Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Галузева реклама і зв'язки з громадськістю - файл 1.rtf


Галузева реклама і зв'язки з громадськістю
скачать (28.2 kb.)

Доступные файлы (1):

1.rtf29kb.19.11.2011 09:58скачать

содержание

1.rtf

1. Історія появи ПР у промисловості.

Промисловість (індустрія) найважливіша галузь народного господарства яка чинить вірішальний вплив на розвитоу виробничих сил будь-якого суспільства і виробництва споживчих цінностей. Промисловість скл. з двох великих галузей відобувної та переробної що поділ на виробництво засобів виробництва і виробництва предметів споживання. Докапіталістичне сусп. відносини були засновані на цілковитому підкорені виробника господарів і практично не потребували якоїсь особливої системи зв'язків з ціл. ауд.

Домонополістичний капіталізм хоча і продовжував традиційні обмежені зв'язки з власними робітниками однак поступово поширював їх через відносини патеналізму.

Монополістичний капіталізм різко змінив ситуацію та умови спілкування власника великого підприемства з працюючим персоналом.

Отже, виникає потреба у зв з іншими ціл. ауд. партнерами постачальниками конкурентами аналітиками різними групами споживачів тащо як наслідок зявл. необхідність створення певної системи зв з громадскістю.

Функція організації здійснення зв з громад. та управління ними поступово переходить від власника до професійно підготовлених фахівців здатних грамотно викор. ЗМІ все це потребувало у формуванні і колекціонуванні у штаті великих підприемств і фірм завдання яких було не лише робота формування громадської думки в середині корпорацій а й налагодження зв'язків з ціл. гр. як викор власних комунікацій і вже через них здійс. цілеспрямований вплив у будь-який час на будь-яку ціл. гр.

^ 2. Сутність і завдання в системі ПР промисловості.

Зв з гр. в промисловості одна з важливих функцій процесом організації і здійснення виробництва споживачих цінностей та їх реалізації на ринку.

Зв'язки з громадськістю - система впливу на ціл. ауд. з метою формування їхньої думки та управління нею і інтересах конкретного підприємства

Існує ціла низка організаційних схем розташування піар підрозділів у вертикальній ієрархії керівник органів промислових підприемств має підпорядковуватися керівнику.

Система зв з гром. передбачає виконання 2 завдянь

1) налагодження контактів з 3 важливими суспільними групами та здійснення впливу з метою бажаної і необхідної думки.

2) поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умовах конкуренції. Це завдання передбачає вивченя і аналіз конкурентів.

У промисловості необхідне ставлення до громадської думки на всіх рівнях організації і самоорганізації ефективне викор. піару і промисловості потребує визначення пріорітитеі викор. фінансових засобів робочої сили товарів і послуг.

Завдання служби ПР полягає в тому щоб проаналізувати документаліність і доцільність реалізації нових проектів.

У добувній галузі промисловості головна мета зв з гр. - переконати ціл. ауд. керівництва і трудові колективи підприемств що сировина на яку вони добувають і постачають високоякісна і найдешевша порівняно з ін. джерелами тому структура ПР у галузях промисловості має вертикальну спрямованість надаючи всю інформацію для формування громадської думки з низу. У переробних галузях промисловості ПР повинна мати горизонтальну спрямованість і забезпечення спілкування з ціл. ауд. на основі взаемодії.

^ 2. До умов необхідних для якісних ПР у промисловості належать такі:

1. Сучасно орг. структура служби ПР на кожному підприемстві.

2. Наявність висококваліфікованих фахівців з ПР які мають автономію і здатні приймати рішення як 1 команда.

3. Досконала система комунікації що забезпечує прямий і зв зв'яз. з ціл ауд.

4. Дух підприємництва заснований на активному викор інфовацій ініціативи і творчості робітників.

5. Демократичний стиль керівництва.

6. Стратегічне та опреативне плануваня з викор аналізу обстановки та перспективи її розвитку.

7. Колективна і індивідуальна відповідальність.

8. Правильне визначення інтереса компаній і ціл. ауд. забезпечення їх реалізації на взаємопорозумінні.

9. Раціональна і активна політика з найму на роботу і просування по службі спеціалістів з поміж жінок чоловіків та різних етнічних груп.

10. Висока культура співпраці та взаємодії членів трудового колективу.

У розвинених країнах світу ПР промисловості здійснюють кілька служб в 1 кампаніях, корпораціях їх здійснюють власні ПР службт інші користуються послугами консультанітв ПР фірми у зв з цим рівень організації ПР. Головне завдання системи ПР на думку С. Кетліпа та А. Сетера полягає у забезпеченні довіри до компанії і в Україні на думку Королько практично відсутня продумана і фахове забезпечення система підготовки ПР кадрів. Запрошені В Україну ПР фахівці з західних країн виконують просвітницьку функцію зосереджені більш на політ. ПР і ринкові реклама якою користоеться комерційні структури України.

На початку 19 ст керівництво укр. промислових конкурентів доходить висновку про необхідність знати більше про ціл. ауд. що становлять практичний інтерес для данного підприємства і мають можливість чинити на ефективність виробництва консультування і розвиток підприємства. Галузі в яких управлінське рішення промисловців залежить від громадської думки:

- енергозбереження

- охорона природних ресурсів

- захист навколишнього середовища

- права людини

- охорона здоровя безпеки і забезпечення добробуту працівників.

- захист інвесторів

- контроль якості продукції та послуг.

^ 3. Комерційна діяльність - невід'ємна складова діяльність підприемства що виражаеця у сукупних процесах спрямованих на здійснення актів купівлі продажу з метою та отримання певного прибутку.

Отже, її основою є налагодження і здійснення взаемовідносин з покупцями які значною мірою залежить від якості товарів ціль на товари термінів доставки товарів для споживача.

якість товарів імідж компанії ціни на товар (послуги)

термін доставки чинники ефект. законність і безпека

товарів до покупця комерц. діял. товарів і послуг

досконала система зв з громадськістю

У сучасних умовах ПР комерційний діяльність викор переважно як процес діалогу і досягнення компромісу між компанією та її ціл. ауд. на користь у всіх учасників процесу.

Функції ПР служби комерційної діяльності

1. Забезпечення популярності фірми її продукції і послуг.

2. Вироблення політики зв з громадськістю

3. Підготовка звернень повідомлень, заяв.

4. Зв з держ органами і органами місцевого самоврядування.

5. Звязки з партнерами.

6. Підготовка і проведення реклами.

7. Звязки з кліентами і споживачами.

8. забезпечення спонсорської діяльності фірми.

9. Робота друкованих органів для персоналу компанії.

10. Аналіз ринкових тенденцій.

11. Розробка і виконання спеціальних навчальних програм.

більшість з цих функцій повязані з колом пробелем і питань розвязання яких неможливе без 1-ого керівника компанії.

^ 4. Промислові підприемства - колектив людей повязані спільними інтересами і загальною цілеспрямованою діяльністю.

Інфо взаємодія людей. внутрішньо прмислові і комерційні комунікації.

Процес інфо. має 4 стадії:

- привернення уваги до каналу комунікації.

- досягнення сприйняття повідомлення

- інтерпрітація повідомлення у визначений спосіб

- зберігання інфо для подальшого користування: стимулювання інфо для практичної дії процес переконання.

Сприйняття зміни відповідно до бажання або позиції відправника звернення.

Кодування - підготовка повідомлення комунікатором його переклад та надсилання до того хто приймає це повідомлення.

Декодування - розшифровування та інтерпрітація окремого повідомлення до певної реакції на це повідомлення. Для успішного розвязання проблем персонал ПР служби будь якої компанії має бути готовим здійснювати роботу:

-організ та проведення консультацій викор. комцнікації організація і проведення досліджень системи ПР

Розробка і реалізація програм з ПР підготовки і проведення ПР акцій інтегрування всіх комунікаційних функцій.

Загалом проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій у будь-якій компанії можуть успішно розвязуватися лише за наявності висококваліфікованого та ефективного працюючого персоналу без перирвного вдосконалення освітньої і спец. підготовки фахівців підв. моральної мотивації і праці


Скачать файл (28.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации