Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Задача - файл 1.docx


Задача
скачать (131.1 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx132kb.19.11.2011 09:24скачать


1.docx

Задача №3

В кінці повітряної лінії довжиною l та хвильовим опором Zв, що протягом довгого часу живиться генератором постійної напруги Uг, приєднане активне навантаження Rн. Знайти розподіл напруги та струму вздовж лінії через час t після відключення навантаження. Розподіл напруги та струму вздовж лінії показати графічно.

Варіант

Uг, В

l, км

Zв, Ом

Rн, Ом

t, мкс

1

110

120

500

600

250

Розв’язок:

Задачу будемо розв’язувати методом підключення паралельно рубильнику двох джерел струму, що направлені в різні сторони. Струми джерел дорівнюють струму I0 через рубильник до комутації. Далі схему можна представити у вигляді двох схем (рис.2а, 2б, 2в) за методом накладання: одна схема буде відображати режим до комутації, інша – перехідний режим після комутації.i0=I0=UгRн=110∙103600=183,333 (кВ);

Uотр=Iотрzв=183,333∙500=91,6665 (кВ);

U=UГ+Uотр=110+91,6665 =201,6665 (кВ);

i=I0-iотр=183,333 -183,333=0 (А).

Для побудови графіків розподілу струму та напруги в момент часу t=260 мкс після відключення навантаження визначимо час проходження хвилі від початку до кінця лінії зі швидкістю v=3∙108 м/с:

t1=120∙1033∙108=40∙10-5 (мкс)

Після відключення навантаження зворотня хвиля пройде відстань:

lx=v∙t=3∙108∙250∙10-6=75 (км)


Скачать файл (131.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации