Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекції - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - файл 1.doc


Лекції - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
скачать (1093.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1094kb.19.11.2011 09:45скачать

Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
№ 4 від 09.01.98

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.94 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за № 94/303,
Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються.

 2. З набранням чинності зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", затверджені Міненерго СРСР 21.12.84 (ДНАОП 0.00.1.21-84 ).

 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям та їх об'єднанням вжити необхідних заходів щодо дотримання цих Правил.

 4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Правил.

 5. Головному управлінню охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

 6. Виконуючому обов'язки начальника управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду Андреєву С.А. - подати протягом двох тижнів головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

 7. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 26.08.97 № 227 "Про затвердження Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів".

 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І.Д.


Перший заступник Голови Комітету С.О.Сторчак
Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 09.01.98 № 4
Правила

безпечної експлуатації електроустановок споживачів


 1. Загальні положення
  1. Галузь застосування

   1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов'язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

   1. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

   1. В цих Правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.

   1. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987", затверджених Міненерго СРСР 12.02.81.

   2. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 22.06.95 № 400 та зареєстрованим в Мін'юсті України 14.07.95 за № 219/755.

   3. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.

   4. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів.

Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов'язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація-замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку.

Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і російською) мовою.

Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.

   1. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов'язкове дотримання також вимог СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

   2. Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.

   3. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.
  1. Скорочення, терміни, визначення

Скорочення, термін

Визначення

АВР

Автоматичне включення резерву

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

АТС

Автоматична телефонна станція

БЕМЩ

Безпечна експериментальна максимальна щілина - максимальна щілина між фланцями оболонки, через яку не проходить передача вибуху з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації суміші в навколишній атмосфері

БМО

Будівельно-монтажна організація

ВРУ

Відкрите розподільче устаткування

ЕМП

Електромагнітне поле

ЗРУ

Закрите розподільче устаткування

ВЧ-зв'язок

Високочастотний зв'язок

ЗДТУ

Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв'язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв'язку і телемеханіки)

КЗ

Коротке замикання

КЛ

Кабельна лінія електропередавання

КЛЗ

Кабельна лінія зв'язку

КРУ (КРУЗ)

Комплектне розподільче устаткування внутрішньої (зовнішньої) установки

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

КТП

Комплектна трансформаторна підстанція

МТС

Місцева телефонна станція

НПП

Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний пункт

РЗАіТ

Релейний захист, автоматика і телемеханіка

ПБ

Правила безпеки

ПВЕ

Правила влаштування електроустановок

ПЛ

Повітряна лінія електропередавання

ПЛЗ

Повітряна лінія зв'язку

ПТЕ

Правила технічної експлуатації

ППР

Проект проведення робіт

ПВВРЕ

Правила випробуваня вибухонебезпечного рудникового електрообладнання

ПС

Підстанція

РУ

Розподільче устаткування

ТАВ

Пристрої теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керування

ТП

Трансформаторна підстанція

ТУ

Технічні умови

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Два і більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем

Вторинні (допоміжні) кола

Сукупність рядів затискачів і електричних проводів, що з'єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювання, захисту і сигналізації

"Допускається", "може"

Означає, що вказані вимоги Правил застосовуються як виняток, як вимушені (за місцевими умовами)

Допуск

Комплекс заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота за даним нарядом

Електроустановка

Установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія

Електроустановка без місцевих чергових працівників

Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслуговують ОВБ або оперативно-ремонтні працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її дільниця, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ

Електроустановка до 1000 В

Електроустановка напругою до 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка понад 1000 В

Електроустановка напругою 1000 В та понад 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електрообладнання

Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; всі види захисту електроустановок

Зона впливу електричного поля

Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м

Зона екранування

Простір поблизу будівель і споруд, що перебувають в електричному полі, а також заземлення металоконструкцій, фундаментів під обладнанням силових трансформаторів і великогабаритних об'єктів, в якому напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м

Комутаційний апарат

Електричний апарат, призначений для комутації електричного кола (вимикач, вимикач навантаження, роз'єднувач, відокремлювач, автомат, рубильник, пакетний вимикач, запобіжник тощо)

Машини вантажопідіймальні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей, на які поширюються "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом тощо

Механічний замок

Замок, що замикається ключем або знімною ручкою

Напруженість неспотвореного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначається в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи

Наряд-допуск (наряд)

Складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи

Нарядно-допускна система

Комплекс заходів, що забезпечує безпечне проведення робіт в електроустановках Складається з організаційних і технічних заходів. Технічних заходів вживають під час підготовки робочого місця

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ)

Виїзна бригада оперативних чергових працівників, які навчені і допущені до виконання оперативних перемикань та окремих видів ремонтних робіт, передбачених виробничими інструкціями

Оперативне обслуговування електроустановок

Комплекс робіт з: ведення необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання; підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску); технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв'язку

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані з обидвох боків лінії від крайніх проводів за невідхиленого їх положення на відстані, м:

 • для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ – 2

 • для ПЛ 1 – 20 кВ – 10

 • для ПЛ 35 кВ – 15

 • для ПЛ 110 кВ – 20

 • для ПЛ 154, 220 кВ – 25

 • для ПЛ 330, 400, 500, +- 400 кВ – 30

 • для ПЛ 750 кВ – 40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми (ріки, канали, озера тощо), що є повітряним простором над поверхнею водоймищ, обмеженим вертикальними площинами, які розташовані з обох боків лінії за невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстані 100 м, для несудноплавних - на відстані, передбаченій для встановлення охоронних зон вздовж ПЛ, що проходять суходолом

Охоронна зона кабельних ліній електропередачі і кабельних ліній зв'язку

1. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, обмежена вертикальними площинами, що розташовані з обох боків сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ 2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м

Працівники адміністративно-технічні

Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові по будинку і щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад

Працівники оперативно-ремонтні

Ремонтні працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок

Працівники ремонтні

Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках

Працівники електротехнічні

Працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки

Працівники електротехнологічні

Працівники, посада або професія яких пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов'язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу

Підготовка робочого місця

Виконання технічних заходів з убезпечення проведення робіт на робочому місці

Повітряна лінія електропередачі

Устрій для передавання електроенергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо) Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяжні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.), а також високочастотні загороджувачі не належать до ПЛ

Повітряна лінія під наведеною напругою

ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що проходять по всій довжині або на окремих дільницях поблизу діючих ПЛ напругою 35 кВ і вище або поблизу контактної мережі електрифікованої залізниці змінного струму, і на відімкнених проводах котрих з різними схемами їх заземлення (у т.ч. і за відсутності заземлення і за найбільшого робочого струму діючої ПЛ (контактної мережі) наводиться напруга більше 42 В

"Повинно", "Необхідно", "Слід"

Означають обов'язковість виконання вимог Правил

Працівник з групою II, III тощо

Працівник, який має групу з електробезпеки не нижче II, III тощо

Приєднання

Електричне коло (обладнання та шини) одного призначення, назви і напруги, приєднане до шин РУ, генератора, щита, збірки, розміщене в межах електростанції, підстанції тощо. Електричні кола різної напруги одного силового трансформатора (незалежно від кількості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднанням. В схемах многокутників, полуторних та інших пристроїв до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, якими ця лінія або трансформатор приєднані до РУ

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до струмовідних частин, які перебувають під робочою напругою або на відстані до цих струмовідних частин, меншій від припустимої

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів, що виконуються працівником на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запобігання падінню працівника з висоти є запобіжний пасок

Роботи на висоті

Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриттів або робочого настилу

Роботи ремонтні (ремонт)

Комплекс робіт з відновлення справності і роботоздатності обладнання і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювальних, належать різні види випробування, налагоджувальні роботи і окремі види технічного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт

Роботи спеціальні

Роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації

Виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду або розпорядження

Робоче місце

Дільниця електроустановки, на якій в разі вжиття всіх заходів безпеки (підготовка робочого місця, застосування засобів захисту, забезпечення безпечних відстаней тощо) дозволяється виконання роботи

Розпорядження

Завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання

Струмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально перебуває під напругою

Неструмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально не перебуває під напругою, але може опинитись під напругою в аварійних режимах роботи,- наприклад, корпус електричної машини

Технічне обслуговування

Комплекс робіт з підтримки роботоздатності обладнання в період його використання. До технічного обслуговування електрообладнання належать: випробування обладнання і пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, доливання ізоляційного мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо. Частину робіт з технічного обслуговування відповідно до посадових інструкцій виконують чергові працівники
  1. Організація безпечної експлуатації електроустановок

   1. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

 • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);

 • забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;

 • затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;

 • встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;

 • забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі ПТЕ);

 • забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

 • забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

   1. Фахівці служб охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу IV з електробезпеки.

   2. Забороняється покладати на енергослужбу обов'язки, що не входять до її професійної компетенції.
 1. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
  1. Вимоги до працівників

   1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також до вимог до електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.

   2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345.

   3. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на I групу має провадити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,- особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;

2) особам молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 цих Правил;

4) для одержання груп II-III працівники мають:

а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;

б) знати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;

в) знати будову і улаштування електроустановок;

г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

5) для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації єлектроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі вигасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твердої обкладинки і блоку сторінок.

   1. Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства на аркушах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.

В графі 4 зазначається: працівник допускається до роботи в електроустановках до 1000 В або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охорони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останнього запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.

   1. Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

   2. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих Правил.

   3. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.

У випадку, якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.

   1. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу.

   2. Працівники, що порушили вимоги цих Правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

   3. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.
  1. Оперативне обслуговування
   1. Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками, за якими закріплена ця електроустановка, так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

   1. До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

   1. Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноосібно, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в електроустановках напругою понад 1000 В і III - в електроустановках напругою до 1000 В.

   2. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.

   3. Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника вищої посади.

   1. Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (1093.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации