліку руху деталей і складальних одиниць на складі напівфабрикатів у деякому місяці містить такі файли:

1. Довідник найменувань деталей та складальних одиниць (поля: код деталі (складальної одиниці), найменування деталі (складальної одиниці)).

2. Масив надходження деталей (складальних одиниць) на склад (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер операції, номер документа, кількість).

3. Масив витрат деталей (складальних одиниць) зі складу (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер операції, номер документа, кількість).

4. Масив залишку деталей (складальних одиниць) на складі (в цеху) (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, кількість).

Навести математичний алгоритм для розрахунку залишку деталей на складі на кінець місяця. Розробити форму вихідного документа — оборотної відомості руху деталей і складальних одиниць на складі.

Завдання 9. База даних для обліку надходження готової продукції на склад у деякому місяці містить такі файли:

1. Масив надходження готової продукції на склад (поля: код складу, код виробу, дата, код операції, код цеху-виробника, номер документа, кількість).

2. Масив плану випуску готової продукції (поля: код цеху, код виробу, місяць, планова кількість).

3. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу, ціна).

Навести математичний алгоритм для розрахунку кількісного і вартісного відхилення фактичної кількості випуску продукції від планової. Розробити форму відомості надходження готової продукції на склад.

Завдання 10. База даних для обліку виконання плану відвантаження продукції містить такі файли:

1. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код виробу, найменування виробу).

2. Масив договорів на відвантаження готової продукції (поля: код виробу, код покупця, номер договору, план відвантаження).

3. Масив відвантаження продукції покупцям (поля: код виробу, код складу, дата відвантаження, номер документа, код покупця, кількість).

Навести математичний алгоритм для розрахунку відхилення фактичної кількості відвантаженої продукції від планової. Розробити форму відомості виконання плану відвантаження продукції.
^

3. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни

3.1. Порядок поточного контролю знань з дисципліни


Об’єктом поточного контролю знань студента з дисципліни є:

 1. контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

 2. контроль за виконанням модульних завдань.
^

Контроль систематичності та активності роботиМаксимальна оцінка за систематичну роботу та активність студента протягом семестру дорівнює 20 балам і складається з:

 • оцінки за відвідування студентом занять (від 0 до 10 балів);

 • оцінки активності та рівня знань, виявлених студентом на практичних заняттях під час розв’язання завдань та відповідей на теоретичні питання (від 0 до 10 балів).^

Контроль за виконанням модульних завданьМаксимальна оцінка за виконання модульних завдань — 20 балів. Програма дисципліни умовно поділяється на два модулі, яким відповідають наведені нижче теми та модульні завдання.

Перший модуль об’єднує теми «Інформаційні системи та їх роль в управлінні народним господарством», «Економічна інформація та засоби її формалізованого опису», «Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації», «Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем менеджменту», «Еволюція інформаційних систем менеджменту», «Інформаційна система виробничого менеджменту», «Комерційні програмні системи автоматизації управління підприємством, організацією», «Інформаційні системи для автоматизації бухгалтерських робіт».

Модульне завдання передбачає виконання лабораторної роботи № 1 «Розв’язання задач технічної підготовки виробництва та техніко-економічного планування на підприємстві з використанням програмного комплексу «Галактика».

Максимальна оцінка за виконання лабораторної роботи № 1 — 15 балів. Вона складається з оцінки за підготовку і захист теоретичної частини звіту — документа «Постановка та алгоритм розв’язання задачі» (від 0 до 10 балів) і практичних результатів, отриманих під час роботи з програмним комплексом «Галактика» (від 0 до 5 балів).

Другий модуль об’єднує теми «Інформаційні системи фінансового аналізу», «Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної інформації», «Використання сучасних технологічних засобів оброблення інформації в ІСМ».

Модульне завдання передбачає виконання лабораторної роботи № 2 «Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням системи Project Expert».

Максимальна оцінка за виконання лабораторної роботи № 2 — 5 балів.

^

Умови допуску до іспитуРезультати поточного контролю знань студента в цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи і виконання модульних завдань) оцінюються у діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту.

Результати поточного контролю знань студента, який отримав 20 і більше балів, заносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у чотири-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана виконати їх до останнього практичного заняття. Порядок їх виконання та зараховування визначає викладач.

^

3.2. Підсумкове оцінювання знань з дисципліни

Екзаменаційні білети містять п’ять теоретичних питань і одне практичне завдання. Кожна відповідь на питання або завдання оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів.

Оцінювання рівня знань, виявлених під час відповіді на питання або завдання білета, здійснюється за такими критеріями:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння інформації з лекційного курсу, основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом і методами, передбаченими програмою;

 • задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знання основного програмного матеріалу; засвоєння основної інформації з лекційного курсу; володіння основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, вміння використовувати їх для розв’язання типових завдань, допускаючи окремі непринципові помилки;

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знанні основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методами та інструментарієм, з допущенням під час їх використання принципових помилок; відсутність відповіді на питання.

Далі оцінки за окремі питання та завдання підсумовуються в межах білета. Результати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 60 балів.

Загальна підсумкова оцінка знань студента з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю (за умови, що ця сума становить 20 балів і більше) та суми балів за результатами іспиту (за умови, що ця сума становить 30 балів і більше).

Якщо сумарна оцінка за відповіді студента на питання та завдання білета менша за 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результати іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. У такому разі результати поточного контролю не враховуються.
Переведення загальної підсумкової оцінки зі стобальної шкали оцінювання у чотирибальну здійснюється в такий спосіб:
 1. від 85 до 100 балів — оцінка «відмінно»;
 2. від 65 до 80 балів — оцінка «добре»;

 3. від 50 до 60 балів — оцінка «задовільно»;

 4. менше 50 балів — оцінка «незадовільно».
^

4. Зразок екзаменаційного білета


 1. Системи планування ресурсів виробництва MRPII.

 2. Характеристика підходів до проектування інформаційних систем менеджменту (ІСМ).

 3. Різновиди прикладних програм OLAP залежно від способу зберігання інформації.

 4. Автоматизація розрахунку нормативних витрат матеріалів на одиницю виробу.

 5. Система автоматизації менеджменту DeloPro.

 6. Практичне завдання: Вихідний документ «Відомість виконання плану відвантаження продукції» включає такі реквізити: належить поставити за квартал, код виробу, дата, найменування покупця, відвантажено (за добу, з початку кварталу), найменування виробу, код покупця, відхилення від квартального плану.

Розробити форму вихідного документа; навести математичний алгоритм розрахунків і структури записів вхідних інформаційних масивів для формування вихідного документа.Скачать файл (4240.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации